การให้สินเชื่อธุรกิจรายย่อยกับผู้ประกอบการ


โดเทอร์ร่า ฮีลลิ่ง แฮนด์™ ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรเมนเทอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อรายย่อยกับผู้ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือต้องเสี่ยงขอสินเชื่อนอกระบบที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้

สินเชื่อธุรกิจรายย่อยนี้จะช่วยยกระดับรายได้ให้กับบุคคล ในขณะเดียวกันสินเชื่อเหล่านี้จะช่วยยกระดับชุมชนผ่านการพัฒนาทางเศรษฐกิจอีกด้วย

เมนเทอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1990 องค์กรได้ทำงานในกประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อบรรเทาความยากไร้ให้ผู้คนมากมาย โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยที่ขาดแคลน ให้พวกเขาได้โอกาสที่เติบโตขึ้นมาได้ เมนเทอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจึงสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยการให้สินเชื่อธุรกิจรายย่อยและเน้นให้ผู้คนสามารถพึ่งพาตนเองได้

การเดินทางขององค์กรยังไม่จบเพียงเท่านี้ เมนเทอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยังคงสนับสนุนในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือธุรกิจที่กำลังก่อตั้งและขยาย การฝึกอบรมและการให้สินเชื่อสำหรับองค์กรพันธมิตร หลังจากมูลนิธิฮีลลิ่ง แฮนด์ของ "โดเทอร์ร่า" ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรเมนเทอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ผนึกกำลังในการช่วยเหลือผู้คนได้มากยิ่งขึ้น ผู้คนหลายล้านคนในประเทศที่กำลังพัฒนาได้ออกจากวงจรของความยากจน พวกเขาเรียนรู้ที่จะพัฒนาชุมชนจากการเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยสินเชื่อธุรกิจรายย่อยที่พวกเขาได้รับจากเมนเทอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล นอกจากนี้เมนเทอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลยังให้โอกาสผู้อื่นที่มีความแตกต่างในลัทธิ ความเชื่อทางศาสนาและการเติบโตเพื่อให้พวกเขามีหลักการในการดำเนินธุรกิจที่มั่นคง และส่งเสริมเจ้าของธุรกิจเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว

สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้จากด้านล่าง:

เลือกทวีปของคุณ

เลือกภูมิภาคของคุณ

เลือกตำแหน่งของคุณ

เลือกภาษาของคุณ