Wyjazd do siedziby głównej firmy


Odwiedź miejsce, w którym powstała marka doTERRA…

Wyjazd do siedziby głównej firmy doTERRA, będący jednym z bonusów lojalnościowych z kategorii Europe Legacy Trip, umożliwia kwalifikującym się posiadaczom rangi Platinum i Diamond odwiedzenie kolebki marki doTERRA. Uczestnicy tej inspirującej wycieczki będą mogli poznać korzenie firmy i prawdziwie zrozumieć, co leży u podstaw naszej misji.

 
 

Poznaj Founders doTERRA

Wybierz się do Utah w USA na tydzień przed globalnym wydarzeniem Convention i przeżyj prawdziwą przemianę podczas pełnego odkryć wyjazdu. Odwiedź naszą siedzibę główną w Pleasant Grove i zobacz, gdzie zasiano pierwsze ziarna naszego dziedzictwa. Wyjazd to również doskonała okazja, by za sprawą kontaktu z osobami wyznaczającymi kierunek, w jakim podąża społeczność doTERRA, pojąć, co sprawia, że jest ona tak wyjątkowa Poznaj Executive Founders* oraz pracowników firmy, którzy pomagali nadać kształt stylowi życia, misji i wartościom doTERRA, a także przypomnij sobie, dlaczego nasza marka stała Ci się tak bliska – wyjątkowa podróż do samego serca firmy umożliwi Ci to wszystko.

* W zależności od ich dostępności i planów.


Program pobytu


 • Dzień 1: podróż do Salt Lake City i udział w specjalnej kolacji powitalnej.
 • Dzień 2: wyjazd do Pleasant Grove i spotkanie z Executive Founders oraz z najważniejszymi osobami w firmie.
 • Dzień 3: jedyne w swoim rodzaju zwiedzanie kampusu doTERRA.
 • Dzień 4: podróż powrotna lub dalszy pobyt we własnym zakresie w oczekiwaniu na globalne wydarzenie Convention.
 

Dzięki wyjazdowi na nowo odkryjesz swój cel, zdobędziesz narzędzia, które pomogą Ci w rozwijaniu biznesu, oraz poczujesz głęboką więź z wartościami leżącymi u podstaw naszej działalności. Twoja przygoda z marką doTERRA zatoczy pełne koło. Wyjazd do siedziby głównej firmy doTERRA będzie dla Ciebie źródłem inspiracji na długie lata. Co więcej, ostatniego dnia możesz albo wrócić do domu, albo wziąć udział w globalnym wydarzeniu Convention (obiecujemy, że warto!).

Skorzystaj z tej niezapomnianej możliwości i zanurz się w naszej historii.Kryteria kwalifikacji

Okres kwalifikacyjny: Styczeń–grudzień 2023 r. LUB lipiec 2023 r.–czerwiec 2024 r.

Jak się zakwalifikować?

We wskazanym okresie kwalifikacyjnym osiągnij rangę Platinum, a następnie zrób to jeszcze co najmniej trzy razy (czyli łącznie osiągnij rangę Platinum czterokrotnie).

LUB

We wskazanym okresie kwalifikacyjnym osiągnij rangę Diamond, a następnie osiągnij rangę Diamond lub wyższą jeszcze raz (czyli łącznie osiągnij rangę Diamond dwukrotnie).

Co zapewniamy?

 • Zakwaterowanie na dwie noce
 • 1 lunch i 2 kolacje
 • Transfer z lotniska w Salt Lake City do hotelu i z powrotem
 • Premia pieniężna w wysokości 1300 euro na pokrycie kosztów podróży

Osoby, które zechcą zostać i wziąć udział w globalnym wydarzeniu Convention, muszą na własną rękę zorganizować sobie podróż, zakwaterowanie oraz bilety na imprezę.


Najczęściej zadawane pytania

Wszyscy konsultanci Wellness Advocate, którzy spełniają kryteria kwalifikacyjne, mogą zakwalifikować się do jednokrotnego udziału w wydarzeniu jako posiadacze rangi Platinum lub Diamond.

Zgłoszenie nie jest wymagane. Osoby, które spełnią kryteria kwalifikacyjne, są automatycznie brane pod uwagę jako potencjalni uczestnicy wyjazdu.

Wycieczka, o której mowa, jest dwuosobowa (przy czym obowiązuje ograniczenie, w myśl którego drugą osobą może być współwnioskodawca lub członek najbliższej rodziny). Więcej informacji przekażemy po wysłaniu zaproszeń do uczestnictwa w wyjeździe do naszej siedziby głównej wszystkim osobom, które się zakwalifikowały do udziału w nim. Możliwość wykupienia wyjazdu dla dzieci zależy od dostępności.

Jeśli się zakwalifikujesz, otrzymasz od nas zaproszenie do udziału w wyjeździe w terminie 16–18 września 2024 r. Kwotę 1300 euro na pokrycie wydatków otrzymasz na miesiąc przed wycieczką, pod warunkiem, że zarejestrujesz się jako uczestnik wydarzenia. 

Niestety nie przewidujemy żadnych zwrotów w przypadku wystąpienia problemów z wizą lub innych okoliczności, które uniemożliwią Ci wyjazd. W takiej sytuacji otrzymasz jedno dodatkowe zaproszenie na kolejny wyjazd. Do udziału w wycieczce kwalifikuje się wyłącznie spełniający kryteria konsultant Wellness Advocate.

Nie, nie można oddać innej osobie swojego miejsca na wyjazd Legacy Trip uzyskanego w drodze kwalifikacji. Każdy uczestnik musi spełnić wymogi kwalifikujące do określonego wyjazdu, by wziąć w nim udział – jedyny wyjątek dotyczy członka rodziny (w przypadkach, w których bierze on udział w wycieczce zamiast współwnioskodawcy).


Regulamin

 • Wyjazd do siedziby głównej firmy to europejska inicjatywa i mogą z niej skorzystać wyłącznie europejscy konsultanci Wellness Advocate w krajach, w których obecna jest doTERRA Europe.
 • Członkowie najbliższej rodziny to: mąż/żona, rodzic (ojciec lub matka), rodzeństwo (brat lub siostra), partner życiowy (w przypadku związków partnerskich) lub dziecko.
 • Gdy spełniająca kryteria kwalifikacyjne osoba zostanie zaproszona do udziału w wyjeździe Legacy Trip do siedziby głównej firmy, może tylko raz zmienić termin i wziąć udział w kolejnym wyjeździe Legacy Trip do siedziby głównej firmy. Z tej możliwości można skorzystać tylko jeden raz. Osoba spełniająca kryteria kwalifikacyjne nie może ponownie przesunąć terminu wyjazdu na późniejszy. Przeniesienia terminu należy dokonać w okresie rejestracyjnym. Wnioski o przeniesienie terminu otrzymane po okresie rejestracyjnym mogą zostać odrzucone.
 • Aby móc odebrać nagrodę, laureat będzie zobowiązany potwierdzić jej przyjęcie we wskazanym okresie rejestracji.
 • Wszelkie prośby o podwyższenie standardu i zmianę w pierwotnej rezerwacji oraz związane z tym koszty będą odpowiedzialnością osoby spełniającej kryteria.
 • Wyjazd nie podlega przeniesieniu ani wymianie, nie ma wartości pieniężnej i musi zostać przyjęty w formie, w jakiej został przyznany.
 • Aby mieć pewność, że wszystko odbywa się zgodnie z ideą przyświecającą organizacji wyjazdu Legacy Trip do siedziby głównej firmy, dōTERRA zastrzega sobie prawo do kontroli, korekty lub odmowy przyznania punktów, wynagrodzenia, dowodów uznania oraz innych nagród lub wyróżnień uzyskanych w trakcie bądź w wyniku udziału w wyjeździe. Konsultanci Wellness Advocate mogą zostać natychmiast zdyskwalifikowani i wycofani z możliwości udziału w wyjeździe, jeśli dōTERRA stwierdzi według własnego uznania, że doszło do jakichkolwiek naruszeń. Naruszenia mogą obejmować między innymi modyfikacje, oszustwa, problemy ze zgodnością lub kupowanie premii.
 • dōTERRA zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego konsultanta Wellness Advocate w dowolnym momencie za naruszenie Regulaminu wyjazdu.
 • doTERRA zastrzega sobie prawo do weryfikacji, zmiany lub odwołania wyjazdu Legacy Trip w dowolnym momencie.
 • Należy uwzględnić, że każdy członek uznany za winnego naruszenia wytycznych w zakresie przestrzegania przepisów może, według własnego uznania dōTERRA, zostać wykluczony z wyróżnień przyznawanych online lub osobiście, ze wszystkich kwalifikacji do udziału w wydarzeniach lub wyjazdach oraz z udziału m.in. w programach dla członków Founders Club i Diamond Club. Tacy członkowie będą musieli zwrócić się do Zespołu ds. przestrzegania przepisów dōTERRA, by odzyskać dobrą opinię w firmie, zanim będą mogli ponownie ubiegać się o udział we wszelkich przyszłych wydarzeniach oraz wyróżnieniach i kwalifikacjach związanych z osiągniętymi wynikami.

Wybierz swój kontynent

Wybierz swój region

Wybierz swoją lokalizację

Wybierz swó język