การสร้างความรู้เรื่องสุขอนามัยให้แก่เด็กผู้หญิง


โดเทอร์ร่า ฮีลลิ่ง แฮนด์™ ภาคภูมิใจในการร่วมงานกับองค์กร เดย์ ฟอร์ เกิร์ล (Days for Girls) ด้วยการร่วมมือกับองค์กร เดย์ ฟอร์ เกิร์ล มูลนิธิฮีลลิ่ง แฮนด์ มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้คนที่ประสบปัญหาทั่วโลก เรามุ่งหวังที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้พวกเขาและที่สำคัญคือเรามุ่งมั่นที่จะทำให้ชีวิตของผู้คนเหล่านั้นปราศจากความเจ็บป่วยและความขาดแคลน

องค์กร เดย์ ฟอร์ เกิร์ล ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2008 ด้วยวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโลก ทำให้ผู้คนมีอิสระและมีการศึกษามากขึ้น ผ่านการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะอาดด้านสุขอนามัยของสตรี นอกจากนี้การสนับสนุนเพื่อช่วยสตรีและเด็กผู้หญิงให้ค้นพบศักยภาพและคุณค่าของตนเอง โปรแกรมนี้จะส่งเสริมความเท่าเทียมและความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งพวกเธอจะได้รับโอกาสในการเติบโตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของพวกเธอเอง ในขณะเดียวกันพวกเธอต้องให้ความเท่าเทียมกับผู้อื่นและโอกาสในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะอาดด้านสุขอนามัยของสตรีเพศ

องค์กร เดย์ ฟอร์ เกิร์ล นั้นทำงานเพื่อให้เด็กผู้หญิงทุกคนทั่วโลกได้รับการศึกษา ความปลอดภัยและ ความภาคภูมิใจที่พวกเขาสมควรที่จะได้รับ องค์กรทำงานอย่างหนักเพื่อแจกจ่ายชุดอุปกรณ์เสริมสร้างสุขอนามัยของสตรี โดยการร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร กลุ่มผู้ปฎิบัติงานและองค์กรอื่นๆ มีเป้าหมายร่วมกันที่จะสร้างความตื่นตัวในเรื่องดังกล่าว และพร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชนทั่วโลก ที่ประสงค์จะจัดตั้งโปรแกรมแบบดังกล่าวขึ้นมา ขอขอบคุณเครือข่ายระดับย่อยทั่วโลก ที่ประกอบไปด้วยอาสาสมัครและผู้สนับสนุนหลายพันคน ที่มีเครือข่ายใน 6 ทวีปทั่วโลก ที่ทำให้ องค์กร เดย์ ฟอร์ เกิร์ล สามารถได้เข้าถึงผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในกว่า 100 ประเทศ

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เดย์ ฟอร์ เกิร์ล จากเว็บไซต์นี้

เลือกทวีปของคุณ

เลือกภูมิภาคของคุณ

เลือกตำแหน่งของคุณ

เลือกภาษาของคุณ