Kompensationsplan - Vanliga frågor


S: Provisioner behandlas och betalas ut mellan den 15 och 20 följande månad. Till exempel, din provision för juli beräknas och betalas ut mellan 15 och 20 augusti.
S: Din detaljerade struktur uppdateras praktiskt taget i realtid. Du kan kontrollera bonusvolymen här när som helst. Din kvalificeringsmodul uppdateras flera gånger om dagen. Längst ner i modulen visas alltid när den senaste uppdateringen inträffade.
S: Träddiagrammet visar hur saker och ting skulle kunna vara och teamets målsättning. Det visar inte hur det egentligen ligger till. Detta är ett planeringsverktyg som möjliggör att du snabbt kan se vad som omfattas av LRP:er under månaden. Säkerställ att din rank och Power of 3 stämmer med hjälp av den detaljerade strukturen eller kvalificeringsmodulen, som ger dig en detaljerad och filtrerad översikt över Power of 3.
S: Ja, du kan tjäna Power of 3 flera gånger om beroende på din strukturs omfattning. Här är några saker som är viktiga att känna till när du jobbar mot ytterligare Power of 3-bonusar. Först måste du slutföra en hel på 1 500 för att kunna påbörja nästa (du kan inte tjäna två bonusar på 250 USD men du kan tjäna en på 1 500 USD och en på 250 USD). Inget från din första Power of 3-uppsättning räknas för den andra, inklusive din egen beställning (Team Volume och personer med kvalificerade LRP:er behöver uppnås varje enskild uppsättning).
S: Nej. Var och en av dina Legs som kvalificerar för rank måste finnas under separata organisationer i främsta ledet. Även om du har enrolleringsskap över båda måste de ändå vara separata Legs från din huvudorganisation.
S: Poolerna skiljer sig från varandra något men alla poolerna kan tjäna extra andelar. I Leadership Performance-poolen kan en kvalificerande Silver-, Gold- eller Platinum-ledare tjäna ytterligare andelar genom att arbeta med en byggare som de själva värvat för att uppnå Elite-ranken för första gången. På liknande sätt kan Diamonds och Blue Diamonds berättiga till extra andelar i respektive pool genom värvning av någon som uppnår Premier-ranken för första gången. Presidential Diamonds tjänar andelar i sina pooler den månaden som byggaren som de personligen har värvat uppnår Silver för första gången. Diamonds, Blue Diamonds och Presidential Diamonds kan även tjäna andelar i Diamond Performance-poolen när de personligen värvar någon som uppnår ranken Premier för första gången.
S: De två vanligaste effekterna på din Unilevel Organizational Bonus är dynamisk komprimering (baserat på kvalificerade ranker) och volym från nya medlemmar. Under vissa månader fokuserar du och ditt team på att värva nytt folk, vilket ökar din volym och dina utbetalningar i Fast Start-bonusen men inte din Unilevel Organizational Bonus. Detta beror på att beställningar för nya medlemmar betalas ut via Fast Start-bonusen endast under deras första 60 dagar.

S: Ja. doTERRAs Unilevel Organizational Bonus är utformad att inte kunna gå med förlust. Detta görs genom dynamisk komprimering. Varje beställning betalar ut sju nivåer i ordning till den första kvalificerade personen i Upline. Det innebär att om det finns någon i de normala sju nivåerna som inte är kvalificerad letar sig beställningen uppåt tills den hittar någon att betala. Till exempel måste en beställning kanske leta sig upp de tre gångerna för att betala den första nivån. Om du är den sjunde personen på kö skulle det innebära att du betalades på din tionde nivå.

S: Ja. Precis som Wellness Advocates räknas Wholesale Customers-volym och lojalitetsbeställningar in i dina bonusar.
S: Ja, du kan tjäna rank-, unilevel-, och retailprovision utan att delta i lojalitetsprogrammet. Bearbeta helt enkelt en standard- eller engångsbeställning som är likvärdig med den PV som behövs för att du ska kvalificera dig. Fast Start- och Power of 3-bonusar kräver en lojalitetsbeställning.
S: Ja. En ny Wellness Advocate kan tjäna Fast Start under första veckan om de genast börjar värva andra. För att kvalificeras för Fast Start måste den nya medlemmen göra sin lojalitetsbeställning omedelbart och se till att hens mall håller sig ovanför 100 PV och sedan bearbeta över 100 PV under den andra månader.
S: Nej, Fast Start-bonusar betalas ut till var och en av de tre Enroller-nivåerna förutsatt att de är kvalificerade.
S: Ja, doTERRA har en global provisionsplan som innebär att du kan tjäna provision på medlemmar i ditt team i andra länder.

 

Provisionsinkomst baseras på valutakursen USD. Personlig inkomst kan vara lägre. Provision betalas ut i förhållande till provisionsvolym, inte PV. *Det är olagligt för initiativtagare och deltagare i handelsprogram att övertala andra att göra betalningar genom att lova fördelar för att få andra att gå med i programmet. Låt dig inte vilseledas av påståenden om att det är enkelt att uppnå hög inkomst.

Behöver du hjälp?

VANLIGA FRÅGOR Kontakt

Välj din kontinent

Välj din region

Välj din plats

Välj ditt språk