Kompenzacijski plan - Pogosta vprašanja in odgovori


O: Provizije se obdelajo in izplačajo med 15. in 20. dnem naslednjega meseca. Provizije za julij se recimo izračunajo in izplačajo med 15. in 20. avgustom.
O: Vaša podrobnejša struktura se posodablja praktično v realnem času. Tu lahko kadar koli preverite količino dodatkov. Vaš modul za kvalifikacije se posodobi večkrat na dan, na dnu modula pa je vedno naveden čas zadnje posodobitve.
O: Grafični prikaz kaže, kakšno bi lahko bilo stanje in kaj je vaša ekipa pripravila, ne prikazuje pa dejanskega stanja. Gre za orodje za načrtovanje, s katerim lahko hitro preverite, kateri LRP-ji bi lahko bili obdelani v mesecu. Če želite preveriti, ali sta vaš rank in dodatek Power of 3 ustrezna, uporabite podrobnejšo strukturo ali modul kvalifikacij, ki vam omogoča podroben in filtriran pregled dodatka Power of 3.
O: Da, glede na obseg svoje strukture lahko večkrat prejmete dodatek Power of 3. Sledi nekaj ključnih dejstev, ki jih morate poznati, ko si prizadevate za dodatne dodatke Power of 3. Za začetek pridobivanja drugega dodatka morate najprej pridobiti celoten dodatek v vrednosti 1500 $ (npr. ne morete zaslužiti dveh dodatkov po 250 $, lahko pa zaslužite 1500 $ in 250 $). Nič iz vašega prvega niza dodatka Power of 3 se ne prišteje v drugega, vključno z vašim lastnim naročilom (ekipni dosežek in ljudje s kvalificiranimi LRP-ji morajo doseči cilj za vsak niz posebej).
O: Ne. Vsak od vaših kvalificiranih članov za pridobitev ranka mora biti uvrščen pod ločeno organizacijo Frontline. Tudi če imate vpisana oba, morata biti še vedno ločena člana od vaše Frontline.
O: Vsak sklad je nekoliko drugačen, vendar lahko v vseh pridobite dodatne deleže. V skladu z Leadership Perfomance Pool lahko kvalificirani vodja Silver, Gold ali Platinum pridobi dodatne deleže s sodelovanjem z osebno vpisanim graditeljem, da prvič doseže rank Elite. Podobno lahko Diamondi in Blue Diamondi pridobijo dodatne deleže v zadevnih skladih, če vpišejo nekoga, ki prvič doseže rank Premier. Presidential Diamond pridobijo deleže v svojem skladu v mesecu, ko njihov osebno vpisani graditelj prvič doseže raven Silver. Diamond, Blue Diamond in Presidential Diamond lahko pridobijo deleže v skladu Diamond Performance Pool tudi, če osebno vpišejo nekoga, ki prvič doseže rank Premier.
O: Dva najpogostejša vpliva na vaš bonus na ravni celotne organizacije sta dinamična kompresija (na podlagi kvalificiranih rankov) in količina novih članov. V nekaterih mesecih se s svojo ekipo osredotočate na pridobivanje novih članov; to bo povečalo vašo količino in izplačilo dodatka Fast Start Bonus, ne bo pa povečalo vašega bonusa na ravni celotne organizacije. Naročila za nove člane se namreč izplačajo z dodatkom Fast Start Bonus le v prvih 60 dneh.

"O: Da. Bonus na ravni celotne organizacije doTERRA je zasnovan tako, da se ne prekine. Slednje omogoča dinamična kompresija. Ob vsakem naročilu se izplača dodatek kvalificiranim osebam po mreži navzgor, in sicer za sedem stopenj. To pomeni naslednje: če v običajnih sedmih stopnjah kdo ne izpolnjuje pogojev, naročilo še naprej potuje po mreži navzgor, dokler ne najde nekoga, ki se mu dodatek lahko izplača. Za plačilo prve stopnje bo recimo morda treba strukturo preveriti trikrat v smeri navzgor. Če ste sedmi v vrsti, to pomeni, da ste bili plačani na svoji deseti ravni. "

"O: Da. Količina naročil Wholesale Customers in naročil za nagrade za zvestobo se prišteje v vaše dodatke tako kot pri Wellness advokatih. "
O: Da, provizije za rank, bonus na ravni celotne organizacije in maloprodajo lahko pridobite, ne da bi se pridružili programu zvestobe. Preprosto obdelajte standardno ali enkratno naročilo v vrednosti PV, ki je potrebna za vašo kvalifikacijo. Za dodatka Fast Start in Power of 3 je potrebno naročilo v programu LRP.
"O: Da. Novi Wellness advokat lahko pridobi dodatek Fast Start že v prvem tednu, če takoj začne osebno pridobivati druge člane. Da bi se nov član kvalificiral za dodatek Fast Start, mora takoj oddati naročilo v programu LRP in poskrbeti, da bo njegova predloga ostala nad 100 PV, nato pa v drugem mesecu obdelati naročila v vrednosti nad 100 PV. "
"O: Ne, dodatki Fast Start Bonus se izplačajo za vsako od treh ravni vpisnikov, če so kvalificirani. "
O: Da, doTERRA ima globalno shemo provizij, ki vam omogoča, da pridobite provizije za člane svoje ekipe v drugih državah.


Prihodki od provizij temeljijo na menjalnem tečaju USD. Osebni zaslužek je lahko manjši. Provizije se izplačujejo glede na količino provizije, ne na PV. *Promotor ali udeleženec v trgovalni shemi ne sme nikogar prepričevati v plačilo z obljubljanjem koristi, ki jih bo pridobil, če se bodo drugi pridružili shemi. Ne pustite se zavesti trditvam, da je visoke zaslužke mogoče zlahka doseči.

Izberite svojo celino

Izberite svojo regijo

Izberite svojo lokacijo

Izberite svoj jezik