ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของโดเทอร์ร่า


บริษัท โดเทอร์ร่า เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("โดเทอร์ร่า" "เรา" หรือ "ของเรา") เคารพความรู้สึกกังวลของท่านในเรื่องความเป็นส่วนตัว โดยประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของโดเทอร์ร่า ("ประกาศฯ") ฉบับนี้จะอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ของโดเทอร์ร่าและแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ตามรายการที่ระบุ ที่นี่ (รวมเรียกว่า "เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน") วิธีที่เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ บุคคลที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตัวเลือกเกี่ยวกับการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประกาศฯ ฉบับนี้ยังอธิบายมาตรการที่เรานำมาใช้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับมา ตลอดจนวิธีการติดต่อเราเกี่ยวกับประกาศฯ ฉบับนี้

ในส่วนของสัญญาการเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ (Wellness Advocate) สัญญาการเป็นสมาชิกทั่วไป และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะสามารถเข้าทำสัญญาดังกล่าว มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถดำเนินการตามความตกลงใด ๆ กับท่านได้ ซึ่งจะทำให้ท่านไม่สามารถรับค่าตอบแทนหรือผลิตภัณฑ์ตามสัญญาดังกล่าวที่ท่านมีกับเราได้

คลิกลิงก์เพื่อไปยังหัวข้อตามรายการด้านล่าง:

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ และนโยบายของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับประกอบไปด้วย (แต่ไม่จำกัดเพียง) ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 • ข้อมูลสำหรับติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ที่อยู่อีเมลและที่อยู่ทางไปรษณีย์
 • ข้อมูลที่ใช้สร้างบัญชีของท่านเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เช่น วันเดือนปีเกิด ชื่อของคู่สมรส บัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย ภาษาที่เลือก ไอดีผู้รับสมัคร ไอดีผู้สนับสนุน รหัสผ่านออนไลน์ และข้อมูลต่อไปนี้หากท่านเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ชื่อ ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน และรายละเอียดบัตรชำระเงิน เช่น หมายเลขบัตร วันที่หมดอายุ และรหัสความปลอดภัย และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่แสดงอยู่ในเนื้อหาที่ท่านส่งให้แก่เรา เช่น ทางระบบ "ข้อคิดเห็น" กระดานสนทนาสาธารณะ หรือเครื่องมือช่วยเหลือลูกค้าทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

เราอาจได้รับ เก็บรวบรวม หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากและร่วมกับบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการ เช่น บุคคลอื่น หน่วยงานให้บริการสรรหาบุคลากร โฮสต์สำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับโดยวิธีการอัตโนมัติ

เมื่อท่านสื่อสารทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนโดยวิธีการอัตโนมัติ เช่น คุกกี้ (Cookie) บันทึกเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์ (Web Server Log) เว็บบีคอน (Web Beacon) และเทคโนโลยีอื่น ๆ สำหรับคุกกี้คือไฟล์ข้อความที่เว็บไซต์ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้เยี่ยมชม เพื่อระบุโปรแกรมค้นดูเว็บไซต์ (Web Browser) เฉพาะของผู้เยี่ยมชมแต่ละราย หรือเพื่อเก็บข้อมูลหรือการตั้งค่าในเบราว์เซอร์นั้น ขณะที่ "เว็บบีคอน" หรือที่รู้จักกันในชื่ออื่น เช่น อินเทอร์เน็ตแท็ก (Internet Tag) พิกเซลแท็ก (Pixel Tag) หรือ เคลียร์จิฟ (Clear GIF) จะเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์เข้ากับเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์ (Web Server) และคุกกี้ และยังอาจนำไปใช้ถ่ายทอดข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้ส่งกลับไปยังเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์ด้วย

เราอาจใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน พฤติกรรมการค้นดู (Browse) และรูปแบบการเข้าใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับด้วยวิธีการดังกล่าวอาจประกอบไปด้วยหมายเลขประจำเครื่อง (IP Address) ของท่าน และข้อมูลแสดงรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของท่าน ลักษณะของโปรแกรมค้นดูเว็บไซต์ ลักษณะของอุปกรณ์ ภาษาที่เลือกใช้ หน้าเพจที่อ้างอิงมายังเว็บไซต์ (Referring Page) หน้าเพจสุดท้ายท้ายก่อนออกจากการใช้งาน (Exit Page) ข้อมูลการคลิก (Clickstream) วันที่และเวลาเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ช่วยให้เรา (1) จดจำข้อมูลของท่าน เพื่อท่านจะไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ (2) ติดตามและทำความเข้าใจวิธีที่ท่านใช้และสื่อสารกับผลิตภัณฑ์ บริการ ตลอดจนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (3) ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันตามความต้องการของท่าน (4) ประเมินประสิทธิภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ตลอดจนประสิทธิภาพในการสื่อสารของเรา และ (5) จัดการและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราของเราด้วยประการอื่น

โปรแกรมค้นดูเว็บไซต์ของท่านอาจแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านได้รับคุกกี้บางประเภท หรือแสดงวิธีจำกัดหรือปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทได้ อย่างไรก็ตามหากไม่มีคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราได้ครบทุกรายการ ทั้งนี้สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ท่านสามารถแก้ไขการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของอุปกรณ์ได้ เพื่อกำหนดการแบ่งปันข้อมูลอุปกรณ์บางประการที่ส่งจากอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้ โดยเราจะขอรับความยินยอมจากท่านก่อนใช้คุกกี้หรือเครื่องมืออื่นที่คล้ายกันเท่าที่กฎหมายกำหนด

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ

เราอาจใช้ข้อมูลที่เราได้รับเกี่ยวกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน
 • จัดส่งสื่อส่งเสริมการขาย จดหมายข่าว และการสื่อสารอื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
 • จัดทำและจัดการบัญชีของท่านที่มีอยู่กับโดเทอร์ร่า
 • อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม เช่น การจ่ายค่าตอบแทน การกำหนดสายงาน การใช้บริการ บริการหลังการขาย การส่งคืนผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
 • จัดการการชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์และปรับปรุงสถานะการชำระเงิน
 • จัดส่งผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงสถานะการจัดส่งผลิตภัณฑ์
 • ประมวลผลและดำเนินการตามคำสั่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมทั้งรายงานสถานะคำสั่งของท่านให้ท่านทราบ
 • ระบุและตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา เข้าถึงและใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้
 • สื่อสารและจัดให้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ โครงการต่าง ๆ กิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจข้อเสนอ การสนทนากลุ่มเชิงวิจัย (Focus Group) และการวิจัยตลาด
 • ให้ความช่วยเหลือแก่ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ และลูกค้า รวมถึงตอบข้อซักถามต่าง ๆ
 • ยกระดับและรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ และป้องกันการใช้งานผิดวิธี
 • ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล (รวมทั้งการวิจัยตลาด การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ทางการเงิน การผสมข้อมูลส่วนบุคคล และการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นนิรนาม)
 • บริหารโอกาสด้านวิชาชีพ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร การต้อนรับพนักงานใหม่ หรือวัตถุประสงค์อื่นด้านทรัพยากรบุคคล
 • ดำเนินการ ประเมิน พัฒนา จัดการ และปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา (รวมถึงการดำเนินงาน การบริหาร การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ การจัดการและประเมินประสิทธิภาพการสื่อสาร การจัดทำบัญชี การสอบทาน การตรวจพิสูจน์ยอดเรียกเก็บเงิน และการทวงถามต่าง ๆ ตลอดจนหน้าที่ภายในองค์กรอื่น ๆ)
 • ป้องกัน ระบุ และรักษาความปลอดภัยจากการฉ้อโกง รวมถึงการกระทำผิดทางอาญาอื่น ๆ การเรียกร้องและความรับผิดอื่น
 • ปฏิบัติตามและบังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และนโยบายต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงประกาศฯ ฉบับนี้ เงื่อนไขการใช้บริการอื่นของโดเทอร์ร่า และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือคำสั่งศาล และ
 • จัดตั้ง ดำเนินการ หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวมรวม ได้รับ หรือจัดเก็บด้วยวิธีการอื่น โดยขณะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นรายกรณี พร้อมทั้งขอรับความยินยอมจากท่านหากกฎหมายกำหนด

บริการงานวิเคราะห์จากบุคคลภายนอก

เราจะใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบริการงานวิเคราะห์ของบุคคลภายนอก รวมถึงกูเกิล แอนะลิติกส์ (Google Analytics) และเฟซบุ๊ก พิกเซล (Facebook Pixel) ซึ่งผู้ให้บริการดังกล่าวจะใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูล (เช่น หมายเลขประจำอุปกรณ์) เพื่อประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกูเกิล แอนะลิติกส์และการปฏิเสธเข้าใช้งานสามารถอ่านได้ทาง https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเฟซบุ๊ก พิกเซลและการปฏิเสธเข้าใช้งานสามารถอ่านได้ทาง https://www.facebook.com/help/164968693837950?helpref=faq_content

ระบบติดตามออนไลน์และการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต

เราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของท่าน เพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดตามความสนใจของท่าน ทั้งนี้หากกฎหมายกำหนด เราจะขอรับความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดแบบตรง

ท่านอาจเห็นโฆษณาของเราทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ เนื่องจากเราได้เข้าร่วมเครือข่ายโฆษณา ซึ่งเครือข่ายโฆษณานี้จะช่วยให้เราส่งข้อความไปยังกลุ่มผู้ใช้บริการในเป้าหมายได้ โดยพิจารณาจากข้อมูลด้านประชากร ความสนใจของผู้ให้บริการจากการคาดคะเน และเนื้อหาในการค้นหาข้อมูล โดยเครือข่ายต่าง ๆ เหล่านี้จะติดตามกิจกรรมออนไลน์ของผู้ใช้บริการเป็นระยะเวลาหนึ่งด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงคุกกี้ (Cookie) บันทึกเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์ (Web Server Log) เว็บบีคอน (Web Beacon) และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน เครือข่ายดังกล่าวจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงโฆษณาที่อาจกำหนดขึ้นตามความสนใจเฉพาะบุคคล ติดตามอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ และจัดทำประวัติกิจกรรมการค้นดูออนไลน์ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลที่เครือข่ายโฆษณาของเราอาจเก็บรวบรวมและนำไปใช้ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ผู้ใช้บริการเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่อยู่ในเครือข่ายโฆษณาที่เกี่ยวข้อง เช่น หน้าเว็บไซต์หรือโฆษณาที่เข้าชม รวมถึงการดำเนินการทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น โดยจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่อยู่ในเครือข่ายโฆษณา กระบวนการนี้จะช่วยให้เราสามารถติดตามประสิทธิภาพของความพยายามในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของเราได้

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลาเท่ากับที่ท่านให้ความยินยอม หรือจนกว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจนแล้วเสร็จ เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลานานเกินความจำเป็น ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องก่อตั้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย ปฏิบัติตามหรือดำเนินการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วนั้น เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

หากท่านเพิกถอนความยินยอมหลังจากที่ให้ความยินยอมแก่เรา หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลตามความจำเป็นแล้วนั้น เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยการลบออกจากเครื่องแม่ข่าย (เซิร์ฟเวอร์) และทำลายสำเนาเอกสารในรูปแบบกระดาษ

การแบ่งปันข้อมูล

เราจะไม่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ยกเว้นตามที่ได้อธิบายไว้ในประกาศฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น เราอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ (1) บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของเรา และ (2) ผู้ให้บริการของเราซึ่งทำหน้าที่ให้บริการในนามของเรา เช่น การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การให้ความช่วยเหลือลูกค้า การประมวลผลการชำระเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูล เราไม่ได้มอบอำนาจให้ผู้ให้บริการของเราใช้หรือเปิดข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นจำเป็นต่อการให้บริการในนามของเรา หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเท่านั้น

หากท่านมีบัญชีของโดเทอร์ร่า เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับองค์กรของบัญชีนั้น ๆ (รวมถึงตัวแทนจำหน่ายทั้งอัพไลน์และดาวน์ไลน์) เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบริหารการขาย การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโดเทอร์ร่า และการจัดทำรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ส่งไปยังผู้ที่มีบัญชีของโดเทอร์ร่า

เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (1) หากเราต้องดำเนินการตามที่กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย (เช่นคำสั่งศาลหรือหมายศาล) (2) เพื่อตอบกลับคำขอของหน่วยงานรัฐบาล เช่น หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (3) เพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิทางกฎหมายของเรา (4) เมื่อเราเชื่อว่า การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปด้วยความเหมาะสมหรือจำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายต่อร่างกายหรืออันตรายอื่น ๆ หรือเพื่อป้องกันการความเสียหายด้านการเงิน (5) ในกรณีเกี่ยวข้องกับการสอบสวนการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือสงสัยว่ามี หรือ (6) ในกรณีอื่น ๆ โดยได้รับความยินยอมจากท่าน

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในความครอบครองของเรา หากเราจำหน่ายหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สินของเรา ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง (รวมถึงกรณีควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ กิจการร่วมค้า การปรับโครงสร้างองค์กร การถอนการลงทุน การเลิกกิจการ หรือการชำระบัญชี)

ในฐานะที่เราเป็นองค์กรระดับนานาชาติจึงมีการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจมากมายทั่วโลก เราจึงอาจเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ที่อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวดน้อยกว่าในประเทศไทย ในกรณีเช่นนั้น เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ

ทางเลือกของท่าน

เรามีทางเลือกบางประการให้แก่ท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับเกี่ยวกับท่าน ท่านสามารถปรับปรุงการตั้งค่า จำกัดการสื่อสารที่ท่านได้รับจากเรา หรือส่งคำขอ โดยติดต่อเราได้ตามที่ระบุในหัวข้อ วิธีการติดต่อเรา ในประกาศฯ ฉบับนี้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสร้างบัญชีของท่านกับโดเทอร์ร่าได้โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่าน

สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่ใช้บังคับดังนี้

 • ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ท่านยังสามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรา และตรวจสอบวิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการโดยไม่มีความยินยอมจากท่าน
 • ขอให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แก่ผู้อื่น
 • ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิคัดค้านกิจกรรมด้านการตลาดแบบตรงที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลนิรนาม หากเราไม่มีเหตุที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป
 • ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ขอให้ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเราให้ถูกต้อง
 • ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลาในกรณีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมของท่าน

บริการออนไลน์อื่น ๆ และฟีเจอร์ของบุคคลภายนอก

ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนั้นอาจมีแสดงลิงก์เชื่อมโยงไปยังบริการออนไลน์อื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน และอาจประกอบไปด้วยบริการคุณสมบัติ (Feature) ต่าง ๆ ของบุคคภายนอก เช่น แอปพลิเคชัน เครื่องมือ บริการชำระเงิน วิดเจ็ต และปลั๊กอิน (เช่นปุ่มเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ยูทูบ และพินเทอเรสต์) ซึ่งบริการออนไลน์และบริการคุณสมบัติของบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจดำเนินการโดยเป็นอิสระจากเรา ดังนั้นแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่บุคคลดังกล่าวเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านด้วยนั้น จะเป็นไปตามประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้น ๆ ซึ่งเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านได้ตรวจสอบ หากบริการออนไลน์หรือบริการคุณสมบัติของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมโยงไปนั้นไม่ใช่ของเรา หรือไม่ได้อยู่ภายใต้ความควบคุมของเรา โดเทอร์ร่าจะไม่รับผิดชอบแนวทางปฏิบัติต่อข้อมูลของบุคคลภายนอกเหล่านี้แต่อย่างใด

วิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล

เราดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งในการบริหารจัดการ มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค และมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ที่กำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึง การเปิดเผย หรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

สำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนั้นออกแบบขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานทั่วไป โดยมิได้มุ่งหมายไว้สำหรับผู้เยาว์ ในกรณีที่ทราบ โดเทอร์ร่าจะไม่เก็บรวบรวมหรือขอข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี หากเราพบว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีได้แล้วนั้น เราจะลบข้อมูลดังกล่าวทันที หากท่านเชื่อว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับเรา กรุณาติดต่อเราได้ทาง privacy@doterra.com

หากท่านมีอายุครบ 10 ปี แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และประสงค์จะให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากผู้ปกครอง ก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา

การปรับปรุงประกาศฯ ฉบับนี้

ประกาศฯ ฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว ตามการแก้ไขเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โดยจะแสดงวันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุดด้านบนของประกาศฯ นี้ เราแนะนำว่าท่านควรกลับมาทบทวนและติดตามประกาศฯ นี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบหากมีการแก้ไขเพิ่มเติม

วิธีการติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศฯ ฉบับนี้ หรือหากต้องการให้เราปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือแก้ไขการตั้งค่าของท่าน หรือหากท่านต้องการใช้สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่มีผลบังคับ สามารถติดต่อเราโดยส่งอีเมลมาได้ที่ privacy@doterra.com หรือทำเป็นหนังสือส่งมายัง

บริษัท โดเทอร์ร่า เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ถึง: ฝ่ายกฎหมาย
1788 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 17
ยูนิต 1709-1711 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

 

ภาคผนวก ก

ประกาศฯ ฉบับนี้บังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของโดเทอร์ร่า รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่อไปนี้

www.doterra.com/TH/en_TH
www.doterra.com
www.doterradiamondclub.com
www.doterrapresidentialclub.com
www.sourcetoyou.com
www.aromatouch.com
www.labs.doterra.com

เลือกทวีปของคุณ

เลือกภูมิภาคของคุณ

เลือกตำแหน่งของคุณ

เลือกภาษาของคุณ