ความใส่ใจขององค์กรธุรกิจ


รากฐานที่สำคัญของ "โดเทอร์ร่า" คือการมีความปรารถนาและแรงผลักดันที่จะทำให้ผู้อื่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้นผ่านโครงการเพื่อสังคม "ฮีลลิ่งแฮนด์" ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและขั้นตอนต่างๆ เพื่อการช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานหรือให้การสนับสนุนในโครงการต่างๆ ทั้งนี้ " โดเทอร์ร่า" ยังได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษาด้านสุขภาพของ "โดเทอร์ร่า" ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างได้แน่นอน

เลือกทวีปของคุณ

เลือกภูมิภาคของคุณ

เลือกตำแหน่งของคุณ

เลือกภาษาของคุณ