Kryteria kwalifikacji 


Dla każdego z dwóch osobnych wyjazdów obowiązują inne kryteria kwalifikacyjne, ponadto kwalifikacja odbywa się w porządku chronologicznym. Pierwsza wycieczka to wyjazd do destylatorni u jednego z naszych europejskich partnerów w zakresie pozyskiwania surowców.

Kwalifikacja przeprowadzana jest dwa razy do roku, w okresie od stycznia do czerwca i od lipca do Grudzień.

Kryteria kwalifikacji obowiązujące dla wyjazdu do destylatorni 
Nowi posiadacze rangi Silver
Osoby, które nie osiągnęły rangi Silver przed wrześniem 2022 r.
Obecni posiadacze rangi Silver +
Osoby, które osiągnęły rangę Silver lub wyższą przed wrześniem 2022 r.
Osiągnij rangę Silver lub wyższą przez 4 z 6 miesięcy okresu kwalifikacyjnego. Osiągnij dowolną rangę wyższą od swojej rangi wyjściowej przez 4 z 6 miesięcy okresu kwalifikacyjnego.
Osobiście zarejestruj co najmniej 4 nowych członków (z których każdy złoży zamówienie wpisowe o wartości 100+ PV) w 6-miesięcznym okresie kwalifikacyjnym. Osobiście zarejestruj co najmniej 4 nowych członków (z których każdy złoży zamówienie wpisowe o wartości 100+ PV) w 6-miesięcznym okresie kwalifikacyjnym.

Kwalifikacja do wyjazdu do destylatorni

Miesiąc Poprzednia ranga 23-Jan 23-Feb 23-Mar 23-Apr 23-May 23-Jun Łącznie
Ranga Od Wellness Advocate do Premier Silver Premier Silver Premier Silver Silver 4* Silver
Rejestracje   1     1 1 1 4+ rejestracje

*Rejestracja oznacza osobiste zarejestrowanie jednej osoby składającej pojedyncze zamówienie o wartości 100+ PV w Europie.

Kryteria kwalifikacji obowiązujące dla wyjazdu do zakładu produkcyjnego
Nowi posiadacze rangi Silver
Osoby, które nie osiągnęły rangi Silver przed wrześniem 2022 r.
Obecni posiadacze rangi Silver +
Osoby, które osiągnęły rangę Silver lub wyższą przed wrześniem 2022 r.
Osiągnij rangę Gold (lub wyższą) przez 4 z 6 miesięcy okresu kwalifikacyjnego. Osiągnij dowolną rangę przewyższającą o dwa poziomy Twoją rangę wyjściową przez 4 z 6 miesięcy okresu kwalifikacyjnego.
Osobiście zarejestruj co najmniej 4 nowych członków (z których każdy złoży zamówienie wpisowe o wartości 100+ PV) w 6-miesięcznym okresie kwalifikacyjnym. Osobiście zarejestruj co najmniej 4 nowych członków (z których każdy złoży zamówienie wpisowe o wartości 100+ PV) w 6-miesięcznym okresie kwalifikacyjnym.

Kwalifikacja do wyjazdu do zakładu produkcyjnego:

Miesiąc Wcześniejsza ranga kwalifikacyjna 23-Jul 23-Aug 23-Sep 23-Oct 23-Nov 23-Dec Łącznie
Ranga Silver Silver Silver Gold Gold Gold Gold 4* Gold
Rejestracje   2   1   1   4+ rejestracje

*Rejestracja oznacza osobiste zarejestrowanie jednej osoby składającej pojedyncze zamówienie o wartości 100+ PV w Europie.

 

Wybierz swój kontynent

Wybierz swój region

Wybierz swoją lokalizację

Wybierz swó język