แบบฟอร์มเพื่อขอการสนับสนุน


โดเทอร์ร่าได้ขยายกิจการและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้รับคำเชิญในการเข้าร่วมโครงการการกุศลต่างๆ มากมาย โดยโดเทอร์ร่ายินดีสนับสนุนโครงการที่มีข้อเสนอเข้ามาผ่านมูลนิธิฮีลลิ่ง แฮนด์ ทั้งนี้ผู้แนะนำด้านสุขภาพของโดเทอร์ร่า สามารถมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งคำขอผ่านมูลนิธิฮีลลิ่ง แฮนด์ ได้จากช่องทางนี้ โดยมีข้อกำหนดดังนี้ :

  • โครงการจะต้องมีนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของมูลนิธิฮีลลิ่ง แฮนด์
  • เป็นโครงการหรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร
  • ผลลัพธ์ที่ได้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องใช้
  • ได้ผลลัพธ์เพื่อต่อยอดความยั่งยืน
  • ที่ปรึกษาด้านสุขภาพของโดเทอร์ร่าจะต้องมีส่วนร่วมในโครงการ
  • โครงการมีที่ปรึกษาด้านสุขภาพของโดเทอร์ร่าระดับไดมอนด์ขึ้นไปเป็นผู้สปอนเซอร์โครงการ
  • ความช่วยเหลือส่วนตัวที่ผู้ยื่นคำร้องและผู้สปอนเซอร์ระดับไดมอนด์ขึ้นไปทั้งในอดีต/อนาคต ของผู้ยื่นคำร้องจะต้องรับทราบว่ามีการยื่นคำร้องนี้และสนับสนุนโครงการ

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพื่อยื่นอนุมัติ และส่งมาให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา โดยคลิ๊ก "ส่งแบบฟอร์ม" ด้านล่าง โดยการบริจาคจะพิจารณาเป็นผลิตภัณฑ์หรือเงินบริจาค

เลือกทวีปของคุณ

เลือกภูมิภาคของคุณ

เลือกตำแหน่งของคุณ

เลือกภาษาของคุณ