Zážitok v centrále


Vycestujte na miesto, kde začal celý príbeh doTERRA...

Zážitok v centrále doTERRA, ponúkaný ako súčasť motivačného stimulu Legacy Trip v Európe, poskytuje osobám, kvalifikujúcim sa na pozíciách Platina a Diamant, príležitosť navštíviť miesto zrodu doTERRA. Tento inšpiratívny výlet umožňuje účastníkom spojiť sa s koreňmi spoločnosti a vytvoriť si hlbšie väzby s počiatkami našej misie.

 
 

Zoznámte sa s Founders (zakladateľmi) doTERRA

Vycestuje to Utahu v Spojených štátoch na transformačnú objavnú cestu len týždeň pred podujatím Global Convention. Prezrite si centrálu na Pleasant Grove, kde boli zasadené prvé semienka nášho odkazu. S tými, ktorí udávajú jej smerovanie, preniknite hlbšie a spoznajte, prečo je táto komunita tak špeciálna. Stretnite sa s Executive Founders* a podnikovým tímom, ktorí pomohli formovať spôsob, akým funguje doTERRA, jej misiu a hodnoty a na špeciálnej ceste k podstate našej spoločnosti znova objavte, prečo ste sa po prvýkrát zamilovali do doTERRA.

* Podľa dostupnosti a programu.


Počas vášho pobytu


 • Deň 1: Pocestujete do Salt Lake City a užijete si uvítaciu večeru
 • Deň 2: Pocestujete do Pleasant Grove a stretnete sa s Executive Founders a hlavnými predstaviteľmi podniku.
 • Deň 3: Zažijete exkluzívnu prehliadku areálu doTERRA.
 • Deň 4: Pocestujete domov alebo zostanete vo svojom voľnom čase do začiatku podujatia Global Convention.
 

Budete odchádzať s obnoveným zmyslom, vystrojený tak, aby ste budovali svoje podnikanie do budúcnosti a boli v súlade s našimi základmi hýbať sa vpred. Dovoľte, aby váš príbeh doTERRA opísal celý kruh, keď sa spojíte s našimi koreňmi. Zážitok v centrále vás bude inšpirovať v nasledujúcich rokoch a v posledný deň sa môžete rozhodnúť cestovať domov alebo sa k nám pridať na podujatí Global Convention (sľubujeme vám, že oň nebudete chcieť prísť!).

Bude to nezabudnuteľná príležitosť ponoriť sa do našej histórie.Kritériá kvalifikácie

Kvalifikačné obdobie: Január – december 2023 ALEBO júl 2023 – jún 2024

Ako sa kvalifikovať

Dosiahnite počas kvalifikačného obdobia pozíciu Platina a potom dosiahnite pozíciu Platina alebo vyššiu ďalšie 3 razy (celkovo 4 postupy na pozíciu Platina).

ALEBO

Dosiahnite počas kvalifikačného obdobia pozíciu Diamant a potom dosiahnite pozíciu Diamant alebo vyššiu ešte raz (celkovo 2 postupy na pozíciu Diamant).

Čo je súčasťou

 • Ubytovanie na 2 noci
 • 1 obed a 2 večere
 • Transfer z letiska Salt Lake City do hotela a späť
 • Bonus 1 300 EUR v hotovosti na výdavky na cestovanie

Tí, ktorí zostanú, aby sa zúčastnili podujatia Global Convention, si budú musieť samostatne zorganizovať svoju cestu, ubytovanie a lístky pre účasť na podujatí.


Často kladené otázky

Všetci wellness konzultanti, ktorí splnia kritériá kvalifikácie, sa môžu kvalifikovať raz na pozícia Platina alebo Diamant, čo ich oprávňuje zúčastniť sa jedenkrát zážitku.

Nie je potrebné sa registrovať. S tými, ktorí sa kvalifikujú, sa automaticky uvažuje v súvislosti so zážitkom.

Výlet je určený pre dve osoby (vyhradené pre spolužiadateľa alebo priameho rodinného príslušníka). Ďalšie informácie budú k dispozícii po zaslaní pozvánok na Zážitok v centrále všetkým, ktorí sa kvalifikovali. Možnosti zakúpenia pre deti sú podľa dostupnosti.

Keď sa kvalifikujete, dostanete pozvanie, aby ste sa k nám na tento zážitok pridali v termíne od 16. – 18. septembra 2024. Príspevok v sume 1 300 EUR bude vyplatený mesiac pred výletom, len na základe vašej registrácie na účasť na podujatí. 

Nie je k dispozícii, žiaľ, žiadna náhrada, ak vám problémy s vízami alebo iné okolnosti bránia vo vašej účasti. Dostanete jedno ďalšie pozvanie na nasledujúci výlet. Kvalifikácia na výlet je výlučne pre kvalifikujúcich sa wellness konzultantov.

Nie, nemôžete darovať vaše miesto na Legacy Trip, na ktoré ste sa kvalifikovali. Aby sa mohol účastník zúčastniť príslušného výletu, musí sa naň kvalifikovať, s výnimkou rodinného príslušníka (v prípadoch, keď sa zúčastňuje namiesto spolužiadateľa).


Podmienky

 • Zážitok v centrále je európsky motivačný stimul a vzťahuje sa len na európskych wellness konzultantov v krajinách, v ktorých pôsobí doTERRA Europe.
 • Najbližší rodinní príslušníci sú: manžel/manželka, rodič (otec alebo matka), súrodenec (brat alebo sestra), druh/družka (t. j. nezosobášený pár) alebo dieťa.
 • Keď raz bola osoba, ktorá sa kvalifikuje, pozvaná na účasť na Zážitok v centrále v rámci Legacy Trip, môže svoju účasť odložiť len raz na nasledujúci Zážitok v centrále v rámci Legacy Trip. Toto je zásada len jedinej možnosti, kvalifikujúca sa osoba nemôže znova odložiť svoju účasť. O odklad je potrebné požiadať v priebehu registračného obdobia. Žiadosti o odklad doručené po registračnom období môžu byť zamietnuté.
 • Aby bolo možné výhru získať, je potrebné ju prijať do stanoveného obdobia na registráciu.
 • Akékoľvek požiadavky na vyššiu úroveň a zmeny pôvodnej rezervácie vykoná a uhradí kvalifikujúca sa osoba.
 • Zážitok je neprenosný, nedá sa vyplatiť iným spôsobom, nemá žiadnu peňažnú hodnotu a musí byť prijatý tak, ako bol udelený.
 • Spoločnosť dōTERRA si vyhradzuje právo auditu, úpravy či odmietnutia akéhokoľvek objemu, kompenzácií, uznaní či iných cien získaných počas alebo v dôsledku výletu, aby bolo možné zabezpečiť priebeh v duchu Zážitku v centrále v rámci Legacy Trip. Wellness konzultanti môžu byť z výletu okamžite diskvalifikovaní, ak spoločnosť dōTERRA podľa vlastného uváženia zistí, že došlo k porušeniu podmienok. K porušeniam podmienok patria okrem iného modifikácie, podvody, nedodržanie pravidiel či kupovanie bonusov.
 • Spoločnosť dōTERRA si vyhradzuje právo kedykoľvek diskvalifikovať akéhokoľvek wellness konzultanta za porušenie podmienok výletu.
 • doTERRA si vyhradzuje právo kedykoľvek prehodnotiť, zmeniť alebo zrušiť výlet Legacy Trip.
 • Upozorňujeme, že každý člen, u ktorého sa zistí porušenie usmernení o dodržiavaní súladu, môže byť na základe vlastného uváženia dōTERRA diskvalifikovaný z online alebo osobného oceňovania, celej kvalifikácie na podujatie alebo výlet ako aj z účasti, okrem iného, vrátane príležitostí v rámci klubu Founders Club a klubu Diamond Club. Títo členovia budú musieť spolupracovať s tímom pre dodržiavanie súladu dōTERRA, aby získali späť svoje dobré postavenie v spoločnosti skôr, aby sa s nimi bude opäť počítať v súvislosti s akýmikoľvek ďalšími podujatiami, úspechmi spojenými s uznaním alebo kvalifikáciami.

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk