ขอต้อนรับเข้าสู่ ซิลเวอร์ คลับ! โปรแกรมนี้เปิดให้กับที่ปรึกษาด้านสุขภาพที่สามารถพิชิตตำแหน่งอิลีทหรือพรีเมียร์ ที่ต้องการพิชิตตำแหน่งซิลเวอร์  เพียงแค่เปิดใจเรียนรู้อุปนิสัยสำคัญ ที่เป็นรากฐานของธุรกิจของคุณและสร้างแรงผลักดันให้คุณเตรียมพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งใหม่อย่างมั่นคง

 

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม:

  • สนับสนุนให้ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ขยายองค์กรให้เติบโตด้วยวิธีการทำธุรกิจที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
  • ส่งเสริมการเลื่อนตำแหน่งของผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
  • เสริมสร้างทักษะและคุณลักษณะความเป็นผู้นำของผู้เข้าร่วมโปรแกรม และส่งเสริมการสอนงานให้กับลีดเดอร์ใหม่ๆ ในองค์กร 
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ที่ปรึกษาด้านสุขภาพได้เรียนรู้วิธีการสร้างธุรกิจโดยการจัดออยคลาส และ แชร์ทักษะร่วมกันภายในทีม
  • ได้รับรางวัลและประโยชน์จากโปรแกรม ซิลเวอร์ คลับ

เลือกทวีปของคุณ

เลือกภูมิภาคของคุณ

เลือกตำแหน่งของคุณ

เลือกภาษาของคุณ