เครือข่ายพฤกษศาสตร์ระดับโลก


Video disabled by your privacy settings

เนื่องจากโครงการของ  "โดเทอร์ร่า" ที่สนับสนุนเกษตรกรและผู้กลั่นในท้องถิ่นในการปลูกและโดย "โดเทอร์ร่า" จะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดไว้ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ทำให้ "โดเทอร์ร่า" มีวัตถุดิบคุณภาพดีจากแหล่งที่ตกลงแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ผลิตรายอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตที่เต็มเปี่ยมคุณภาพแบบนี้ได้ โดยบางครั้งอาจมีการแอบอ้างว่าได้รับวัตถุดิบมาจากแหล่งเดียวกับ "โดเทอร์ร่า" ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่ประการใด

เพราะการปลูกพืชนั้นเป็นกิจกรรมที่ทำได้ไม่ยาก สามารถทำได้ตั้งแต่สวนหลังบ้านไปจนถึงโรงเรือนและแปลงผักของชุมชน แม้แต่ขอบหน้าต่างในบ้านก็สามารถปลูกพืชสมุนไพรได้ โดยฟาร์มเพาะปลูกทั่วโลกจะปลูกพืชหมุนเวียนกันไปและเก็บเกี่ยวผลผลิตในทุกวัน ซึ่งด้วยความหลากหลายในการเพาะปลูกวัตถุดิบสำหรับการกลั่นน้ำมันหอมระเหย ทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่ากระบวนการผลิตนั้นไม่ซับซ้อนและเป็นไปด้วยความง่ายดาย เพียงแค่หว่านเมล็ดพันธุ์ รอเวลาเก็บเกี่ยวและนำวัตถุดิบเหล่านั้นมากลั่นเป็นน้ำมันหอมระเหย แต่ในความจริงนั้นยังมีกระบวนที่ต้องพิถีพิถันและรายละเอียดอีกมากมาย

ด้วยขั้นตอนที่ต้องพิถีพิถันและใช้เวลามากนั้น จึงไม่สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นได้ในปัจจุบัน ความต้องการน้ำมันหอมระเหยของ "โดเทอร์ร่า" ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น เพราะคุณภาพที่ดีและมีคุณประโยชน์มากมาย "โดเทอร์ร่า" จึงร่วมกับเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลก เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนและรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเครือข่ายพฤกษศาสตร์ระดับโลก ประกอบไปด้วยกลุ่มเกษตรกรและผู้กลั่นน้ำมันหอมระเหยที่ให้ความร่วมมือกับ "โดเทอร์ร่า" เพื่อเพิ่มความสามารถในการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

"โดเทอร์ร่า" ทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและผู้กลั่นน้ำมันหอมระเหยที่กระจายในภูมิภาคต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศ เพื่อผลิตและกระจายน้ำมันหอมระเหยให้กับผู้บริโภคทั่วโลกได้ "โดเทอร์ร่า" ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความชำนาญของกลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิตในท้องถิ่น เพราะพวกเขาคือผู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพืชที่นำมาผลิตน้ำมันหอมระเหย ถึงแม้จะมีศักยภาพในการลงทุนเพื่อซื้อที่ดินมากมายในการทำการเพาะปลูก แต่ "โดเทอร์ร่า" ตระหนักดีว่าความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้หาไม่ได้จากการซื้อขาย เกษตรกรบางคนมีอาชีพเพาะปลูกพืชนานาชนิดมายาวนานหลายชั่วอายุคน และมีการส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่น นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นและเส้นทางของ "โดเทอร์ร่า" ในการสร้างเครือข่ายที่รวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญไว้ด้วยกัน 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันหอมระเหยได้ที่นี่

การสร้างพันธมิตรกับเกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญในการกลั่นน้ำมันหอมระเหยจำนวนมากเป็นเรื่องที่ท้าทาย  "โดเทอร์ร่า" ได้สร้างความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ดีของบริษัทเป็นเวลาหลายปี โดยการมอบข้อเสนอที่เป็นธรรมและความซื่อสัตย์กับผู้คนและสหกรณ์ จึงทำให้ "โดเทอร์ร่า" ได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่าย และสร้างความเชื่อมั่นได้ในทุกพื้นที่ ผู้คนมากมายประสงค์เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ "โดเทอร์ร่า"จนทำให้ในปัจจุบัน "โดเทอร์ร่า" เป็นผู้ซื้อวัตถุดิบสำหรับกลั่นน้ำมันหอมระเหยรายใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากโครงการของ  "โดเทอร์ร่า" ที่สนับสนุนเกษตรกรและผู้กลั่นในท้องถิ่นในการปลูก โดย "โดเทอร์ร่า" จะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดไว้ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ทำให้ "โดเทอร์ร่า" มีวัตถุดิบคุณภาพดีจากแหล่งที่ตกลงแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ผลิตรายอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตที่เต็มเปี่ยมคุณภาพแบบนี้ได้ โดยบางครั้งอาจมีการแอบอ้างว่าได้รับวัตถุดิบมาจากแหล่งเดียวกับ "โดเทอร์ร่า" ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่ประการใด

นอกเหนือจากประโยชน์ในแง่ของการผลิตแล้ว เครือข่ายพฤกษศาสตร์ระดับโลกยังช่วยเราเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น ภายใต้โครงการโค-อิมแพค ซอร์ซซิ่งและมูลนิธิฮีลลิ่งแฮนด์ ซึ่งสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อชุมชน วัตถุดิบที่ใช้ผลิตน้ำมันหอมระเหยจำนวนมากของ "โดเทอร์ร่า" ได้มาจากประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่น ยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของโลกปัจจุบัน ในขณะที่ "โดเทอร์ร่า"ทำงานเพื่อสร้างพันธมิตรในพื้นที่เหล่านี้ เรายังทำงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาให้คนท้องถิ่น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการโค-อิมแพค ซอร์ซซิ่ง และ มูลนิธิฮีลลิ่งแฮนด์ ได้ที่นี่

การผลิตน้ำมันหอมระเหยให้มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด จำเป็นต้องใช้ความทุ่มเท ความตั้งใจ ความซื่อตรง และความเชื่อมั่น ซึ่งเป็นหลักการที่ "โดเทอร์ร่า" ยึดมั่นในการทำงานตลอดมา

เลือกทวีปของคุณ

เลือกภูมิภาคของคุณ

เลือกตำแหน่งของคุณ

เลือกภาษาของคุณ