dōTERRA Europe Legacy Trips - Najczęściej zadawane pytania


Mogą się zakwalifikować wszyscy konsultanci Wellness Advocate, którzy osiągną rangę Silver lub wyższą*. Każda osoba może wziąć udział maksymalnie w dwóch wyjazdach Legacy Trip i zakwalifikować się w dowolnym okresie kwalifikacyjnym, dopóki doTERRA Europe oferuje program wyjazdów Legacy Trip.

*Osoby, które osiągnęły rangę Silver przed wrześniem 2022 r., mogą nie spełniać kryteriów kwalifikacji – zależy to od rangi wyjściowej.

Zgłoszenie nie jest wymagane. Każdy konsultant Wellness Advocate jest automatycznie uwzględniany w programie.

Możliwość wykupienia wyjazdu będzie dostępna zależności od dostępności. Będzie jednak ograniczona do współwnioskodawców lub członków najbliższej rodziny. Więcej informacji zostanie przekazanych po wysłaniu zaproszeń do udziału w wyjeździe Legacy Trip wszystkim osobom, które się zakwalifikowały.

Nie. Aby wziąć udział w wyjeździe do zakładu produkcyjnego, musisz osiągnąć rangę wyższą niż zdobyta w trakcie okresu kwalifikacyjnego do wyjazdu do destylatorni. Jeżeli np. zakwalifikowałeś(-aś) się w randze Silver do wyjazdu do destylatorni, musisz osiągnąć rangę Gold lub wyższą w nowym okresie kwalifikacyjnym, by zakwalifikować się do drugiego wyjazdu. Jeżeli zakwalifikowałeś(-aś) się w randze Gold do wyjazdu do destylatorni, musisz osiągnąć rangę Platinum lub wyższą, by zakwalifikować się do wyjazdu do zakładu produkcyjnego.

Nie. W trakcie danego okresu kwalifikacyjnego możesz zakwalifikować się tylko do jednego wyjazdu. Do wyjazdu do zakładu produkcyjnego musisz zakwalifikować się w innym okresie niż do wyjazdu do destylatorni.

Nie. W ramach kwalifikacji do wyjazdu Legacy Trip liczą się tylko dokonane w Europie rejestracje z zamówieniem wpisowym o wartości 100+ PV.

Ranga wyjściowa to najwyższa ranga, która została przez Ciebie osiągnięta lub przekroczona co najmniej trzykrotnie w okresie wyjściowym, od września 2021 r. do sierpnia 2022 r. Jeśli nie masz pewności, jaka jest Twoja ranga wyjściowa, skontaktuj się ze swoim opiekunem konta lub wyślij wiadomość e-mail na adres euaccountmanagement@doterra.com.

Aby wyświetlić przykłady, kliknij zakładkę „Ranga wyjściowa”.

Nie. Ta ranga jest stała i nie zmienia się.

Jeśli uczestniczyłeś(-aś) w wyjeździe do destylatorni w Albanii w 2022 r., możesz zakwalifikować się do udziału w wyjeździe do zakładu produkcyjnego, spełniając kryteria kwalifikacyjne w dowolnym z przyszłych okresów kwalifikacyjnych. Musisz osiągać rangę przewyższającą Twoją rangę w momencie wyjazdu do destylatorni przez cztery miesiące w okresie kwalifikacyjnym i osobiście zarejestrować co najmniej czterech nowych członków (z których każdy złoży zamówienie wpisowe o wartości 100+ PV). W przypadku pytań dotyczących Twojej rangi docelowej skontaktuj się z nami pod adresem euevents@doterra.com.

Wybierz swój kontynent

Wybierz swój region

Wybierz swoją lokalizację

Wybierz swó język