Undvik vanliga problem med kontokortsbetalningar


När du handlar online hos dōTERRA Europe kan du bli ombedd att genomföra ytterligare verifiering när du slutför betalningar.

Det vanligaste exemplet är 3D Secure (3DS). Banken/betalningsleverantören skickar ytterligare ett säkerhetssteg för att slutföra transaktionen till kortinnehavaren.

Vad är 3D Secure?

3D Secure, som även kallas 3DS, är en form av betalningsverifiering som introducerats av tongivande kortutgivare (varumärken som Visa, MasterCard, American Express osv.) för att förbättra säkerheten vid onlineshopping.

Kortinnehavare som gör en dōTERRA-beställning kan bli ombedda att slutföra ytterligare ett säkerhetssteg. Detta varierar mellan banker/betalningsleverantörer men består ofta av ett meddelande via din bankapp eller SMS.

Titta på videon för en användbar översikt.

Använda giltiga kontokortsuppgifter

Vid betalning med kontokort online finns det vanliga problem, ibland små detaljer, som påverkar om betalningen lyckas.

Videon i detta avsnitt innehåller fler användbara tips om att använda och lägga till kontokort, så att dina beställningar kan bearbetas smidigare.

Slutföra en dōTERRA-beställning

Under processen för att slutföra din onlinebeställning visas 3DS-verifieringssteget som du måste slutföra.

Titta på videon i det här avsnittet och se ett exempel på verifieringen som väntar och när det är lämpligt att kontakta din bank.

 

Allmän felsökning

Kortuppgifter: Kontrollera att du har angett rätt kortuppgifter.

Kortinställningar: Kontakta din bank och se till att dōTERRA är auktoriserad som onlinehandlare för ditt konto och att ditt bankkonto är kompatibelt med betalningar i valutan Euro.

Enheter: Inaktivera funktionen för att blockera popup-fönster eftersom den kan stoppa verifieringen. Du kan också försöka att genomföra en beställning på en annan enhet. Ibland kan annan programvara påverka 3DS-verifieringsprocessen.

Personuppgifter och faktureringsuppgifter: Säkerställ att alla personuppgifter och faktureringsuppgifter, som namn och adress, stämmer överens med uppgifterna hos din bank.

Specialtecken: dōTERRA-systemet håller sig till en global uppsättning regler och godkänner därför inte specialtecken, som punkter, accenttecken, trematecken, bindestreck eller interpunktioner. Tillämpa endast text utan specialtecken. Siffror är inga problem att använda.

Använda en app: Kontrollera aviseringar i din bankapp. Vissa aviseringar visas inte såvida inte appen öppnas innan beställningen görs.

Kortbegränsningar: Kontrollera om kontokorten har någon daglig, veckovis eller månadsvis utgiftsgräns. Detta kan ofta göras i bankappen. Kom ihåg att kontrollera eventuella kontokort som du delar med andra personer.

Beställa åt andra: Om du har skriftligt tillstånd (policyhandboken avsnitt 5 D.) att använda andra medlemmars kort eller beställa åt andra ska du endast använda betalningsuppgifterna som är exklusiva för kortinnehavaren. Lägg inte till kontoinnehavarens uppgifter i någon annans kortuppgifter.

Vanliga frågor

Vad betyder 3D Secure (3DS)?

3DS-verifiering är den vanligaste formen av ytterligare säkerhetskontroller för att bekräfta onlinebetalningar. Det kan förekomma att banker och andra onlinehandlare refererar till det som ytterligare verifiering, SCA (Strong Customer Authentication), tvåfaktorautentisering eller något liknande namn.

 

Vilka typer av autentiseringssteg kan jag förvänta mig?

Autentiseringstyp varierar mellan banker men består ofta av ett meddelande via din bankapp eller en säkerhetskod som skickas via SMS. Däremot kan det även handla om specifika PIN-koder, lösenord, fingeravtryck eller andra biometriska kännetecken. Kontrollera vilka steg du omfattas av genom att kontakta din bank.

 

Hur kan 3DS påverka mig när jag handlar online?

När du handlar online krävs verifiering av kortinnehavaren, inte dōTERRA-kontoinnehavaren.

Prenumerationsbaserade onlinebetalningar, som automatiska lojalitetsbeställningar (Loyalty Rewards Program, LRP) omfattas ej av ytterligare verifiering. Om du däremot vill bearbeta en standardbeställning, enrollningsbeställning eller engångslojalitetsbeställning klassas det däremot som en enskild onlinetransaktion och 3DS kan vara aktuellt.

 

Påverkar detta min LRP-mall/mina LRP-beställningar?

3DS krävs vid redigering av befintliga LRP-mallar, tillägg av nya/ytterligare kontokort och när nya mallar ska skapas. 3DS krävs varje gång kortet byts ut om du har fler än ett kontokort i din befintliga mall.
 
Din bank kan skicka en autentiseringsbegäran på 0,00 EUR/GBP till dig när ett nytt kort sparas. Detta sker för att bekräfta att ingen avgift krävs, men däremot krävs ändå ditt godkännande.

 

Hur påverkar detta andra konton jag betalar för?

Kortinnehavaren, inte dōTERRA-kontoinnehavaren, får 3DS-verifieringssteget. Vi rekommenderar därför att kontoinnehavaren och kortinnehavaren kommunicerar när beställningar görs online, så att de är medvetna om köp och för att säkerställa en smidigare beställningsprocess.

I enlighet med dataskyddslagar och -policyer kräver vi fullständigt skriftligt och muntligt tillstånd från kortinnehavaren och kontoinnehavaren som bekräftelse av användning av kort på olika konton. Medlemstjänst kan ordna detta åt dig. Mer information om policyer finns här.

Ange inte kontoinnehavarens namn när du anger kortuppgifter om du betalar för andra medlemmars beställningar. Betalningsuppgifterna gäller specifikt kortinnehavaren.

Jag fick inte 3D Secure-verifieringssteget.

 • Kontrollera om din funktion för blockering av popup-fönster är aktiverad, eftersom den kan blockera autentiseringen.
 • Försök på en annan enhet. Det kan finnas utdaterad programvara på in telefon/platta/dator.
 • Det kan handla om en systemkrasch hos din bank. Ring banken och fråga.
 • Säkerställ att du använder rätt enhet och telefonnummer, så att verifieringen inte hamnar någon annanstans.
 • Kontrollera att ditt telefonnummer stämmer hos banken.
 • Banken kan ha bytt autentiseringsmetod till endast mobilapp. Kontrollera appen eller kontakta bankens kundtjänst.
 • Vissa telefonleverantörer blockerar vissa meddelanden eller företag. Du kan kontakta dem och fråga om så är fallet.

 

Jag försöker värva en ny medlem men kortet nekas gång på gång.

Det är spännande att värva nya medlemmar, så vi förstår att betalningsproblem i samband med det är frustrerande. Här är några idéer att testa om du upplever problem:

 • Försök att undvika att värva medlemmar å deras vägnar eftersom detta kan försvåra 3DS-processen. Nyligen värvade medlemmar ska slutföra värvnings- och betalningsprocessen själva, med vägledning vid behov. Personer i Upline kan inte betala för sin Downline förrän 60 dagar efter värvning. Fullständiga villkor hittar du här.
 • Kontakta kortinnehavarens bank om den värvades kontokort nekas igen efter 1–2 försök. Banken kan blockera köpet på grund av ovanlig aktivitet, som den ovanliga summan eller valutan.
 • Testa alternativa betalningsmetoder, som PayPal, överföring eller autogiro.
 • Kontakta Medlemstjänst, de kan slutföra din betalning och diskutera alternativ gällande betalningsbehörighet.

 

Jag lyckas fortfarande inte betala, vad kan jag göra?

Ta en titt på våra felsökningstips ovan för svar på de vanligaste problemen. Om du ändå upplever problem behöver du troligtvis prata med din bank direkt, eftersom banken kontrollerar verifieringsfrekvensen och hur olika onlinehandlare hanteras.

Här är några andra alternativ:

 • Om du endast har fått en avisering som säger ”autentiseringsfel” handlar det om ett fel hos din bank. Kontakta och informera banken.
 • Kontrollera dina 3DS-inställningar med din banken direkt. De kan rådgöra om hur de går vidare med verifiering.
 • 3DS-inställningar kan även aktiveras för ditt kort. Säkerställ att 3DS är aktiverat i inställningarna och kontrollera vilken metod som kommer att användas.
 • Vi rekommenderar att prata med banken direkt angående anledningar och långsiktiga lösningar om dina betalningar ofta blir nekade. Medlemstjänst kan tillhandahålla transaktionsuppgifter, dvs. exakt tid för inköpsförsök och meddelanden om nekat köp samt ge rekommendationer om hur du närmar dig din bank.
 • Testa en alternativ betalningsmetod, som PayPal, överföring eller autogiro. Vi tar emot kredit- och debetkort men inte kontantkort eller kort utan 3DS aktiverat.
 • Du kan ringa Medlemstjänst och få hjälp att slutföra betalningar som en kortsiktig lösning. Om du beställer över telefon ger du ger du personligt tillstånd över telefon, så vi kan skippa 3DS-verifiering vid behov.

 

Hur säkerställer dōTERRA att mina betalningar är säkra?

Vår användarupplevelse är utformad för att skydda säkerheten hos dina onlinetransaktioner.

dōTERRA bytte till ett annat betalningssystem år 2021, med striktare riktlinjer för kortsäkerhet. Detta innebär att vi fullständigt har implementerat de senaste 3DS-kraven i enlighet med EU-betalningslagstiftning som gäller för alla länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vi godtar inte kontantkort eller kontokort utan 3DS aktiverat för att säkerställa att du fullständigt kan verifiera dina beställningar med de senaste säkerhetsmetoderna.

I enlighet med våra policyer kräver vi också fullständigt skriftligt och muntligt tillstånd från kortinnehavare och kontoinnehavare vid betalning av beställningar som inte är dina egna. Kontakta Medlemstjänst så att de kan hjälpa dig att registrera och spara dessa inställningar.

Varför behövs 3DS för vissa webbplatser men inte andra?

Flera faktorer påverkar behovet av autentisering. Vissa banker kräver det för transaktioner över en viss summa, första gången som ett nytt kontokort som läggs till, slumpvis för att kontrollera din aktivitet eller så krävs det som standard för vissa verksamheter. I slutändan är det kundens bank som avgör när en 3DS-utmaning presenteras.

Varför har mina sparade kontokortsuppgifter tagits bort från mitt konto?

dōTERRA Europe är måna om säker betalningshantering. Det kan innebära att kontokort som nekas online automatiskt kan raderas från vårt system, och du kan behöva lägga till dem i ditt konto och/eller din LRP-mall igen. Detta är en lagstadgad säkerhetsåtgärd som ofta tillämpas när kortbegränsningen överskrids, om onlineinköp inte är aktiverat för kortet eller när transaktioner blockeras av banken. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar dina dōTERRA-konton, så att dina betalningsuppgifter stämmer och är uppdaterade.

 

Marknadsspecifika betalningsproblem

Förutom vanliga betalningsproblem som påverkar alla regioner, finns det även vissa riktlinjer som är marknadsspecifika. Till exempel bedriver vissa banker sin verksamhet och bedrägeriprevention olika i olika länder.

Kontrollera om vi rekommenderar ytterligare åtgärder för din marknad i tabellen nedan:

ÖSTRA EUROPA (Rumänien, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Polen, Estland)
 • Trender för onlinebetalningar förändras ständigt i östra Europa i takt med att onlinemarknaden växer. Om du är tveksam till att ange dina kontokortsuppgifter online kan du använda PayPal eller vanliga onlinebanker som erbjuder 3DS-godkännande för betalningar.
 • Banker i dessa länder kan blockera ovanliga transaktioner, exempelvis när du beställer något och betalar med en annan valuta. Prata med din bank för att bekräfta auktorisering för framtida dōTERRA-transaktioner eller försök använda ett annat kort.
 • 3DS-verifiering är i stort sett exklusivt för bankappar, så se till att du har aktiverat aviseringar för appen och att mobildata är aktiverat för bankappen om du inte handlar när du är ansluten till ett trådlöst nätverk.
PORTUGAL, FRANKRIKE
 • Banker i dessa länder är mycket striktare gällande onlineshopping, så många onlinehandlare blir automatiskt blockerade av banker. Vi rekommenderar att du kontaktar din bank direkt och bekräftar dōTERRA som mottagare.
 • 3DS-verifieringsaviseringar kanske inte visas automatiskt på grund av olika autentiseringsprocesser här, så se till att öppna din bankapp innan du slutför onlinebeställningar.
 • Banker och betalningsappar kan ha sparat olika versioner av ditt namn om du har ett långt namn. Dubbelkolla dessa uppgifter på kortet som du använder och ange giltigt namn och giltig faktureringsadress.
 • Ett bra sätt att få en så smidig shoppingupplevelse som möjligt online är att använda betalningsappar eller andra trovärdiga onlinebanker.
ITALIEN
 • Onlinebedrägeri och kontantkort är vanligt förekommande i Italien. Därför godtar dōTERRA endast kredit-/debetkort med 3D Secure-autentisering aktiverat. Detta för att vi ska kunna verifiera dina betalningar och skydda dig i så stor utsträckning som möjligt. PayPal eller andra onlinekontokort som är kompatibla med 3DS-autentisering är bra betalningsalternativ.
SCHWEIZ, TYSKLAND OCH NEDERLÄNDERNA
 • Striktare verifiering kan krävas för onlinebetalningar i dessa länder, eftersom alla onlinebetalningar som inte är lokala dubbelkollas, så be din bank kolla att 3DS är aktiverat på ditt kort.
 • Banker i Nederländerna och Schweiz har strikta e-mandatbestämmelser, så det kan vara otillåtet att registrera sig online för autogirobetalningar. Du kan behöva aktivera detta personligen hos din bank för att auktorisera dōTERRA för ditt konto.
 • Om du använder iDEAL som betalningsmetod slutförs 3DS-verifiering via e-post med en strikt tidsram på 15 minuter. Håll utkik efter meddelanden i inkorgen och skräppostmapparna.

Välj din kontinent

Välj din region

Välj din plats

Välj ditt språk