Kvalifiseringskriterier


De to separate turene, byr på unike opplevelser og har sine egne kvalifiseringskriterier. Kvalifiseringen for de to turene skjer kronologisk.
Den første turen går til destilleriet til en av våre europeiske anskaffelsespartnere. Den andre turen er en produksjonstur og går til anlegget vårt i Cork.

Kvalifiseringene finner sted to ganger i året, det vil si fra januar til juni og fra juli til desember.

Kvalifiseringskriterier til destillerituren
Nye Silvers
De som ikke oppnådde Silver-nivå før september 2022
Eksisterende Silvers +
De som oppnådde Silver-nivå eller over før september 2022
Oppnå Silver-nivå eller over i fire av de seks månedene i kvalifiseringsperioden. Oppnå et nivå over grunnivå i fire av de seks månedene i kvalifiseringsperioden.
Verv personlig minst fire nye medlemmer (hver med en vervebestilling på 100+ PV) i løpet av den seks måneder lange kvalifiseringsperioden. Verv personlig minst fire nye medlemmer (hver med en vervebestilling på 100+ PV) i løpet av den seks måneder lange kvalifiseringsperioden.

Kvalifisering til destilleritur

Måned Tidligere nivå JAN 23 FEB 23 MAR 23 APR 23 MAY 23 JUN 23 Totalt
Nivå Selvstendig produktkonsulent til Premier Silver Premier Silver Premier Silver Silver 4* Silver
Vervinger   1     1 1 1 4+ vervinger

*Verving står for personlig verving med en enkelt bestilling på 100+ PV i Europa.

Kvalifiseringskriterier til produksjonsturen
Nye Silvers
De som ikke oppnådde Silver-nivå før september 2022
Eksisterende Silvers +
De som oppnådde Silver-nivå eller over før september 2022
Oppnå Gold-nivå (eller over) i fire av de seks månedene i kvalifiseringsperioden. Oppnå et nivå over grunnivå i fire av de seks månedene i kvalifiseringsperioden.
Verv personlig minst fire nye medlemmer (hver med en vervebestilling på 100+ PV) i løpet av den seks måneder lange kvalifiseringsperioden. Verv personlig minst fire nye medlemmer (hver med en vervebestilling på 100+ PV) i løpet av den seks måneder lange kvalifiseringsperioden.

Kvalifisering til produksjonstur

Måned Forrige kvalifiseringsnivå JUL 23 AUG 23 SEP 23 OCT 23 NOV 23 DEC 23 Totalt
Nivå Silver Silver Silver Gold Gold Gold Gold 4* Gold
Vervinger   2   1   1   4+ vervinger

*Verving står for personlig verving med en enkelt bestilling på 100+ PV i Europa.

 

Velg kontinent

Velg region

Velg sted

Velg språk