Kompenzačný plán - Často kladené otázky


Odpoveď: Provízie sa spracúvajú a vyplácajú v období od 15. do 20. dňa nasledujúceho mesiaca. Napríklad, vaše júlové provízie sa vypočítajú a vyplatia v období od 15. do 20. augusta.
Odpoveď: Vaša podrobná genealógia sa aktualizuje prakticky v reálnom čase. Objem v prípade bonusov si tu môžete skontrolovať kedykoľvek. Váš kvalifikačný modul sa aktualizuje niekoľkokrát za deň. V spodnej časti modulu sa nachádza vždy poznámka uvádzajúca čas poslednej aktualizácie.
Odpoveď: Grafické stromové zobrazenie ukazuje, aká by mohla byť situácia a čo si váš tím stanovil, ale nezobrazuje reálny stav. Ide o nástroj na plánovanie umožňujúci rýchlo vidieť, ktoré LRP by sa mohli spracovať v priebehu mesiaca. S cieľom presvedčiť sa, akú máte vašu pozíciu a či máte bonus Power of 3 (Sila troch), použite detailnú genealógiu alebo modul kvalifikácií, ktorý poskytuje podrobný a filtrovaný prehľad o bonuse Power of 3 (Sila troch).
Odpoveď: Áno, Power of 3 (Sila troch) môžete získať viackrát, v závislosti od šírky vašej štruktúry. Uvádzame niektoré základné informácie, ktoré musíte vedieť, keď pracujete na získaní vašich ďalších bonusov Power of 3 (Sila troch). Najprv musíte dokončiť celých 1 500, aby ste začali pracovať na druhom bonuse (napr. nemôžete získať dva bonusy za 250 USD, ale mohli by ste získať 1 500 USD a 250 USD). Nič z vášho prvého súboru v rámci bonusu Power of 3 (Sila troch) sa nepočíta do ostatných vrátane vašej vlastnej objednávky (tímový objem a osoby s kvalifikovanými LRP musia každý dosiahnuť súbor individuálne).
Odpoveď: Nie. Každá z vašich kvalifikujúcich sa línií pre pozíciu musí byť pod samostatnou organizáciou na prednej línii. Aj keď máte registrácie na oboch, stále musí ísť o oddelené línie od vašej prednej línie.
Odpoveď: Každý fond je trochu iný, ale všetky fondy ponúkajú príležitosť získať extra podiely. Vo výkonnostnom fonde Líder môžu kvalifikujúci sa lídri na pozíciách Striebro, Zlato alebo Platina získať ďalšie podiely spoluprácou s osobne zaregistrovaným builderom, aby dosiahol po prvýkrát pozíciu Elita. Podobne aj pozície Diamant a Modrý diamant môžu získať extra podiely v príslušných fondoch, keď zaregistrujú niekoho, kto po prvýkrát dosiahne pozíciu Premiér. Pozície Prezidentský diamant získavajú podiely vo svojich fondoch v mesiaci, keď ich osobne zaregistrovaný builder dosiahne po prvýkrát pozíciu Striebro. Pozície Diamant, Modrý diamant a Prezidentský diamant môžu získať podiely aj vo výkonnostnom fonde Diamant, keď osobne zaregistrujú niekoho, kto po prvýkrát dosiahne pozíciu Premiér.
Odpoveď: Na váš organizačný bonus Unilevel majú najbežnejšie vplyv dynamická kompresia (podľa kvalifikovaných pozícií) a objem od nových členov. V niektoré mesiace sa vy a váš tím sústreďujete na privedenie nových ľudí. To zvýši váš objem a vašu vyplatenú sumu v rámci bonusu Rýchly štart, nezvýši však váš organizačný bonus Unilevel. Je to preto, že objednávky za nových členov sa vyplácajú prostredníctvom bonusu Rýchly štart len v priebehu ich prvých 60 dní.

Odpoveď: Áno. Organizačný bonus Unilevel spoločnosti doTERRA je nastavený tak, že nezostane nevyplatený. Deje sa to prostredníctvom dynamickej kompresie. Každá objednávka vypláca 7 úrovní vzhľadom na prvú kvalifikovanú osobu v hornej línii. Znamená to, že ak sa v rámci bežných 7 úrovní nikto nekvalifikuje, objednávka bude pokračovať v hľadaní smerom nahor, až kým nájdete niekoho, koho vyplatí. Objednávka napríklad bude musieť prehľadať strom 3-krát, aby zaplatila prvú úroveň. Ak ste siedmou osobou v línii, znamenalo by to, že ste boli vyplatený na vašej desiatej úrovni.

Odpoveď: Áno. Objem veľkoobchodných zákazníkov a objednávky v rámci vernostných odmien sa počítajú do vašich bonusov tak ako v prípade wellness konzultantov.
Odpoveď: Áno, môžete získavať provízie v rámci pozície, bonusu Unilevel a maloobchodu bez toho, aby ste vstúpili do programu vernostných odmien. Jednoducho spracujte štandardnú alebo jednorazovú objednávku, ktorej PV je totožné s PV potrebným na vašu kvalifikáciu. Bonusy Rýchly štart a Power of 3 (Sila troch) vyžadujú vernostnú objednávku.
Odpoveď: Áno. Nový wellness konzultant môže získať bonus Rýchly štart v priebehu svojho prvého týždňa, ak začne hneď osobne registrovať ďalších. Aby sa kvalifikoval na bonus Rýchly štart, nový člen si bude musieť hneď založiť svoju vernostnú objednávku a zabezpečiť, aby jeho šablóna zostala nad úrovňou 100 PV a následne v priebehu svojho druhého mesiaca musí spracovať objednávku prevyšujúcu 100 PV.
Odpoveď: Nie, bonusy Rýchly štart sa vyplácajú každej z troch úrovní registrátora za predpokladu, že sa kvalifikujú.
Odpoveď: Áno, doTERRA má globálny plán provízií, ktorý vám umožňuje získavať provízie za členov vášho tímu v iných krajinách.

 

Zárobky z provízií závisia od výmenného kurzu USD. Osobné zárobky môžu byť nižšie. Provízie sa vyplácajú podľa provízneho objemu, nie podľa PV. *Je protiprávne, ak by promotér alebo účastník systému obchodovania presviedčal niekoho uhradiť platbu a sľuboval mu výhody, ak presvedčí ďalších pridať sa do systému. Nenechajte sa pomýliť vyhláseniami, že vysoké zárobky je možné ľahko dosiahnuť.

Potrebujete pomôcť?

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Kontakt

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk