Unikaj typowych problemów podczas płatności kartą kredytową


Gdy robisz zakupy na stronie dōTERRA Europe, możemy poprosić Cię o przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji realizowanej płatności.

Najlepszym przykładem jest rozwiązanie 3D Secure (3DS), w ramach którego bank / dostawca płatności wymaga od właściciela karty przejścia dodatkowego etapu zabezpieczającego w celu dokonania transakcji.

Czym jest 3D Secure?

3D Secure, znane również jako 3DS, to metoda weryfikacji płatności wprowadzona przez czołowych dostawców kart (jak Visa, MasterCard, American Express itd.) w celu zwiększenie bezpieczeństwa zakupów online.

Składając zamówienie dōTERRA, właściciel karty może zostać poproszony o wykonanie dodatkowego kroku weryfikacyjnego. Forma zabezpieczenia różni się w zależności od banku / dostawcy płatności, ale najczęściej jest to powiadomienie z aplikacji banku lub wiadomość tekstowa.

Obejrzyj poniższy film, który pomoże Ci zrozumieć zasadę działania tego zabezpieczenia.

Używanie właściwych danych karty kredytowej

Dokonując płatności online kartą kredytową, można czasem napotkać pewne problemy – często drobnostki – które wpływają na powodzenie płatności.

Film przedstawiony w tej części dostarcza cennych wskazówek na temat dodawania i używania karty kredytowej, tak aby zamówienie mogło zostać przetworzone bez zakłóceń.

Finalizowanie zamówienia dōTERRA

Podczas finalizowania zamówienia online pojawi się monit 3DS z prośbą o dodatkową weryfikację.

Obejrzyj film załączony w tej części, aby się zapoznać z przykładowym etapem weryfikacji oraz dowiedzieć się, kiedy należy się kontaktować z bankiem.

 

Rozwiązywanie problemów – podstawowe informacje

Dane karty: sprawdź, czy wprowadzone dane karty są prawidłowe.

Konfiguracja karty: Skontaktuj się ze swoim bankiem, aby upewnić się, że dōTERRA jest zatwierdzonym sprzedawcą internetowym dla transakcji dokonywanych z Twojego konta oraz że Twoje konto bankowe obsługuje płatności w walucie euro.

Urządzenia: wyłącz blokadę wyskakujących okienek, ponieważ może ona uniemożliwić weryfikację. Możesz spróbować złożyć zamówienie na innym urządzeniu; czasami niektóre programy mogą wpływać na proces weryfikacji 3DS.

Dane osobowe i rozliczeniowe:upewnij się, że wszystkie dane osobowe oraz dane rozliczeniowe, jak imię i nazwisko oraz adres, są zgodne z informacjami posiadanymi przez Twój bank.

Znaki specjalne: system dōTERRA korzysta z globalnego zestawu reguł, w związku z czym nie obsługuje znaków specjalnych, jak znaki diakrytyczne czy interpunkcyjne. Prosimy korzystać wyłącznie z liter bez znaków specjalnych. Można również używać cyfr.

Korzystanie z aplikacji: sprawdź, czy w Twojej aplikacji bankowej nie ma żadnych powiadomień. Niektóre powiadomienia mogą się nie pojawić, dopóki nie otworzysz aplikacji podczas składania zamówienia.

Limity na karcie: sprawdzaj dzienne, tygodniowe i miesięczne limity, w tym także dla zakupów online, którymi może być objęta karta płatnicza. Można to zrobić, korzystając z aplikacji banku. Pamiętaj, aby sprawdzać wszystkie karty płatnicze współdzielone z innymi osobami.

Zamówienia w imieniu innych osób: jeśli masz pisemną zgodę (podręcznik polityki, sekcja 5 D.) na wykorzystanie karty innego członka lub złożenie zamówienia w jego imieniu, musisz użyć danych rozliczeniowych odpowiadających właścicielowi karty. Nie podawaj danych właściciela konta razem z danymi karty należącej do innej osoby.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest 3D Secure (3DS)?

Weryfikacja 3DS to najpopularniejsza forma dodatkowego zabezpieczenia kontrolnego pozwalająca potwierdzić płatność online. Banki oraz internetowi sprzedawcy mogą używać dla tej metody również innych nazw, jak weryfikacja dodatkowa, silne uwierzytelnianie klienta (SCA) czy uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

Jakich form uwierzytelniania mogę się spodziewać?

Sposoby uwierzytelniania różnią się w zależności od banku, ale najczęściej jest to powiadomienie przez aplikację banku lub kod zabezpieczający wysyłany w wiadomości tekstowej. Może to być także konkretny kod PIN, hasło, odcisk palca lub inna forma rozpoznawania biometrycznego. Skontaktuj się ze swoim bankiem, aby dowiedzieć się, jakich form uwierzytelniania możesz się spodziewać.

Jaki wpływ może mieć na mnie 3DS podczas zakupów online?

Gdy składasz zamówienie online, system będzie wymagał weryfikacji ze strony właściciela karty kredytowej, a nie właściciela konta dōTERRA.

Dodatkowa weryfikacja nie ma zastosowania w przypadku płatności online bazujących na subskrypcji, jak automatyczne zamówienia lojalnościowe (LRP). Jeśli jednak zechcesz zrealizować zamówienie standardowe, zamówienie wpisowe lub jednorazowe zamówienie lojalnościowe, wówczas jest ono klasyfikowane jako indywidualna transakcja online i weryfikacja 3DS może być wymagana.

Czy wpłynie to na mój szablon/zamówienia w programie lojalnościowym?

Weryfikacja 3DS będzie wymagana podczas edytowania istniejących szablonów LRP, dodawania nowych/kolejnych kart płatniczych oraz konfigurowania nowych szablonów. Jeśli w istniejącym szablonie masz więcej niż jedną kartę kredytową, weryfikacja 3DS będzie wymagana przy każdej zmianie karty.

Jeśli zapiszesz nową kartę, Twój bank może Cię poprosić o jej zweryfikowanie kwotą 0,00 EUR / 0,00 GBP. Żadna opłata nie jest wymagana, ale potwierdzenie jest konieczne.

Jak wpłynie to na inne konta, za które płacę?

Prośba o weryfikację 3DS zostanie wysłana do właściciela karty, a nie właściciela konta dōTERRA. Dlatego zalecamy, aby podczas składania zamówienia online właściciele kont i kart komunikowali się ze sobą, aby kontrolować zakupy i zapewnić ich płynny przebieg.

Zgodnie z przepisami i politykami dotyczącymi ochrony danych wymagamy pełnej pisemnej i ustnej zgody od właścicieli kart i kont w celu potwierdzenia użycia kart na różnych kontach. Można to zrobić, korzystając z pomocy działu obsługi klienta. Szczegóły dotyczące polityk są dostępne tutaj.

Jeśli opłacasz zamówienie innego członka, nie uwzględniaj danych jego konta podczas podawania danych karty. Dane płatności powinny odpowiadać właścicielowi karty.

Monit weryfikacyjny 3D Secure nie pojawił się.

 

 • Sprawdź, czy nie masz włączonych blokad wyskakujących okienek, które mogą uniemożliwiać przeprowadzenie weryfikacji.
 • Spróbuj użyć innego urządzenia. Twój telefon/tablet/komputer może korzystać z przestarzałego oprogramowania.
 • Mogło dojść do awarii systemu bankowego. Skontaktuj się z bankiem, aby to sprawdzić.
 • Upewnij się, że korzystasz z właściwego urządzenia i numeru telefonu – w przeciwnym wypadku prośba o weryfikację mogła zostać wysłana do innej osoby.
 • Sprawdź, czy Twój aktualny numer telefonu jest zarejestrowany w Twoim banku.
 • Twój bank mógł się przenieść na uwierzytelnianie wyłącznie za pomocą aplikacji mobilnej; sprawdź swoją aplikację lub omów sytuację z działem obsługi klienta swojego banku.
 • Niektórzy dostawcy usług telefonicznych mogą blokować konkretne komunikaty lub firmy. Skontaktuj się ze swoim dostawcą, aby zapytać, czy taka sytuacja ma miejsce.

 

Próbuję zarejestrować nowego członka, ale system cały czas odrzuca kartę.

Rejestracja nowego członka to ekscytująca chwila, dlatego rozumiemy, że problemy z płatnością mogą powodować frustrację. Oto kilka przykładowych sposobów rozwiązania tego typu problemów:

 • Unikaj rejestrowania członków w ich imieniu, gdyż może to komplikować proces weryfikacji 3DS. Nowi członkowie powinni się zarejestrować osobiście i dokonać płatności, w razie potrzeby korzystając z pomocy. Przedstawiciele upline nie mogą dokonywać płatności za członków downline przed upływem 60 dni od momentu rejestracji; pełna treść warunków jest dostępna tutaj.
 • Jeśli po dwóch próbach karta płatnicza rejestrowanej osoby znów zostanie odrzucona, należy się skontaktować z bankiem właściciela karty. Bank może blokować transakcję ze względu na nietypową kwotę lub walutę podczas zakupu, który odbiega charakterem od typowych transakcji.
 • Spróbuj skorzystać z alternatywnych metod płatności, jak serwis PayPal, polecenie przelewu lub polecenie zapłaty.
 • Skontaktuj się z działem obsługi klienta, który może sfinalizować Twoją płatność oraz omówić z Tobą opcje związane z uprawnieniami w zakresie płatności.

 

Nadal nie udało mi się dokonać płatności. Jak mogę rozwiązać ten problem?

Zapoznaj się z powyższymi, ogólnymi sposobami rozwiązywania najczęstszych problemów. Jeśli problem nadal występuje, konieczny może być bezpośredni kontakt z bankiem, ponieważ to on kontroluje częstotliwość weryfikacji oraz sposób obsługi poszczególnych sprzedawców.

Oto kilka innych sugestii:

 • Jeśli jedynym powiadomieniem, jakie otrzymujesz, jest „Błąd uwierzytelniania”, jest to błąd po stronie banku. Skontaktuj się z jego przedstawicielem, aby zgłosić problem.
 • Sprawdź ustawienia 3DS bezpośrednio w banku. Jego pracownicy doradzą Ci, jak przeprowadzić weryfikację.
 • Ustawienia 3DS można również skonfigurować dla karty. Upewnij się, że zabezpieczenie 3DS dla Twojej karty jest włączone, i sprawdź, która metoda będzie wykorzystywana.
 • Jeśli problemy z płatnościami występują często, zalecamy skonstatować się bezpośrednio z bankiem, aby omówić problem i znaleźć długoterminowe rozwiązanie. Dział obsługi klienta może przekazać Ci szczegółowe dane transakcji, takie jak dokładne godziny nieudanych zakupów czy komunikaty o odrzuceniu, a także wskazówki dotyczące sposobu kontaktowania się z bankiem.
 • Spróbuj skorzystać z alternatywnej metody płatności, jak serwis PayPal, polecenie przelewu lub polecenie zapłaty. Akceptujemy karty kredytowe i debetowe, natomiast nie przyjmujemy kart przedpłaconych ani kart bez włączonego zabezpieczenia 3DS.
 • Możesz się skontaktować telefonicznie z działem obsługi klienta. aby sfinalizować płatność – pamiętaj, że jest to rozwiązanie jednorazowe. Jeśli złożysz zamówienie telefonicznie, dokonasz autoryzacji w formie ustnej, co pozwoli pominąć weryfikację 3DS.

 

W jaki sposób dōTERRA zabezpiecza moje płatności?

Nasz proces obsługi klienta został opracowany tak, aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji online.

W 2021 roku dōTERRA wprowadziła nowy system płatniczy z bardziej rygorystycznymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa kart. Oznacza to, że dokonaliśmy pełnej implementacji najnowszych wymogów 3DS zgodnie z prawami dotyczącymi płatności ustanowionymi przez Unię Europejską i obowiązującymi we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nie akceptujemy kart przedpłaconych ani kart płatniczych bez włączonych zabezpieczeń 3DS – ma to na celu zapewnienie pełnej weryfikacji składanych zamówień z wykorzystaniem najnowszych środków bezpieczeństwa.

Zgodnie z naszymi politykami wymagamy pełnej pisemnej i ustnej zgody od właścicieli kart i kont podczas dokonywania płatności za zamówienia innych osób. Aby zrobić to oficjalnie, należy się skontaktować z działem obsługi klienta.

Dlaczego weryfikacja 3DS jest wymagana na niektórych stronach, a na innych nie?

Potrzeba zastosowania rozwiązań uwierzytelniających może zależeć od wielu czynników. Niektóre banki wymagają tego zabezpieczenia np. w przypadku transakcji przekraczających pewne kwoty, przy pierwszym powiązaniu karty płatniczej z kontem użytkownika, podczas losowych aktywności lub jeśli jest to domyślnie wymagane przez konkretne organizacje. Ostatecznie to bank klienta ustala, czy zabezpieczenie 3DS musi być obecne.

Dlaczego zapisane dane karty płatniczej zostały usunięte z mojego konta?

dōTERRA Europe zobowiązuje się do bezpiecznego przetworzenia płatności. Dlatego też jeśli Twoja karta kredytowa zostanie odrzucona podczas płatności online, może dojść do automatycznego usunięcia danych tej karty z naszego systemu. W takim przypadku może być konieczne ponowne dodanie tych informacji do konta i/albo szablonu LRP. Jest to prawne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo. Taka sytuacja często ma miejsce, kiedy dojdzie do przekroczenia limitu na karcie, jeśli na karcie nie aktywowano zakupów internetowych albo jeśli bank zablokuje transakcję. Zalecamy regularną kontrolę swojego konta dōTERRA, tak aby upewnić się, że dane płatnicze są prawidłowe i aktualne.

 

Kwestie dotyczące płatności na określonych rynkach

Oprócz powszechnych dla wszystkich regionów sposobów przetwarzania płatności istnieją również pewne wytyczne, które są specyficzne dla danego rynku. Przykładowo niektóre banki działają różnie w zależności od kraju lub wdrażają więcej środków zapobiegania oszustwom.

Aby sprawdzić, czy dla konkretnego rynku zalecamy dodatkowe działania, należy się zapoznać z poniższą tabelą:

Europa del Este (Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Polska, Estonia)
 • Z powodu rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej przez internet trendy związane z płatnościami ulegają regularnym zmianom w Europie Wschodniej. Jeśli nie chcesz podawać danych swojej karty kredytowej w internecie, możesz skorzystać z serwisu PayPal lub z usługi zatwierdzenia płatności 3DS oferowanej przez najpopularniejsze banki internetowe.
 • Banki w tych krajach mogą blokować nietypowe transakcje, na przykład płatność za zamówienie w innej walucie. Aby potwierdzić autoryzacje przyszłych transakcji w dōTERRA, należy się skontaktować ze swoim bankiem lub spróbować użyć innej karty.
 • Weryfikacja 3DS jest niemal zawsze powiązana z aplikacjami bankowymi, dlatego należy sprawdzić, czy powiadomienia aplikacji są włączone i czy odpowiednie dane są uruchomione w aplikacji bankowej w przypadku robienia zakupów w sposób inny niż z wykorzystaniem sieci Wi-Fi.

Wybierz swój kontynent

Wybierz swój region

Wybierz swoją lokalizację

Wybierz swó język