โครงการโค-อิมแพค ซอร์ซซิ่ง เพื่อพัฒนาชุมชน


โครงการโค-อิมแพค ซอร์ซซิ่ง เพื่อพัฒนาชุมชม

การรักษามาตรฐานคุณภาพระดับสูงที่ถูกกำหนดโดย "โดเทอร์ร่า" คือการคงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ คุณสมบัติที่ไม่เปลี่ยนแปลงและมาตรฐานที่เหมือนกันในทุกหยดของน้ำมันหอมระเหย โดยการปฏิบัติตามกระบวนการที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันอย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกในกระบวนการผลิต นั่นคือการเลือกสรรวัตถุดิบของพันธุ์พืชแต่ละชนิดจากแหล่งที่ดีที่สุด

"โดเทอร์ร่า" ใช้เครือข่ายพันธมิตรที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการคัดสรรวัตถุดิบ - ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว - ขั้นตอนการผลิตน้ำมันหอมระเหย และคัดเลือกสถานที่ปลูกพืช ซึ่งมีความสำคัญในการกำหนดความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหย การมีเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญซึ่งปลูกและดูแลพืชเหล่านี้มาหลายชั่วอายุคน จึงทำให้มั่นใจได้ว่า น้ำมันหอมระเหยของ  "โดเทอร์ร่า" มีคุณภาพที่สมบูรณ์แบบตามธรรมชาติทุกประการ

นอกจากนี้การเก็บเกี่ยวส่วนที่ถูกต้องของพืช ในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ เพื่อทำให้คุณภาพของน้ำมันหอมระเหยนั้นเป็นไปอย่างดีที่สุด เกษตรกรผู้ปลูกได้ถูกถ่ายทอดความรู้ในการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมมาหลายชั่วอายุคน จากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้สามารถเก็บเกี่ยวพร้อมเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี และทำให้คุณภาพของน้ำมันหอมระเหยยังคงความเข้มข้นตามมาตรฐาน

การที่ "โดเทอร์ร่า" สร้างความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญในชุมชน เพื่อจัดหาวัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำมันหอมระเหย ไม่เพียงแค่จะได้วัตถุดิบที่ดีที่สุด แต่ "โดเทอร์ร่า" ยังได้สร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้คนในท้องถิ่นอีกด้วย ในหลายครั้ง "โดเทอร์ร่า" ได้สร้างงานอาชีพให้บรรดาเกษตรกรที่ช่วยเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรส่งโรงงานผลิต นั่นคือโอกาสที่พวกเขาหลายๆ คนไม่เคยได้รับจากที่ใด ด้วยวิธีการนี้ "โดเทอร์ร่า" สามารถมอบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสุขภาพให้กับผู้คนทั่วโลกและยังช่วยยกระดับความเจริญให้สังคมและชุมชนอีกด้วย

เลือกทวีปของคุณ

เลือกภูมิภาคของคุณ

เลือกตำแหน่งของคุณ

เลือกภาษาของคุณ