Vyhněte se běžným problémů s platebními kartami


Když nakupujete na internetu u dōTERRA Europe, můžete být při platbě požádáni o další ověření.

Nejběžnějším příkladem je 3D Secure (3DS), kdy banka / poskytovatel plateb zašle majiteli karty další bezpečnostní krok k dokončení transakce.

Co je 3D Secure?

3D Secure, také známé jako 3DS, je forma ověření platby zavedená hlavními značkami karet (např. Visa, MasterCard, American Express apod.) pro zlepšení bezpečnosti při nakupování na internetu.

Při zadání objednávky dōTERRA může být majitel karty požádán, aby splnil další bezpečností krok. Ten se liší podle banky / poskytovatele plateb, ale často jde o upozornění z bankovní aplikace nebo textovou zprávu.

Podívejte se na video, které uvádí užitečný přehled!

Používání platných údajů platební karty

Když platíte platební kartou na internetu, může dojít k běžným problémům, někdy jen drobnostem, které ovlivňují úspěch platby.

Video v této části poskytuje užitečné tipy ohledně používání a přidávání platební karty, aby mohla být vaše objednávka zpracována snáze!

Dokončení objednávky dōTERRA

Během procesu finalizace online objednávky se objeví krok 3DS ověření, aby mohla být platba dokončena.

Podívejte se na video v této části s příkladem ověření, které můžete očekávat, a kdy je vhodné kontaktovat banku.

 

Obecné odstraňování problémů

Údaje platební karty: Zkontrolujte, že jste údaje platební karty zadali správně.

Nastavení karty: Kontaktujte svou banku, abyste se ujistili, že společnost dōTERRA je ve vztahu k vašemu účtu oprávněným internetovým obchodníkem a váš bankovní účet je kompatibilní s platbami v eurech.

Zařízení: Deaktivujte blokaci vyskakovacích oken, protože může bránit v ověřování. Můžete také zkusit zadat objednávku na jiném zařízení. Někdy může mít na proces ověření 3DS vliv jiný software.

Osobní a fakturační údaje: Zkontrolujte, že všechny osobní a fakturační údaje, jako je jméno a adresa, odpovídají informacím uloženým v bance.

Speciální znaky: Systém dōTERRA uplatňuje globální soubor pravidel, takže neakceptuje speciální znaky, jako jsou tečky, čárky, přehlásky, pomlčky ani jiná interpunkční znaménka. Používejte text bez speciálních znaků. S používáním čísel nejsou žádné problémy.

Používání aplikace: Zkontrolujte si všechna upozornění ve své bankovní aplikaci. Některá upozornění se nezobrazí, pokud aplikaci neotevřete ještě před zadáním objednávky.

Limity karty: Zkontrolujte si veškeré denní, týdenní a měsíční limity, příp. limity pro platby na internetu nastavené na vaší platební kartě. Často je lze nastavit v bankovní aplikaci. Nezapomeňte si zkontrolovat i veškeré platební karty, které sdílíte s někým dalším.

Objednávání pro ostatní: Máte-li písemné svolení (část 5D v Příručce zásad) používat kartu jiného člena nebo zadávat objednávky jménem někoho dalšího, musíte používat pouze platební údaje exkluzivně platné pro majitele karty. Nepřidávejte údaje majitele účtu k údajům platební karty někoho jiného.

Často kladené dotazy

Co znamená 3D Secure (3DS)?

Ověření 3DS je nejběžnější formou dalších bezpečnostních kontrol k potvrzení internetových plateb. Banky a další internetoví obchodníci na něj mohou odkazovat jako na další ověření, silné ověření klienta (SCA), dvoufázové ověření apod.

 

Jaké druhy ověřovacích kroků mohu čekat?

Druhy ověření se liší podle banky, ale často jde o upozornění z bankovní aplikace nebo bezpečnostní kód zaslaný textovou zprávou. Může však jít i o specifický PIN, heslo, otisk prstu či rozpoznání jiných biometrických údajů. Obraťte se na svou banku s dotazem, které kroky platí pro vás.

 

Jaký má pro mě při nakupování na internetu 3DS dopad?

Když zadáte internetovou objednávku, ověření bude požadováno od majitele platební karty, ne od majitele účtu dōTERRA.

Další ověření neplatí pro internetové platby na základě přihlášení, jako jsou například automatické věrnostní objednávky (LRP). Chcete-li však zpracovat standardní objednávku, registrační objednávku nebo jednorázovou věrnostní objednávku, ty spadají do kategorie individuálních internetových transakcí a 3DS u nich může být vyžadováno.

 

Bude to mít vliv na moji šablonu/objednávku Programu věrnostních odměn?

3DS bude vyžadováno při úpravách stávajících šablon LRP, přidávání nových/dalších platebních karet a nastavování nových šablon. Máte-li u své stávající šablony více než jednu platební kartu, 3DS bude zapotřebí pokaždé, když kartu změníte.
 
Když se uloží nová karta, banka může vyžadovat ověření ve výši 0,00 EUR/0,00 GBP. Potvrdí se tak, že není zapotřebí žádný poplatek, ale přesto je vyžadováno vaše schválení.

 

Jak to ovlivní ostatní platební účty?

Požadavek na 3DS ověření obdrží majitel karty, nikoli majitel účtu dōTERRA. Proto vám doporučujeme, aby spolu majitel účtu a karty při zadávání objednávek na internetu komunikovali, aby měli povědomí o nákupech a proces objednávání probíhal bez zádrhelů.

V souladu se zákony a předpisy na ochranu osobních údajů od majitele karty i účtu vyžadujeme úplný písemný a ústní souhlas s používáním karet na různých účtech. Zákaznický servis to nastaví. Podrobnosti o předpisech jsou k dispozici zde.

Platíte-li za objednávku jiného člena, neuvádějte při poskytování údajů platební karty jméno majitele účtu. Údaje platební karty uvádějte specificky k majiteli karty.

Neproběhl krok ověření 3D Secure!

 • Zkontrolujte, jestli nemáte aktivovanou blokaci vyskakovacích oken, protože to může blokovat ověřování.
 • Zkuste použít jiné zařízení. Váš telefon/tablet/PC má možná zastaralý software.
 • V bance mohlo dojít k selhání systému. Zavolejte do banky a ověřte to.
 • Zkontrolujte, že používáte správné zařízení a číslo telefonu, aby ověření nebylo nasměrováno jinam!
 • Zkontrolujte, že banka má vaše aktuální telefonní číslo.
 • Vaše banka možná přesunula ověření pouze do mobilní aplikace. Zkontrolujte si aplikaci nebo kontaktujte zákaznický servis banky a zeptejte se.
 • Někteří poskytovatelé telefonických služeb blokují určité zprávy nebo společnosti. Můžete se na ně obrátit s dotazem, zda jde o tento případ.

 

Snažím se zaregistrovat nového člena, ale karta je opakovaně odmítána!

Zaregistrování nového člena je skvělé, takže chápeme, že problémy týkající se plateb mohou být v tomto čase frustrující. Máte-li problémy, můžete vyzkoušet pár nápadů:

 • Nepokoušejte se zaregistrovat členy jejich jménem, protože to může komplikovat 3DS proces. Nově zaregistrovaní členové by měli proces registrace a platby absolvovat sami s vaší případnou pomocí. Lídři v horní linii nemohou platit za někoho ve své dolní linii, dokud neuplyne 60 dnů od registrace. Kompletní podmínky jsou k dispozici zde.
 • Pokud je po jednom či dvou pokusech platební karta zaregistrovaného opětovně odmítána, obraťte se na banku majitele karty. Možná blokuje neobvyklou částku nebo měnu s ohledem na neobvyklé chování při nakupování.
 • Zkuste alternativní platební metody, jako je PayPal, bezhotovostní převod nebo příkaz k inkasu.
 • Obraťte se na Zákaznický servis, který může vaši platbu dokončit, a proberte s nimi možnosti týkající se povolených plateb.

 

Moje platba se stále ještě nezdařila. Co mám dělat?

Postupujte podle našich obecných kroků k odstraňování problémů uvedených výše, kde najdete řešení většiny běžných problémů. Máte-li problémy i nadále, je pravděpodobné, že si budete muset promluvit přímo s bankou, protože ta řídí četnost ověření a přístup k různým internetovým obchodníkům.

Uvádíme i některé další možnosti:

 • Pokud jediné upozornění, které dostanete, je "Chyba ověření", jde o chybu na straně banky. Kontaktujte ji a o této situaci ji uvědomte.
 • Své 3DS nastavení si zkontrolujte přímo s bankou. Mohou vám poradit, jak postupují v případě ověření.
 • Na vaší kartě může být také nastaveno 3DS ověření. Ověřte, že vaše karta má v nastavení povolené 3DS, a zkontrolujte, která metoda bude použita.
 • Jsou-li vaše platby často zamítány, doporučujeme vám obrátit se přímo na banku, probrat s ní důvody a najít dlouhodobé řešení. Zákaznický servis vám může poskytnout podrobné údaje o transakci (např. přesný čas pokusů o nákup, zprávy o zamítnutí) a doporučit vám, jak s bankou jednat.
 • Zkuste použít alternativní platební metody, jako je PayPal, bezhotovostní převod nebo příkaz k inkasu. Akceptujeme kreditní i debetní karty, nikoli však předplacené karty nebo karty bez aktivovaného 3DS.
 • Krátkodobým řešením může být telefonát na Zákaznický servis, který může veškeré platby finalizovat. Objednáváte-li po telefonu, můžete dát při telefonátu svůj osobní souhlas s přeskočením 3DS ověření, bude-li to zapotřebí.

 

Jak společnost dōTERRA zajišťuje, aby byly moje platby bezpečné?

Náš přístup k uživatelům je zaměřen na to, abychom ochránili bezpečnost vašich internetových transakcí.

Společnost dōTERRA v roce 2021 přešla na odlišný platební systém s přísnějšími pokyny týkajícími se bezpečnosti karet. Znamená to, že jsme plně implementovali nejnovější požadavky na 3DS v souladu s právními předpisy o platbách uplatňovanými Evropskou unií a platnými pro všechny země Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Neakceptujeme předplacené karty ani platební karty bez aktivovaného 3DS ověření, abychom zajistili, že můžete plně ověřit své objednávky pomocí nejaktuálnějších bezpečnostních opatření.

V souladu s našimi předpisy od majitele karty i účtu vyžadujeme úplný písemný a ústní souhlas s placením jiných než vlastních objednávek. Aby to bylo evidováno, kontaktujte Zákaznický servis, kde vám to nastaví.

Proč některé internetové stránky 3DS vyžadují, ale jiné ne?

Potřebu ověření ovlivňuje nespočet faktorů. Některé banky vyžadují tento krok u transakcí překračujících určitou částku, při prvním přidání platební karty, k náhodné kontrole vaší aktivity nebo na základě paušálního požadavku u určitých podniků. Koneckonců je na bance zákazníka, aby určila, kdy bude 3DS ověření použito.

Proč byly mé uložené údaje platební karty z mého účtu odstraněny?

dōTERRA Europe se zavazuje zpracovávat platby bezpečně, a tak pokud dojde k tomu, že je vaše platební karta při platbě na internetu zamítnuta, údaje této platební karty mohou být z našeho systému automaticky vymazány, takže je bude třeba na váš účet a/nebo do šablony LRP znovu zadat. Jde o zákonné bezpečnostní opatření, které se často provádí, když je překročen limit kreditní karty, nakupování na internetu není na dané kartě povoleno nebo je transakce vaší bankou zablokována. Doporučujeme vám, abyste si pravidelně kontrolovali svůj účet dōTERRA, abyste se ujistili, že vaše platební údaje jsou správné a aktuální.

 

Problémy s platbami specifické pro daný trh

Ačkoli existují běžné problémy s platbami, které ovlivňují celé regiony, setkáváme se i s určitými pokyny specifickými pro daný trh. Některé banky například v různých zemích působí s různými pravidly, nebo uplatňují více opatření na prevenci proti scamům.

Podívejte se na níže uvedenou tabulku a zjistěte, zda některé z těchto dalších kroků platí pro váš trh:

VÝCHODNÍ EVROPA (Rumunsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Estonsko)
 • Trendy pro internetové platby se v celé východní Evropě vzhledem k rostoucímu objemu obchodování na internetu pravidelně mění. Nechcete-li zadávat údaje své platební karty online, můžete použít PayPal, příp. většinu běžných online bank, které nabízejí 3DS schválení plateb.
 • Banky v těchto zemích mohou blokovat neobvyklé transakce, např. když zadáváte objednávku v odlišné měně. Promluvte si se svou bankou a potvrďte jí ověření budoucích transakcí se společností dōTERRA nebo zkuste použít jinou kartu.
 • 3DS ověření se používá téměř výhradně u bankovních aplikací, a tak se ujistěte, že máte v aplikaci povolená upozornění a zapnutá data, pokud nenakupujete na Wi-Fi.
PORTUGALSKO, FRANCIE
 • Banky jsou v těchto zemích u nakupování na internetu mnohem přísnější, a proto může vaše banka mnoho internetových obchodníků automaticky blokovat. Navrhujeme vám, abyste se obrátili přímo na svou banku a potvrdili společnost dōTERRA jako příjemce platby.
 • Upozornění na 3DS ověření se s ohledem na odlišné zde platné procesy ověřování neobjevují automaticky, proto si před dokončením objednávky na internetu nezapomeňte otevřít svou bankovní aplikaci.
 • Banky a platební aplikace mohou v případě, že je vaše jméno dlouhé, mít uložené jeho odlišné verze. Zkontrolujte si tuto informaci u vámi používané karty a zadejte platné jméno / fakturační adresu.
 • Používání platebních aplikací nebo jiných důvěryhodných online bank je dobrým způsobem, jak dosáhnout maximálně hladkého průběhu nakupování na internetu.
ITÁLIE
 • V Itálii jsou běžné podvody na internetu a předplacené karty, a proto společnost dōTERRA akceptuje pouze kreditní/debetní karty s aktivovaným ověřením 3D Secure. Je to z toho důvodu, abychom mohli ověřit vaše platby a postupovat co nejbezpečněji. Dobré alternativní platební metody zahrnují PayPal či jiné online bankovní karty kompatibilní s 3DS ověřením..
ŠVÝCARSKO, NĚMECKO A NIZOZEMSKO
 • Platby na internetu v těchto zemích mohou vyžadovat přísnější ověření, protože kontrolují veškeré platby na internetu, které nejsou lokální, a tak si se svou bankou domluvte, aby na vaší kartě bylo aktivováno 3DS ověření.
 • Banky v Nizozemsku a Švýcarsku mají striktní pravidla pro mandáty v elektronické komunikaci, online přihlášení příkazu k inkasu tudíž nemusí být povoleno. Je možné, že budete muset v bance osobně nastavit, aby společnost dōTERRA získala oprávnění k inkasu z vašeho účtu.
 • Používáte-li jako platební metodu iDEAL, 3DS ověření se provádí e-mailem do 15 minut, a tak si nezapomeňte zkontrolovat svou e-mailovou schránku, případně složku spamů/nevyžádané pošty, zda neobsahují nějaká upozornění.

Zvolte svůj kontinent

Zvolte svůj region

Zvolte svou lokalitu

Zvolte svůj jazyk