Najczęściej zadawane pytania na temat planu kompensacyjnego


O: Prowizje są wypłacane i przetwarzane pomiędzy 15. a 20. dniem kolejnego miesiąca. Na przykład prowizje za lipiec zostaną obliczone i wypłacone pomiędzy 15. a 20. sierpnia.
O: Szczegółowa genealogia jest aktualizowana praktycznie w czasie rzeczywistym. Możesz w dowolnym momencie sprawdzić wartości kwalifikujące się do bonusów. Twój moduł kwalifikacyjny aktualizuje się kilka razy dziennie; u dołu modułu zawsze widoczna jest informacja wskazująca godzinę ostatniej aktualizacji.
O: Schemat w formie drzewa wskazuje możliwe konfiguracje i to, co ustawił Twój zespół, jednak rzeczywista sytuacja może się różnić. Jest to narzędzie planowania, które pozwala szybko podejrzeć, jakie punkty lojalnościowe mogą zostać zrealizowane w ciągu miesiąca. Aby upewnić się, że Twoja ranga Power of 3 (Moc Trzech) nadal obowiązuje, skorzystaj ze szczegółowej genealogii lub z modułu kwalifikacyjnego. Przedstawiają one szczegółowy i poddany filtrowaniu widok Power of 3 (Moc Trzech).
O: Tak, możesz uzyskać premię Power of 3 (Moc Trzech) wiele razy, w zależności od szerokości swojej struktury. Oto kluczowe kwestie, o których należy pamiętać, pracując nad uzyskaniem dodatkowych premii Power of 3 (Moc Trzech). Musisz wykorzystać całą premię 1275 €, by uruchomić drugą premię (np. nie możesz uzyskać dwóch premii 212 €, ale możesz otrzymać 1275 €, a następnie 212 € premii). Żadne elementy Twojej pierwszej premii Power of 3 (Moc Trzech) nie zaliczają się do drugiej premii. Dotyczy to również Twojego własnego zamówienia. Dla każdej premii należy uzyskać odpowiedni obrót zespołu i ilość osób kwalifikujących się do LRP.
O: Nie. Każda z Twoich odnóg kwalifikujących się do rangi musi podlegać pod osobną organizację pierwszej linii. Nawet jeśli dla obydwu jesteś osobą rejestrującą, muszą to być odnogi oddzielne od Twojej pierwszej linii.
O: Każda pula jest trochę inna, ale wszystkie stwarzają możliwość uzyskania dodatkowych udziałów. W Puli wydajności liderów kwalifikujący się lider o randze Silver, Gold lub Platinum może zyskać dodatkowe udziały, pracując z osobiście zarejestrowanym budowniczym nad osiągnięciem po raz pierwszy rangi Elite. Na podobnej zasadzie posiadacze rangi Diamond i Blue Diamond mogą uzyskać dodatkowe udziały w odpowiednich pulach, rejestrując osobę, która po raz pierwszy osiągnie rangę Premier. Posiadacze rangi Presidential Diamond zyskują udziały w swojej puli w miesiącu, gdy osobiście zarejestrowany przez nich budowniczy osiągnie po raz pierwszy rangę Silver. Posiadacze rangi Diamond, Blue Diamond i Presidential Diamond mogą uzyskać udziały w Puli wydajności Diamond również wtedy, gdy osobiście zarejestrują osobę, która po raz pierwszy osiągnie rangę Premier.
O: Dwa czynniki, które najczęściej wpływają na bonus organizacyjny Unilevel, to kompresja dynamiczna (określana w oparciu o rangi, do których się kwalifikujesz) oraz wartość obrotu od nowych członków. W pewnych miesiącach wraz z zespołem możesz koncentrować się na wprowadzaniu nowych osób; zwiększy to Twoją wartość obrotu i wypłatę w ramach premii Szybki Start, nie zwiększy jednak bonusu organizacyjnego Unilevel. Dzieje się tak dlatego, że wypłata w ramach premii Szybki Start za zamówienia nowych członków przysługuje tylko przez pierwszych 60 dni ich członkostwa.

O: Tak. Bonus organizacyjny Unilevel został tak zaprojektowany, by nie podlegał przełamaniu. Służy temu kompresja dynamiczna. Wypłata za każde zamówienie dokonywana jest na 7 poziomach, od pierwszej kwalifikującej się osoby na wyższym szczeblu hierarchii. Oznacza to, że jeśli na standardowych 7 poziomach jest osoba niekwalifikująca się do otrzymania wypłaty z tytułu zamówienia, będziemy szukać wyżej, aż znajdziemy odpowiednią osobę do wypłaty. Może zdarzyć się na przykład tak, że zamówienie będzie musiało 3 razy przejść na wyższą gałąź drzewa, by dokonana została wypłata na pierwszym poziomie. Jeżeli jesteś siódmą osobą w linii, oznacza to, że otrzymasz wypłatę na swoim dziesiątym poziomie.

O: Tak. Wartość obrotu klientów hurtowych oraz zamówień lojalnościowych wlicza się do Twoich premii, podobnie jak w przypadku konsultantów Wellness Advocate.
O: Tak, możesz zdobywać rangę, bonus organizacyjny Unilevel i prowizje od ceny detalicznej, nie dołączając do programu lojalnościowego. Wystarczy, że zrealizujesz zamówienie standardowe lub jednorazowe odpowiadające wartości PV, której potrzebujesz, by się zakwalifikować. Premie Szybki Start i Power of 3 (Moc Trzech) wymagają zamówienia lojalnościowego.
O: Tak. Nowy konsultant Wellness Advocate może uzyskać premię Szybki Start w pierwszym tygodniu, jeżeli od razu zacznie osobiście rejestrować inne osoby. Aby zakwalifikować się do premii Szybki Start, nowy członek będzie musiał od razu skonfigurować swoje zamówienie lojalnościowe i upewnić się, że w jego szablonie utrzymywana jest wartość powyżej 100 PV, a następnie zrealizować zamówienie o wartości powyżej 100 PV w drugim miesiącu.
O: Nie. Premie Szybki Start wypłacane są każdemu z rejestrujących na trzech poziomach, zakładając, że się kwalifikuje.
O: Tak, doTERRA prowadzi globalny plan prowizji, który pozwala uzyskiwać prowizje za członków zespołu w innych krajach.

 

Wypłaty z tytułu prowizji oparte są na kursie wymiany USD. Zarobki osobiste mogą być niższe. Prowizje są wypłacane na podstawie wolumenu podlegającego prowizji, a nie PV. *Organizator promocji ani uczestnik programu handlowego nie mogą nakłaniać innych do dokonywania płatności, obiecując im korzyści z pozyskiwania kolejnych członków planu. Prosimy nie dać się zwieść twierdzeniom o rzekomo łatwym osiąganiu wysokich zarobków.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Kontakt

Wybierz swój kontynent

Wybierz swój region

Wybierz swoją lokalizację

Wybierz swó język