Vyhnite sa bežným problémom s kreditnou kartou


Keď nakupujete online s dōTERRA Europe, môžete byť pri dokončovaní platby vyzvaný na dodatočné overenie.

Najbežnejším príkladom je 3D Secure (3DS), keď banka/poskytovateľ platobných služieb zašle držiteľovi karty dodatočný bezpečnostný krok na dokončenie transakcie.

Čo je 3D Secure?

3D Secure, známe aj ako 3DS, je forma overenia platby zavedená hlavnými značkami kariet (ako napr. Visa, MasterCard, American Express atď.) s cieľom zlepšiť bezpečnosť online nakupovania.

Pri zadávaní objednávky dōTERRA môže byť držiteľ karty vyzvaný, aby dokončil dodatočný bezpečnostný krok. Ten sa môže líšiť v závislosti od banky/poskytovateľa platobných služieb, často však ide o oznámenie z vašej bankovej aplikácie alebo textovú správu.

Pozrite si video s užitočným prehľadom!

Používanie platných údajov o kreditnej karte

Pri online platbe kreditnou kartou sú niekedy častými problémami drobné detaily, ktoré majú vplyv na úspešnosť platby.

Video v tejto časti poskytuje užitočné tipy o používaní a pridávaní kreditnej karty, aby mohla byť vaša objednávka spracovaná plynulejšie!

Dokončenie vašej objednávky dōTERRA

V procese finalizovania vašej online objednávky sa objaví krok overenia 3DS, ktorý musíte dokončiť.

Pozrite si video v tejto časti ako príklad overenia, ktoré môžete očakávať, a kedy je vhodné obrátiť sa na vašu banku.

 

Všeobecné kroky na riešenie problémov

Informácie o karte: Skontrolujte, či ste zadali správne informácie o karte.

Nastavenia karty: Obráťte sa na vašu banku, aby ste sa uistili, že spoločnosť dōTERRA je oprávnená ako online obchodník pre váš účet a že je váš bankový účet kompatibilný s platbami v mene euro.

Zariadenia: Deaktivujte blokovanie automaticky otváraných okien, pretože to môže zastaviť overovanie. Môžete tiež vyskúšať zadať objednávku na inom zariadení. Niekedy môže mať vplyv na proces overenia 3DS iný softvér.

Osobné a fakturačné údaje: Presvedčte sa, že všetky osobné a fakturačné údaje, ako je meno a adresa, sa zhodujú s informáciami uloženými vo vašej banke.

Špeciálne znaky: Systém dōTERRA dodržiava globalizovaný súbor pravidiel, preto neakceptuje špeciálne znaky ako sú bodky, prízvuky, prehlásky, pomlčky alebo iné interpunkčné znamienka. Používajte len text bez špeciálnych znakov. Čo sa týka čísel, nie sú známe žiadne problémy.

Používanie aplikácie: Skontrolujte si vašu bankovú aplikáciu kvôli akýmkoľvek oznámeniam. Niektoré oznámenia sa nezobrazujú, pokiaľ vašu aplikáciu neotvoríte skôr, ako zadáte objednávku.

Obmedzenia na karte: Skontrolujte si všetky denné, týždenné, mesačné alebo online obmedzenia na nákupy na platobných kartách. Môžete tak urobiť často vo vašej bankovej aplikácii. Nezabudnite si skontrolovať všetky platobné karty, ktoré zdieľate s inou osobou.

Objednávanie pre iných: Ak máte písomné povolenie (Príručka zásad, oddiel 5 D) na použitie karty iného člena alebo zadanie objednávky za niekoho iného, musíte použiť iba platobné informácie výhradne pre držiteľa karty. Nepridávajte údaje držiteľ účtu do informácií o karte niekoho iného.

Často kladené otázky

Čo znamená 3D Secure (3DS)?

Overenia 3DS sú najbežnejšou formou dodatočnej bezpečnostnej kontroly na potvrdenie online platieb. Banky a iní online obchodníci ho môžu nazývať ako dodatočné overenie, silná autentifikácia zákazníka (SCA), dvojstupňová autentifikácia alebo podobnými názvami.

 

Aké typy krokov autentifikácie mám očakávať?

Typy autentifikácie sa líšia v závislosti od banky, často však ide o oznámenie z vašej bankovej aplikácie alebo bezpečnostný kód zaslaný cez textovú správu. Môže ísť však aj o osobitné číslo PIN, heslo, odtlačok prsta či iné biometrické rozpoznávanie. Obráťte sa na vašu banku a zistite, ktoré kroky sa vzťahujú na vás.

 

Ako ma môže ovplyvniť 3DS pri online nakupovaní?

Keď zadávate online objednávku, overenie kreditnej karty sa bude požadovať od držiteľa karty, nie od majiteľa účtu dōTERRA.

Dodatočné overenie sa nevzťahuje na online platby na základe odberu, napr. automatické vernostné objednávky (LRP). Ak si však želáte spracovať štandardnú objednávku, registračnú objednávku či jednorazovú vernostnú objednávku, klasifikujú sa ako individuálne online transakcie a môže sa požadovať 3DS.

 

Bude to mať nejaký vplyv na moju šablónu vernostných odmien/objednávok?

3DS sa bude požadovať pri úprave existujúcich šablón LRP, pridávaní nových/ďalších platobných kariet alebo pri vytváraní nových šablón. Ak máte viac ako jednu kreditnú kartu na vašej existujúcej šablóne, 3DS sa bude požadovať vždy pri zmene karty.
 
Pri uložení novej karty vám môže vaša banka zadať žiadosť o autentifikáciu v hodnote 0,00 EUR/0,00 GBP. Ide o potvrdenie, že nie je potrebná žiadna úhrada, bude však stále potrebný váš súhlas.

 

Ako to ovplyvní ostatné účty, za ktoré platím?

Krok na overenie 3DS dostane držiteľ karty, nie vlastník účtu dōTERRA. Preto odporúčame, aby držiteľ účtu a držiteľ karty spolu komunikovali pri zadávaní online objednávok. Zostanú tak informovaný o nákupoch a zabezpečil sa hladší priebeh objednávania.

V súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany údajov požadujeme plné písomné a ústne povolenie od držiteľa karty a držiteľa účtu na potvrdenie použitia karty na rôznych účtoch. Zákaznícky servis to môže nastaviť za vás. Podrobné informácie o zásadách nájdete tu.

Ak platíte za objednávku iného člena, neuvádzajte meno držiteľa účtu, keď poskytujete údaje o karte. Platobné údaje sa musia osobitne týkať držiteľa karty.

Nebol mi doručený krok na overenie 3D Secure.

 • Skontrolujte, či máte aktivované blokovanie automaticky otváraných okien, pretože to môže blokovať autentifikáciu.
 • Skúste použiť iné zariadenie. Váš telefón/tablet/počítač môžu používať zastaraný softvér.
 • Vo vašej banke možno spadol systém. Zavolajte do banky a overte si to.
 • Zabezpečte, aby ste používali správne zariadenie a telefónne číslo, aby nebolo overenie doručené inam!
 • Skontrolujte, či má vaša banka vaše aktuálne telefónne číslo.
 • Vaša banka mohla prejsť na autentifikáciu len cez mobilnú aplikáciu. Skontrolujte si vašu aplikáciu alebo sa obráťte na zákaznícky servis banky a informujte sa.
 • Niektorí poskytovatelia telefónnych služieb blokujú určité správy alebo spoločnosti. Môžete sa na nich obrátiť a zistiť, či tomu tak je.

 

Pokúšam sa zaregistrovať nového člena, ale kartu systém opakovane zamieta!

Registrácia nového člena je vzrušujúci čas, preto chápeme, že problémy s platbou môžu byť frustrujúce. Tu je zopár nápadov, ktoré môžete vyskúšať, keď máte problém:

 • Pokúste sa vyhnúť registrácii členov v ich mene, pretože to môže skomplikovať 3DS proces. Novo registrovaní členovia by mali dokonči proces registrácie a platby sami, v prípade potreby s pomocou. Horné línie nemôžu platiť za svoje spodné línie do 60 dní od registrácie. Úplné podmienky nájdete tu.
 • Ak bude po 1 – 2 pokusoch platobná karta registrovanej osoby zamietnutá, obráťte sa na banku držiteľa karty. Môžu blokovať nezvyčajnú sumu alebo menu v dôsledku neobvyklého nákupného správania.
 • Skúste alternatívne spôsoby platby, bezhotovostný prevod alebo inkaso.
 • Obráťte sa na zákaznícky servis, kde môžu dokončiť vašu platbu a prediskutovať možnosti týkajúce sa povolenia k platbám.

 

Moja úhrada sa stále nedarí. Čo mám robiť?

Pozrite si vyššie naše všeobecné kroky na riešenie problémov. Nájdete tu riešenia tých najbežnejších ťažkostí. Ak máte stále problémy, je pravdepodobné, že sa budete musieť priamo obrátiť na vašu banku, pretože oni kontrolujú frekvenciu overovania a spôsoby manipulácie s rôznymi online obchodníkmi.

Tu je niekoľko ďalších možností:

 • Ak ste dostali jediné oznámenie v znení: „Chyba autentifikácie“, ide o chybu z vašej banky. Obráťte sa na nich a oznámte im to.
 • Overte si priamo u vašej banky nastavenia 3DS. Môžu vám poradiť, ako postupujú pri overovaní.
 • Nastavenia 3DS môžu byť nastavené aj na vašu kartu. Presvedčte sa, že má vaša karta povolené 3DS v nastaveniach a overte si, ktorá metóda sa použije.
 • Ak sú platby často zamietané, odporúčame, aby ste sa obrátili priamo na vašu banku a prediskutovali dôvod a našli dlhodobé riešenie. Zákaznícky servis vám môže poskytnúť detaily o transakcii, napr. presný čas pokusu o nákup, správy o zamietnutí a poskytnúť vám odporúčania, ako sa obrátiť na vašu banku.
 • Skúste alternatívne spôsoby platby, napr. PayPal, bezhotovostný prevod alebo inkaso. Akceptujeme kreditné aj debetné karty, ale nie predplatené karty alebo karty, ktoré nemajú povolené 3DS.
 • Na dokončenie akejkoľvek platby sa môžete obrátiť na zákaznícky servis, ide však o krátkodobé riešenie. Ak si objednávate po telefóne, poskytujete vaše osobné povolenie v rámci hovoru, preto môžeme v prípade potreby preskočiť overovanie 3DS.

 

Ako dōTERRA zabezpečuje, aby boli moje platby bezpečné?

Naša skúsenosť používateľa je navrhnutá tak, že sme viazaní chrániť bezpečnosť vašich online transakcií.

dōTERRA prešla na odlišný platobný systém v roku 2021 s prísnejšími usmerneniami o bezpečnosti kariet. Znamená to, že sme v plnej miere implementovali najnovšie požiadavky na 3DS v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa platieb zavedenými Európskou úniou, ktoré platia pre všetky krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Neprijímame predplatené karty alebo platobné karty, ktoré nemajú povolené 3DS, aby sme zabezpečili možnosť úplne overiť vami zadávané objednávky z vašej strany v rámci najaktuálnejších bezpečnostných opatrení.

V súlade s našimi zásadami tiež požadujeme plné písomné a ústne povolenie od držiteľa karty a držiteľa účtu pri platbách za objednávky, ktoré nie sú vaše vlastné. Aby ste to mali zaevidované, obráťte sa na zákaznícky servis, ktorý to môže nastaviť za vás.

Prečo niektoré webové stránky požadujú 3DS a iné nie?

Potrebu autentifikácie ovplyvňuje viacero faktorov. Niektoré banky požadujú krok pri transakciách nad určitú sumu, ak sa platobné karty pridávajú po prvýkrát, náhodne na kontrolu vašej aktivity alebo sa to vyžaduje na základe predvoleného nastavenia pri konkrétnych podnikoch. Napokon to závisí od banky zákazníka, aby určila, kedy sa uvádza výzva 3DS.

Prečo boli moje uložené informácie o platobnej karte odstránené z môjho účtu?

dōTERRA Europe sa zaviazala zabezpečiť spracovávanie platieb, preto príležitostne, ak bude vaša kreditná karta zamietnutá online, rovnaké informácie o karte môžu byť automaticky vymazané z nášho systému a môže sa požadovať ich opakované zadanie do vášho účtu a/alebo šablóny LRP. Ide o legislatívne bezpečnostné opatrenie a robí sa často vtedy, keď sa prekročí limit kreditnej karty, ak nie je na karte povolené online nakupovanie alebo keď vaša banka zablokuje transakciu. Odporúčame, aby ste pravidelne kontrolovali váš účet dōTERRA a presvedčili sa, že sú vaše platobné údaje správne a aktuálne.

 

Problémy s platbou špecifické pre konkrétny trh

Popri bežných problémoch s platbou, ktoré ovplyvňujú všetky regióny, existujú určité usmernenia, ktoré platia pre konkrétnu krajinu. Niektoré banky, napríklad, fungujú odlišne v rôznych krajinách alebo uplatňujú viac opatrení na predchádzanie podvodom.

Pozrite si nižšie uvedenú tabuľku a zistite, či existujú nejaké dodatočné kroky, ktoré odporúčame pre váš trh:

VÝCHODNÁ EURÓPA (Rumunsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Poľsko, Estónsko)
 • V celej východnej Európe sa trendy v online platbách pravidelne menia kvôli nárastu online podnikania. Ak si nie ste istý, čo sa týka online zadávania informácií o vašej kreditnej karte, môžete použiť PayPal alebo najbežnejšie online banky, ktoré ponúkajú schválenie 3DS pri platbách.
 • Banky v týchto krajinách môžu blokovať nezvyčajné transakcie, napríklad ak si obstarávate objednávku v inej mene. Obráťte sa na vašu banku a potvrďte autorizáciu pre budúce transakcie s dōTERRA alebo skúste použiť inú kartu.
 • Overenie 3DS je takmer výhradné pre bankové aplikácie, preto zabezpečte, aby boli oznámenia na vašej aplikácii povolené a máte zapnuté vaše dáta pre danú bankovú aplikáciu, ak nenakupujete cez Wi-Fi.
PORTUGALSKO, FRANCÚZSKO
 • V týchto krajinách sú banky oveľa prísnejšie v prípade online nakupovania, preto môžu byť mnohí online obchodníci vašou bankou automaticky blokovaní. Odporúčame, aby ste sa priamo obrátili na vašu banku a potvrdila spoločnosť dōTERRA ako príjemcu.
 • Oznámenia k overeniu 3DS sa nemusia objavovať automaticky kvôli odlišnému procesu autentifikácie, ktorý tu platí. Preto sa presvedčte, že ste si otvorili vašu bankovú aplikáciu skôr, ako dokončíte vašu online objednávku.
 • Banky a platobné aplikácie môžu uchovávať rôzne verzie vášho mena, ak je dlhé. Dvakrát porovnajte informácie s vašou kartou, ktorú používate a zadajte platné meno/fakturačnú adresu.
 • Používanie platobných aplikácií alebo iných dôveryhodných online bánk je dobrý spôsob, ako si uchovať zážitok z vášho online nakupovania čo možno najviac bez problémov.
TALIANSKO
 • V Taliansku sú bežné online podvody a predplatené karty, preto bude dōTERRA akceptovať kreditné/debetné karty s povolenou autentifikáciou 3D Secure. Takto môžeme overiť vaše platby a čo možno najviac zachovať vašu bezpečnosť. Dobrými alternatívami k platbám je PayPal alebo iné karty online bánk kompatibilné s autentifikáciou 3DS.
ŠVAJČIARSKO, NEMECKO A HOLANDSKO
 • Online platby v týchto krajinách si môžu vyžadovať prísnejšie overenie, keďže dvakrát kontrolujú všetky online platby, ktoré nie sú lokálne. Preto si u vašej banky zistite, že je na vašej karte povolené 3DS.
 • Banky v Holandsku a Švajčiarsku majú prísne pravidlá pre elektronický mandát, preto nemusí byť povolené online prihlásenie na inkaso. Budete si to možno musieť nastaviť osobne u vašej banky, aby povolila dōTERRA pre váš účet.
 • Ak používate ako spôsob platby IDEAL, overenie 3DS sa dokončuje cez e-mail s presným časovým limitom 15 minút, preto si kvôli oznámeniam nezabudnite skontrolovať vašu schránku aj zložku s nevyžiadanou poštou.

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk