Compensation Plan (Kompensatsiooniplaan) - KKK


V: Komisjonitasud arvestatakse ja makstakse välja järgneva kuu 15. ja 20. kuupäeva vahel. Näiteks juuli komisjonitasu arvestatakse ja makstakse välja ajavahemikus 15.–20. august.
V: Detailne genealoogia uueneb põhimõtteliselt reaalajas. Boonuste aluseks olevat müügimahtu võite vaadata mis tahes ajal. Kvalifitseerumismoodulit uuendatakse mitu korda päevas. Mooduli alt leiate alati viimase uuenduse toimumise aja.
V: Diagramm näitab, kuidas asjade seis võiks olla ja kuidas teie meeskond on plaanid paika seadnud, kuid ei kuva asjade tegelikku seisu. Tegu on planeerimistööriistaga, millest saab kiiresti järele vaadata, millised LRP tellimused võidakse kuu jooksul esitada. Veendumaks, et teie tase ja Power of 3 (kolmikjõud) nõuded on täidetud, kasutage detailset genealoogiat või kvalifitseerumismoodulit, kust näete Power of 3 (kolmikjõu) üksikasjalikku või filtreeritud vaadet.
V: Jah, Power of 3 (kolmikjõu) boonuse saate välja teenida mitu korda olenevalt sellest, kui laiaulatuslik on teie äristruktuur. Toome välja mõned põhitõed, millega arvestada, kui tegutsete Power of 3 (kolmikjõu) lisaboonuste nimel. Esmalt peate saavutama 1500 USA dollari taseme ja alles siis saate hakata koguma teist boonust (näiteks ei saa te teenida kaht 250-dollarist boonust, aga võite teenida 1500 ja 250 USA dollari väärtuses boonuse). Esimese Power of 3 (kolmikjõu) boonuse saamiseks vajalikest nõudmistest ei lähe ükski arvesse teiste boonuste puhul, sealhulgas teie enda tellimus (meeskonna maht ja nõudeid täitva LRP tellimusega inimeste arv tuleb kokku saada iga boonuse jaoks eraldi).
V: Ei. Kõik tasemeks vajalikud kvalifitseeruvad harud peavad olema eraldi alaliinides. Isegi kui olete mõlema kvalifitseeruva haru värbaja, peavad need olema teie alluvuses täiesti eraldi liinid.
V: Kõik ühiskassad on pisut erinevad, kuid igaühe jaoks on võimalik teenida lisaosakuid. Leadership Perfomance Pooli (liidrite tulemustasu) puhul saab nõuded täitnud Silver-, Gold- või Platinum-tasemel liider teenida lisaosakuid, tehes koostööd enda värvatud äriarendajaga, kes peaks saavutama esimest korda Elite-taseme. Diamond- ja Blue Diamondi tasemel liikmed peavad oma ühiskassades lisaosakute teenimiseks olema värvanud kellegi, kes saavutab esimest korda Premier-taseme. Presidential Diamondi tasemel liikmed teenivad oma ühiskassas lisaosakuid sel kuul, mil nende isiklikult värvatud äriarendaja saavutab esimest korda Silver-taseme. Diamond-, Blue Diamondi ja Presidential Diamondi tasemel liikmed võivad teenida osakuid ka Diamond Performance Pooli (Diamond-taseme tulemustasu) puhul, kui on värvanud isiklikult kellegi, kes saavutab esimest korda Premier-taseme.
V: Unileveli organisatsiooni tasemetasu mõjutavad kõige sagedamini mitteaktiivsete tasemete arv (kvalifitseerunud tasemete põhjal) ja uute liikmete müügimaht. Mõnel kuul keskendute oma meeskonnaga uute inimeste värbamisele. See suurendab küll teie müügimahtu ja väljateenitud tasu Fast Starti (stardiboonuse) alt, kuid ei kasvata Unileveli organisatsiooni tasemetasu. Uute liikmete tellimused võetakse arvesse Fast Startis (stardiboonuses) ainult esimese 60 päeva jooksul.

V: Jah, dōTERRA Unileveli organisatsiooni tasemetasu on loodud nii, et see ei jää välja maksmata. See eeldab nõuded täitmata jätnud tasemete vahelejätmist maksmisel. Iga tellimuse pealt makstakse järjest seitsmele tasemele, alustades ülaliini esimesest nõuded täitnud inimesest. See tähendab, et kui tavapärasel seitsmel tasemel on keegi, kes ei ole nõudeid täitnud, liigutakse temast ülespoole, kuni leitakse keegi, kellele tasu välja maksta. Näiteks saab esimese taseme tasu mõnikord maksta hierarhias alles kolmandal tasemel olevale inimesele. Kui olete järjekorras seitsmes inimene, siis võitegi tasu saada ka tegelikult kümnendal kohal olles.

V: Jah. Wholesale Customeride (hulgiklientide) müügimahtu ja püsiklienditellimusi arvestatakse boonuste puhul samamoodi nagu Wellness Advocate’ide (heaolunõustajate) omi.
V: Jah, püsikliendiprogrammiga liitumata saate teenida tasemetasu, Unileveli boonust ja jaemüügilt komisjonitasu. Lihtsalt esitage tava- või ühekordne tellimus, mille PV väärtus vastab kvalifitseerumiseks nõutavale väärtusele. Fast Starti (stardiboonuse) ja Power of 3 (kolmikjõu) boonuse teenimiseks tuleb esitada püsiklienditellimus.
V: Jah. Uus Wellness Advocate (heaolunõustaja) võib teenida Fast Starti (stardiboonust) juba esimesel nädalal, kui hakkab kohe ise teisi värbama. Fast Starti (stardiboonuse) väljateenimiseks peab uus liige kohe kokku panema püsiklienditellimuse ja tagama, et tema tellimisvormil on tooteid enam kui 100 PV eest. Teisel liitumiskuul peab esitatud tellimus ületama samuti 100 PV-d.
V: Ei, Fast Start (stardiboonus) makstakse välja kõigile kolmele värbaja tasemele, eeldusel et nad on nõuded täitnud.
V: Jah, dōTERRA komisjonitasude kava on üleilmne ja võimaldab teenida komisjonitasu ka meeskonnaliikmete pealt, kes tegutsevad mõnes teises riigis.

 

Komisjonitasud makstakse USA dollari vahetuskursi alusel. Konkreetse indiviidi sissetulek võib olla väiksem. Komisjonitasu makstakse välja komisjonitasu mahu, mitte PV väärtuse alusel. * Seadusega on keelatud kauplemisskeemi kaasatud inimesel veenda kedagi tegema makseid lubadusega, et too saab hüvesid selle eest, kui värbab teisi inimesi skeemiga liituma. Ärge laske end eksitada väidetest, et suurt sissetulekut on võimalik teenida väga väikese vaevaga.

Kuidas saame sind aidata?

SAGEDASED KÜSIMUSED Kontaktteave

Valige maailmajagu

Valige regioon

Vali asukoht

Vali keel