ความโดดเด่นเฉพาะตัวของ "โดเทอร์ร่า"


ผลิตภัณฑ์ "โดเทอร์ร่า" จะทำให้ท่านมั่นใจว่า ท่านกำลังได้รับประสบการณ์น้ำมันหอมระเหยที่มีความอ่อนโยนและผ่านกระบวนการกลั่นด้วยความพิถีพิถัน ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวพืชในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดโดยเกษตรกรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์จากทั่วโลก เพื่อให้ทุกขั้นตอนสามารถรักษาองค์ประกอบของสารสกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

น้ำมันหอมระเหยของ "โดเทอร์ร่า" แต่ละสูตรนั้น ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้มาตรฐานควบคุมคุณภาพ มาตรฐานน้ำมันหอมระเหยสกัดเกรดบริสุทธิ์ ซีพีทีจี (CPTG)  อย่างเข้มงวด ผู้ที่ใช้น้ำมันหอมระเหยเป็นประจำจะรับรู้ถึงความแตกต่างได้ว่าน้ำมันหอมระเหยของ "โดเทอร์ร่า" มีคุณภาพที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่เคยใช้ สามารถใช้งานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการกลั่นน้ำมันหอมระเหยนั้น ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญในการกลั่น ไม่เพียงแต่ต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ แต่พวกเขาต้องใช้เทคโนโลยีและเทคนิคต่างๆ ที่ทันสมัยในเวลาเดียวกัน

วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยที่นิยมใช้มากที่สุดคือกระบวนการ "กลั่นด้วยไอน้ำ" โดยใช้อุณหภูมิความร้อนต่ำ ในกระบวนการกลั่นนี้ แรงดันไอน้ำจะถูกหมุนเวียนไปตามเครื่องมือที่ใช้ และน้ำมันหอมระเหยจะถูกถ่ายเทจากส่วนการกลั่นในรูปแบบของไอน้ำ เมื่อไอน้ำเย็นตัวลง น้ำและน้ำมันนั้นจะแยกตัวออกจากกันตามธรรมชาติ จากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะเก็บส่วนของน้ำมันที่สกัดได้ เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำมันที่สกัดมานั้นมีคุณภาพสูงและมีองค์ประกอบทางเคมีที่ผ่านมาตรฐาน ซึ่งในกระบวนการกลั่น จะต้องมีการตรวจสอบอุณหภูมิและความดัน อย่างสม่ำเสมอ ความร้อนหรือแรงดันที่ไม่เพียงพออาจทำให้น้ำมันนั้นไม่ถูกสกัดออกมา หรือหากมากเกินไปก็จะส่งผลต่อองค์ประกอบและคุณภาพของน้ำมันที่ถูกสกัด

การกลั่นด้วยไอน้ำ

การ "กลั่นด้วยไอน้ำ" เป็นวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหย ที่นิยมใช้มากที่สุด ในการสกัดสารอโรมาติก(น้ำมันหอมระเหย) ออกมาจากพืช  ซึ่งกระบวนการกลั่นด้วยไอน้ำ คือ การส่งผ่านไอน้ำที่เกิดจากความร้อนให้ไหลเวียนผ่านพืชวัตถุดิบ การทำงานของไอน้ำที่ร้อนและความดันแรงต่ำ ทำให้น้ำมันหอมระเหยถูกกลั่นออกมาจากกระเปาะส่วนกักเก็บน้ำมันหอมระเหย  เมื่อไอน้ำได้ไหลผ่านท่อคอนเดนเซอร์และเกิดการเย็นตัวลง ทำให้เกิดเป็นชั้นของน้ำมันและชั้นของน้ำ น้ำมันหอมระเหยจะลอยขึ้นมาด้านบนและแยกออกจากไฮดรอซอล(น้ำดอกไม้) จากนั้นผู้เชี่ยวชาญในการกลั่น จึงสามารถเก็บน้ำมันหอมระเหยได้

ความแตกต่างระหว่างการกลั่นด้วยไอน้ำปกติและการกลั่นแบบพิเศษ อุณหภูมิสำหรับการกลั่นด้วยไอน้ำมักจะอยู่ระหว่าง 140–212 องศาฟาเรนไฮต์ เนื่องจากพืชแต่ละตัวต้องการ แรงดัน ระยะเวลา และ อุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไป การใช้วิธีการกลั่นแบบพิเศษนี้ ทำให้สามารถปรับอุณหภูมิตามประเภทของพืชได้ จึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำมากที่สุด ในการสกัดสารประกอบที่มีความบริสุทธิ์ออกมา

การสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยแรงดัน

เป็นวิธีการสกัดที่แตกต่างจากรูปแบบการกลั่นด้วยไอน้ำ การกลั่นด้วยแรงบีบอัดแน่นนั้นบางครั้งก็ถูกเรียกว่า "การสกัดเย็น" ซึ่งเป็นการบวนการที่ไม่ผ่านความร้อน ในกระบวนการนี้ น้ำมันได้ถูกสกัดจากผลิตภัณฑ์โดยใช้แรงดันจากเครื่องกล "โดเทอร์ร่า" ใช้แรงดันเพื่อสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลซิตรัส ได้แก่ ส้ม มะนาว มะกรูด และเกรปฟรุต จากเปลือกของผลที่ได้จากพืชเหล่านี้

การกลั่นที่ได้มาตรฐานนั้นต้องมีการควบคุมความดัน อุณหภูมิ เวลาและวิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ซึ่งพืชแต่ละชนิดนั้นจะมีความแตกต่างกัน กระบวนการกลั่นที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถเปลี่ยนแปลงหรือทำลายสารประกอบอโรมาติกของน้ำมันหอมระเหยไป และไม่มีมาตรฐานเพียงพอที่จะใช้เพื่อดูแลสุขภาพและสุขภาวะได้ ด้วยเหตุนี้ผู้เชี่ยวชาญในการกลั่นที่มีความชำนาญ จึงต้องทุ่มเทความพยายาม และทำงานกับพืชที่ถูกคัดสรรมาเพียงไม่กี่ชนิด เพื่อให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในพืชนั้นๆ อย่างแท้จริง นอกจากนี้ "โดเทอร์ร่า" ยังมีการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์อื่นๆ ทำความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างเคมีน้ำมันของพืชและรูปแบบในการกลั่น เพื่อให้ได้น้ำมันหอมระเหยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

เลือกทวีปของคุณ

เลือกภูมิภาคของคุณ

เลือกตำแหน่งของคุณ

เลือกภาษาของคุณ