Критерии за квалификация


 

Включвайки две отделни пътувания, за всяко изживяване има отделни критерии и покриването им за всяко пътуване се случва хронологично. Първото пътуване е Distillery Experience (Изживяване в дестилерията) до един от нашите партньори снабдители в Европа.

Покриването на критериите се осъществява два пъти всяка година – от януари до юни и от юли до декември.

Критерии за квалификация за Distillery Experience (Изживяване в дестилерията)
Нови членове с ранг Silver (Сребро)
Тези, които не са достигнали ранг Silver (Сребро) преди септември 2022 г.
Членове, които вече са достигнали ранг Silver (Сребро) +
Тези, които са достигнали ранг Silver (Сребро) или по-висок преди септември 2022 г.
Достигнете ранг Silver (Сребро) или по-висок за 4 от 6 месеца от срока за квалифициране. Достигнете който и да е ранг над Вашия Base Rank (Основен ранг) за 4 от 6 месеца от срока за квалифициране.
Регистрирайте лично най-малко 4 нови членове (всеки с поръчка при регистриране от 100+ PV) в рамките на 6-месечен срок за квалифициране. Регистрирайте лично най-малко 4 нови членове (всеки с поръчка при регистриране от 100+ PV) в рамките на 6-месечен срок за квалифициране.

Покриване на критериите за Distillery Experience (Изживяване в дестилерията)

    Месец
  Предишен ранг JAN 23 FEB 23 MAR 23 APR 23 MAY 23 JUN 23 Общо
Ранг Wellness Advocate (Уелнес консултант) до Premier (Премиер) Silver (Сребро) Premier (Премиер) Silver (Сребро) Premier (Премиер) Silver (Сребро) Silver (Сребро) 4* Silver (Сребро)
Регистрации   1     1 1 1 4+ регистрации

*Регистрация означава лична регистрация с една поръчка от 100+ PV в рамките на Европа.

Критерии за квалификация за Production Experience (Изживяване в производството)
Нови членове с ранг Silver (Сребро)
Тези, които не са достигнали ранг Silver (Сребро) преди септември 2022 г.
Членове, които вече са достигнали ранг Silver (Сребро) +
Тези, които са достигнали ранг Silver (Сребро) или по-висок преди септември 2022 г.
Достигнете ранг Gold (Злато) (или по-висок) за 4 от 6 месеца от срока за квалифициране. Достигнете всеки ранг, който е две нива над Base Rank (Основен ранг), за 4 от 6 месеца от срока за квалифициране.
Регистрирайте лично най-малко 4 нови членове (всеки с поръчка при регистриране от 100+ PV) в рамките на 6-месечен срок за квалифициране. Регистрирайте лично най-малко 4 нови членове (всеки с поръчка при регистриране от 100+ PV) в рамките на 6-месечен срок за квалифициране.

Покриване на критериите за Production Experience (Изживяване в производството)

    Месец
  Предишен ранг за покриване на критериите JUL 23 AUG 23 SEP 23 OCT 23 NOV 23 DEC 23 Общо
Ранг Silver (Сребро) Silver (Сребро) Silver (Сребро) Gold (Злато) Gold (Злато) Gold (Злато) Gold (Злато) 4* Gold (Злато)
Регистрации   2   1   1   4+ регистрации

*Регистрация означава лична регистрация с една поръчка от 100+ PV в рамките на Европа.

 

Изберете Вашия континент

Изберете Вашия регион

Изберете Вашето местоположение

Изберете език