Избягване на често срещани проблеми при плащане с кредитни карти


Когато пазарувате онлайн с dōTERRA Europe, може да бъдете помолени за допълнително удостоверяване, когато извършвате плащания.

Най-често срещаният пример е 3D Secure (3D парола) (3DS), където банката/доставчикът на плащане изпраща на картодържателя допълнителна стъпка за защита, за да се извърши трансакцията.

Какво представлява 3D Secure (3D парола)?

3D Secure (3D парола), известна още като 3DS, е форма на удостоверяване на плащане, въведена от основните марки карти (като Visa, MasterCard, American Express и др.) с цел подобряване на сигурността на пазаруването онлайн.

Когато прави поръчка на dōTERRA, картодържателят може да бъде подканен да изпълни допълнителна стъпка за сигурност. Това може да се различава в зависимост от банката/доставчикът на плащане, но често представлява известие от Вашето приложение за банкиране или текстово съобщение.

Изгледайте видеото, за да придобиете представа!

Използване на валидни данни за кредитна карта

Когато плащате онлайн с кредитна карта, възникват някои чести проблеми, понякога дребни подробности, които повлияват успешното плащане.

Видеото в този раздел предоставя полезни съвети за това как да използвате и добавяте кредитна карта, за да бъде обработена поръчката Ви безпроблемно!

Завършване на Вашата поръчка на dōTERRA

По време на процеса на финализиране на Вашата онлайн поръчка се появява 3DS стъпката за удостоверяване, която трябва да завършите.

Моля, изгледайте видеото в този раздел, за да видите пример за удостоверяването, което да очаквате, и кога е уместно да се свържете с Вашата банка.

 

Основни стъпки за отстраняване на неизправности

Информация за карта: Проверете дали сте въвели правилно информацията за картата.

Настройки на картата: Свържете се с Вашата банка, за да се уверите, че dōTERRA е оторизирана като онлайн търговец за Вашата сметка и че Вашата банкова сметка е съвместима с плащания в евро.

Устройства: Дезактивирайте функцията за блокиране на изскачащи прозорци, тъй като може да възпрепятства удостоверяването. Можете да опитате също да направите поръчка и на друго устройство; понякога друг софтуер може да повлияе на 3DS процеса на удостоверяване.

Лични данни и информация за плащане: Уверете се, че всички лични данни и информация за плащане, например име и адрес, съответстват на информацията, съхранявана във Вашата банка.

Специални символи: Системата на dōTERRA се придържа към глобализиран набор от правила, поради което не приема специални символи като точки, ударения, умлаути, тирета или всякаква пунктуация. Моля, използвайте само текст без специални символи. Няма проблеми с използването на цифри.

Използване на приложение: Проверете приложението си за банкиране за известия. Някои известия не се появяват, освен ако не отворите приложението си преди пускане на поръчката.

Лимити на карта: Проверете всички дневни, седмични, месечни или онлайн лимити за пазаруване на разплащателни карти. Често това може да се направи в приложението Ви за банкиране. Не забравяйте да проверите всички разплащателни карти, споделени между Вас и друго лице.

Поръчки за други лица: Ако имате писмено разрешение (Ръководство за политики, раздел 5Г.) да използвате картата на друг член или да правите поръчка за друго лице, трябва да използвате единствено информацията за плащане за притежателя на картата. Не добавяйте данните на притежателя на акаунта към информацията за картата на друго лице.

Често задавани въпроси

Какво означава 3D Secure (3D парола) (3DS)?

3DS удостоверяванията са най-често срещаната форма на проверки за допълнителна сигурност за потвърждаване на онлайн плащания. Банките и други онлайн търговци могат да го нарекат допълнително удостоверяване, задълбочено удостоверяване на идентичността на клиента (SCA), двуфакторна автентикация или по друг сходен начин.

 

Какви видове стъпки за удостоверяване на идентичността да очаквам?

Видовете удостоверяване на идентичността се различават в зависимост от банката, но често представляват известие от Вашето приложение за банкиране или код за сигурност, изпратен чрез текстово съобщение. Освен това може да бъде и специфичен PIN код, парола, пръстов отпечатък или друг вид биометрично разпознаване. Свържете се с Вашата банка, за да проверите кои стъпки са приложими за Вас.

 

Какво може да бъде влиянието на 3DS, когато пазарувам онлайн?

Когато правите поръчка онлайн, се изиска удостоверяване от притежателя на кредитната карта, а не от собственика на акаунта в dōTERRA.

Допълнителното удостоверяване не е приложимо за онлайн плащания на базата на абонамент, напр. поръчки за лоялност (LRP). Въпреки това, ако желаете да обработите стандартна поръчка, поръчка при регистрация или еднократна поръчка за лоялност, тогава тя се класифицира като индивидуална онлайн трансакция и може да се изиска 3DS.

 

Това отразява ли се на моя шаблон/поръчка за програмата за лоялност?

3DS се изисква при редактиране на съществуващи LRP шаблони, добавяне на нови/допълнителни разплащателни карти или при задаване на нови шаблони. Ако имате повече от една кредитна карта за Вашия съществуващ шаблон, 3DS се изисква при всяка промяна на картата.
 
Когато нова карта е запазена, Вашата банка може да издаде заявка за удостоверяване на стойност €0,00/£0,00. Това е с цел потвърждение, че не е необходимо таксуване, но все пак се изисква Вашето одобрение.

 

По какъв начин се отразява това на останалите акаунти, за които плащам?

Картодържателят получава 3DS стъпката за удостоверяване, а не собственикът на акаунт в dōTERRA. Следователно препоръчваме картодържателят и собственикът на акаунта да си предават един на друг, когато поръчките се подават онлайн, за да поддържат информираност за покупките и да осигурят безпроблемен процес на поръчка.

В съответствие със законите и политиките за защита на данните ние изискваме пълно писмено и устно разрешение от картодържателя и собственика на акаунта, за да потвърдим използването на карти в различни акаунти. „Обслужване на клиенти“ може да уреди това вместо Вас. Информация относно политиките е налична тук..

Ако плащате за поръчката на друг член, моля, не посочвайте името на притежателя на акаунта, когато представяте данните за картата. Запазете данните за плащане, конкретни за картодържателя.

Не получих моята 3D Secure стъпка за удостоверяване!

 • Проверете дали имате активирани функции за блокиране на изскачащи прозорци, тъй като могат да възпрепятстват удостоверяването.
 • Опитайте да използвате друго устройство. Вашият телефон/таблет/компютър може да използва остарял софтуер.
 • Може да има срив в системата на Вашата банка. Моля, свържете се с банката за потвърждение.
 • Уверете се, че използвате правилното устройство и телефонен номер, за да не бъде изпратено удостоверяването към друго лице!
 • Моля, проверете дали Вашият телефонен номер е актуализиран във Вашата банка.
 • Вашата банка може да е превключила удостоверяването само към мобилно приложение; проверете приложението си или се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Вашата банка, за да попитате.
 • Някои мобилни оператори блокират конкретни съобщения или компании. Можете да се свържете с тях, за да попитате дали това е приложимо.

 

Опитвам се да регистрирам нов член, но картата продължава да отказва!

Регистрирането на нов член е вълнуващо преживяване, затова разбираме, че проблемите с плащането тук могат да бъдат разочароващи. Ето няколко идеи, които да изпробвате, ако срещате някакви проблеми:

 • Моля, опитайте да избягвате регистрирането на членове от тяхно име, тъй като това може да усложни 3DS процеса. Новите регистрирани членове трябва да завършат Enrolment (Регистриране) и процеса на плащане сами, а където е необходимо, с насоки. Възходяща линия не могат да плащат за тяхно низходящо ниво до 60 дни след регистриране; пълните условия са налични тук..
 • Ако след 1–2 опита разплащателната карта на регистрирания е отказана отново, обърнете се към банката на картодържателя. Те може да блокират необичайната сума или валутата поради необичайно поведение при покупка.
 • Опитайте алтернативни методи на плащане като PayPal, банков превод или директен дебит.
 • Свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“, където поръчката Ви може да бъде финализирана и обсъдете вариантите относно разрешенията за плащане.

 

Плащането ми все още е неуспешно, какво мога да направя?

Разгледайте нашите основни стъпки за отстраняване на неизправности по-горе за решение на най-често срещаните проблеми. Ако все още срещате трудности, вероятно ще се наложи да се свържете директно с Вашата банка, тъй като тя контролира честотата на удостоверяване и как се обработват различните онлайн търговци.

Ето някои други варианти:

 • Ако единственото известие, което получавате, гласи „Грешка при удостоверяване“, то това е грешка от страна на Вашата банка. Моля, свържете се с тях, за да ги уведомите.
 • Проверете Вашите 3DS настройки директно чрез Вашата банка. Могат да Ви посъветват относно това как процедират с удостоверяването.
 • 3DS настройките могат да бъдат зададени и за Вашата карта. Уверете се, че 3DS е активирана в настройките на Вашата карта и проверете кой метод ще бъде използван.
 • Ако плащанията често биват отхвърляни, ние Ви съветваме да се свържете с Вашата банка директно, за да обсъдите причината и да намерите дълготрайно решение. Отдел „Обслужване на клиенти“ може да Ви предостави подробности за трансакцията, напр. точно време на опити за покупка или съобщения за отхвърляне и да Ви даде препоръки как да се свържете с Вашата банка.
 • Опитайте да използвате алтернативен метод на плащане, напр. PayPal, банков превод или директен дебит. Приемаме кредитни и дебитни карти, но не и предплатени карти или карти без активирана 3DS.
 • Можете да се свържете с Обслужване на клиенти, за да финализирате плащания като краткосрочно решение. Ако поръчвате по телефона, Вие давате личното си разрешение по време на разговора, поради което можем да пропуснем 3DS удостоверяването, където е необходимо.

 

Как dōTERRA гарантира, че плащанията ми са сигурни?

Нашето потребителско изживяване е посветено на предпазването на сигурността на Вашите онлайн трансакции.

dōTERRA премина към различна система на плащане през 2021 г. с по-стриктни указания за безопасността на картите. Това означава, че изцяло сме въвели най-новите изисквания относно 3DS съгласно законите за плащания, установени от Европейския съюз, в сила за всички страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Не приемаме предплатени карти или разплащателни карти без активирана 3DS, за да гарантираме цялостна проверка на поръчките, които правите, с най-актуалните мерки за сигурност.

В съответствие с нашите политики изискваме също пълно писмено и устно разрешение от картодържателите и собствениците на акаунти, когато плащате за поръчки, които не са лично Ваши. За да запазите това в архив, моля, свържете се с „Обслужване на клиенти“, за да го направят вместо Вас.

Защо 3DS е необходима в някои сайтове, а в други не?

Множество фактори могат да повлияят необходимостта от удостоверяване. Някои банки изискват стъпката за трансакции над определена сума, ако разплащателните карти са добавят за първи път, на случаен принцип, за да проверят активността Ви, или се изисква по подразбиране за конкретни дейности. В крайна сметка зависи от банката на клиента да определи кога да представи 3DS стъпка.

Защо моята запазена информация за разплащателна карта е премахната от акаунта ми?

dōTERRA Europe се ангажира да осигури сигурна обработка на плащанията, поради което понякога, ако Вашата кредитна карта бъде отхвърлена онлайн, информацията за същата карта може да бъде автоматично изтрита от нашата система и може да се наложи повторно добавяне към Вашия акаунт и/или LRP шаблон. Това е законодателна мярка за безопасност и често се прилага, когато лимитът на кредитната карта е превишен, ако онлайн пазаруването не е активирано за картата или когато трансакцията е блокирана от Вашата банка. Препоръчваме Ви често да проверявате Вашия акаунт в dōTERRA и да се уверявате, че Вашата информация за плащане е вярна и актуална.

 

Специфични за пазара проблеми с плащането

Например някои банки работят по различен начин в различните страни или прилагат повече мерки за предотвратяване на измами.

Моля, разгледайте таблицата по-долу, за да видите дали има допълнителни стъпки, които препоръчваме за Вашия пазар::

ИЗТОЧНА ЕВРОПА (Румъния, Унгария, Чешка република, Словакия, Словения, Полша, Естония)
 • Тенденциите за онлайн плащания се променят редовно в Източна Европа поради разрастването на онлайн бизнеса. Ако не сте сигурни относно въвеждането на информация за кредитна карта онлайн, можете да използвате PayPal или най-разпространените онлайн банки, които предлагат 3DS одобрение за плащания.
 • Банките в тези страни могат да блокират необичайни трансакции, например когато закупувате поръчка в различна валута. Моля, свържете се с Вашата банка, за да потвърдите удостоверяване за бъдещи трансакции в dōTERRA или опитайте с друга карта.
 • 3DS удостоверяването е почти изключително за приложенията за банкиране, така че, моля, уверете се, че известията за приложението Ви са активирани и данните Ви са включени за приложението за банкиране, ако не пазарувате чрез Wi-Fi.
ПОРТУГАЛИЯ, ФРАНЦИЯ
 • В тези страни банките са много по-стриктни по отношение на онлайн пазаруването, поради което много онлайн търговци могат да бъдат автоматично блокирани от Вашата банка. Предлагаме Ви да се свържете директно с Вашата банка, за да потвърдите dōTERRA като получател.
 • Известията за 3DS удостоверяване може да не се появят автоматично поради различни процеси на удостоверяване тук, затова се уверете, че сте отворили Вашето приложение за банкиране преди да завършите онлайн поръчката.
 • Приложенията за банкиране и плащане могат да съхраняват различни версии на Вашето име, ако то е дълго. Моля, проверете повторно тази информация спрямо картата, която използвате и въведете валидното име/адрес за фактуриране.
 • Използването на приложения за плащане или други надеждни онлайн банки е добър начин да направите изживяването си с онлайн пазаруването колкото се може по-приятно.
ИТАЛИЯ
 • Онлайн измамите и предплатените карти са често срещани в Италия, поради което dōTERRA приема само кредитни/дебитни карти с активирано 3D Secure удостоверяване. Целта е да можем да удостоверяваме Вашите плащания и да Ви осигурим възможно най-висока сигурност. Добрите алтернативи за плащане включват PayPal, или други онлайн банкови карти, съвместими с 3DS удостоверяването.
ШВЕЙЦАРИЯ, ГЕРМАНИЯ И НИДЕРЛАНДИЯ
 • Онлайн плащанията в тези държави може да изискват по-стриктни удостоверявания, тъй като те проверяват повторно всички онлайн плащания, които не са местни, затова бъдете сигурни, че сте проверили дали 3DS е активирана за Вашата карта.
 • Банките в Нидерландия и Швейцария имат строги правила за онлайн поръчки, затова онлайн регистрацията за плащания с директен дебит може да не е разрешена. Може да се наложи да зададете тази настройка лично във Вашата банка, за да оторизирате dōTERRA за Вашата сметка.
 • Ако използвате iDEAL като метод на плащане, 3DS удостоверяването се извършва чрез имейл в рамките на 15 минути, затова се уверете, че сте проверили входящата си кутия и папките за спам/нежелана поща за известия.

Изберете Вашия континент

Изберете Вашия регион

Изберете Вашето местоположение

Изберете език