กรีน แมนดาริน ออยล์ วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ

น้ำมันหอมระเหยกรีน แมนดาริน สกัดมาจากผลของต้นแมนดารินที่ยังไม่สุก จะมีโครงสร้างหลักทางเคมี คือ ลีโมนีน ในขณะที่น้ำมันหอมระเหยเรด แมนดาริน สกัดมาจากผลที่สุกโตเต็มที่แล้วจากต้น สามารถใช้เป็นวัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์
Source to you Source to you

โดเทอร์ร่าทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดจากทุกแหล่งทั่วโลก

เลือกทวีปของคุณ

เลือกภูมิภาคของคุณ

เลือกตำแหน่งของคุณ

เลือกภาษาของคุณ