กำหนดการ โปรแกรมซิลเวอร์ คลับ
ช่วงเวลาการทำคุณสมบัติ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรม เดือนสิงหาคม 2566
ช่วงเวลาสำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมโปรแกรม เดือนกันยายน 2566
ระยะเวลาการทำคุณสมบัติในโปรแกรม เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566

 

เงื่อนไขการทำคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน: เดือนสิงหาคม 2566 

  • ดำรงตำแหน่งเป็นอิลีท หรือพรีเมียร์
  • มีคะแนนส่วนตัว 100 คะแนนขึ้นไป ที่เกิดจากการสั่งซื้อผ่านโปรแกรม LRP 
  • แนะนำสมาชิกใหม่ (ที่ปรึกษาด้านสุขภาพหรือสมาชิกทั่วไป) ภายใต้บัญชีโดเทอร์ร่า ประเทศไทย ด้วยตนเอง 1 ท่าน โดยสมาชิกใหม่ที่แนะนำมาต้องมียอดสั่งซื้อ 100  คะแนนขึ้นไปในคำสั่งซื้อแรก ในเดือนสิงหาคม 2566 (สมาชิกใหม่ที่เกิด จากการอัปเกรดจากสมาชิกทั่วไปเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ และสมาชิกที่ทำการเปิดบัญชีขึ้นอีกครั้ง (Reactivation)  ไม่สามารถนับในการทำคุณสมบัตินี้ได้)

เลือกทวีปของคุณ

เลือกภูมิภาคของคุณ

เลือกตำแหน่งของคุณ

เลือกภาษาของคุณ