การสนับสนุนโครงการ


"โดเทอร์ร่า" มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลก ซึ่ง "โดเทอร์ร่า" ยินดีให้การสนับสนุนผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในแบบเดียวกัน ในกรณีที่ "โดเทอร์ร่า" ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้เต็มกำลัง "โดเทอร์ร่า" ยินดีให้การสนับสนุนผ่านการบริจาคทุนทรัพย์หรือส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับกิจกรรมต่างๆ องค์กร และหรือกลุ่มผู้ทำงานเพื่อสังคม

หากท่านต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบที่ "โดเทอร์ร่า" เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มคำขอนี้

เลือกทวีปของคุณ

เลือกภูมิภาคของคุณ

เลือกตำแหน่งของคุณ

เลือกภาษาของคุณ