เวตทิเวอร์ เอสเซนเชียล ออยล์

เวตทิเวอร์ จัดอยู่ในกลุ่มพืชตระกูลหญ้า การเติบโตจะมีประโยชน์หลายประการ ซึ่งมีความแตกต่างจากพืชหญ้าประเภทอื่นๆ เพราะรากของเวตทิเวอร์จะมีลักษณะดิ่ง จะช่วยในการยึดเกาะและพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดี และเวตทิเวอร์ก็มีกลิ่นที่เข้มข้น ไม่เหมือนใคร และมีความซับซ้อนของกลิ่น จึงทำให้มีการใช้อย่างแพร่หลายในวงการผลิตน้ำหอม ด้วยคุณสมบัติของเวตทิเวอร์ จะช่วยให้รู้สึกสงบ เสมือนได้อยู่กับตัวเอง จึงเหมาะแก่การนำมาใช้กระจายกลิ่นระหว่างการนวดผ่อนคลาย หรือก่อนเข้านอน เพื่อการเตรียมพร้อมสู่การนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์
Source to you Source to you

โดเทอร์ร่าทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดจากทุกแหล่งทั่วโลก

เลือกทวีปของคุณ

เลือกภูมิภาคของคุณ

เลือกตำแหน่งของคุณ

เลือกภาษาของคุณ