พลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย


โดเทอร์ร่าประเทศไทยต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอิมแพคเพื่อช่วยสร้างพลังให้ผู้คน, ชุมชน ที่โดเทอร์ร่าได้เปิดดำเนินการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศไทย โดยเป้าหมายของเราคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า ซึ่งที่ปรึกษาด้านสุขภาพสามารถเป็นส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้ร่วมกับโดเทอร์ร่าได้ 

เลือกทวีปของคุณ

เลือกภูมิภาคของคุณ

เลือกตำแหน่งของคุณ

เลือกภาษาของคุณ