โครงการเพื่อชุมชน


"โดเทอร์ร่า" ภาคภูมิใจที่มีสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ เพลิสเซินท์ โกรฟว์ รัฐยูทาห์ ในฐานะสมาชิกองค์กร เรามุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือกับผู้คนรอบข้างและชุมชนที่เราอาศัยและทำงานอยู่ พวกเขาพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในทุกที่และทุกเวลาที่ทำได้ คนเหล่านี้ประกอบไปด้วยพนักงานบริษัทและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิสระ หรือที่รู้จักกันในนาม  'ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ' 
 
ตลอดเวลาที่ "โดเทอร์ร่า" เติบโตไปทุกทวีปทั่วโลก "โดเทอร์ร่า" ได้รับการติดต่อให้เข้าร่วมและสนับสนุนโครงการการกุศลเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง หากท่านมีความประสงค์ให้"โดเทอร์ร่า" มีส่วนร่วมในโครงการหรือให้การสนับสนุน โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้

เลือกทวีปของคุณ

เลือกภูมิภาคของคุณ

เลือกตำแหน่งของคุณ

เลือกภาษาของคุณ