Kritériá kvalifikácie 


Keďže ide o dva samostatné výlety, každý zážitok má svoju vlastnú kvalifikáciu a kvalifikácia na každý výlet sa uskutočňuje chronologicky. Prvým výletom je „Zážitok v destilérke“ u jedeného z našich európskych partnerov v zaisťovaní zdrojov.

Kvalifikácie sa uskutočňujú každý rok dvakrát od januára do júna a od júla do december.

Kritériá kvalifikácie pre „Zážitok v destilérke“ 
Noví na pozícii Striebro
Tí, ktorí nedosiahli pozíciu Striebro do septembra 2022
Existujúce pozície Striebro a vyššie
Tí, ktorí dosiahli pozíciu Striebro alebo vyššiu do septembra 2022
Dosiahnite pozíciu Striebro alebo vyššiu počas 4 zo 6 mesiacov kvalifikačného obdobia. Dosiahnite akúkoľvek pozíciu vyššiu ako je vaša základná pozícia počas 4 zo 6 mesiacov kvalifikačného obdobia.
Osobne zaregistrujte aspoň 4 nových členov (každý s registračnou objednávkou za 100 PV a viac) v rámci 6-mesačného kvalifikačného obdobia. Osobne zaregistrujte aspoň 4 nových členov (každý s registračnou objednávkou za 100 PV a viac) v rámci 6-mesačného kvalifikačného obdobia.  

Kvalifikácia na „Zážitok v destilérke“

Mesiac Predchádzajúca pozícia 23-Jan 23-Feb 23-Mar 23-Apr 23-May 23-Jun Celkom
Pozícia Wellness konzultant až Premiér Striebro Premiér Striebro Premiér Striebro Striebro 4* pozície Striebro
Registrácie   1     1 1 1 4 registrácie a viac

*Registrácia znamená osobnú registráciu v Európe s jednou objednávkou za 100 PV a viac.

Kritériá kvalifikácie pre „Zážitok vo výrobe“ 
Noví na pozícii Striebro
Tí, ktorí nedosiahli pozíciu Striebro do septembra 2022
Existujúce pozície Striebro a vyššie
Tí, ktorí dosiahli pozíciu Striebro alebo vyššiu do septembra 2022
Dosiahnite pozíciu Zlato (alebo vyššiu) počas 4 zo 6 mesiacov kvalifikačného obdobia. Dosiahnite akúkoľvek pozíciu o dve úrovne vyššiu ako je základná pozícia počas 4 zo 6 mesiacov kvalifikačného obdobia.
Osobne zaregistrujte aspoň 4 nových členov (každý s registračnou objednávkou za 100 PV a viac) v rámci 6-mesačného kvalifikačného obdobia. Osobne zaregistrujte aspoň 4 nových členov (každý s registračnou objednávkou za 100 PV a viac) v rámci 6-mesačného kvalifikačného obdobia.

Kvalifikácia na „Zážitok vo výrobe“:

Mesiac Predchádzajúca kvalifikačná pozícia 23-Jul 23-Aug 23-Sep 23-Oct 23-Nov 23-Dec Celkom
Pozícia Striebro Striebro Striebro Zlato Zlato Zlato Zlato 4* pozície Zlato
Registrácie   2   1   1   4 registrácie a viac

*Registrácia znamená osobnú registráciu v Európe s jednou objednávkou za 100 PV a viac.

 

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk