Kvalificeringskriterier


Varje upplevelse innehåller två separata resor och har sin egen kvalificering. Kvalificeringen för varje resa sker kronologiskt. Den första resan är destilleriupplevelsen hos en av våra europeiska inköpspartners.

Kvalificeringen äger rum två gånger per år, från januari till juni och från juli till december.

Kvalificeringskriterier för destilleriupplevelsen
Nya Silvers
De som inte nådde Silver före september 2022
Existerande Silvers och högre
De som har nått Silver eller högre före september 2022
Nå ranken Silver eller högre under fyra av kvalificeringsperiodens sex månader. Nå vilken högre rank som helst över din basrank under fyra av kvalificeringsperiodens sex månader.
Enrolla personligen minst fyra nya medlemmar (som har varsin enrollningsbeställning på minst 100 PV) under kvalificeringsperioden på sex månader. Enrolla personligen minst fyra nya medlemmar (som har varsin enrollningsbeställning på minst 100 PV) under kvalificeringsperioden på sex månader.

Kvalificering för destilleriupplevelsen

Månad Tidigare rank JAN 23 FEB 23 MAR 23 APR 23 MAY 23 JUN 23 Totalt
Rank Wellness Advocate to Premier Silver Premier Silver Premier Silver Silver 4* Silver
Enrollningar   1     1 1 1 4 eller fler enrollningar

*Enrollning står för personlig enrollning med en beställning på minst 100 PV inom Europa.

Kvalificeringskriterier för produktionsupplevelsen
Nya Silvers
De som inte nådde Silver före september 2022
Existerande Silvers och högre
De som har nått Silver eller högre före september 2022
Nå ranken Gold (eller högre) under fyra av kvalificeringsperiodens sex månader. Nå vilken rank som helst som ligger två nivåer över din basrank under fyra av kvalificeringsperiodens sex månader.
Enrolla personligen minst fyra nya medlemmar (som har varsin enrollningsbeställning på minst 100 PV) under kvalificeringsperioden på sex månader. Enrolla personligen minst fyra nya medlemmar (som har varsin enrollningsbeställning på minst 100 PV) under kvalificeringsperioden på sex månader.

Kvalificering för produktionsupplevelsen

Månad Tidigare kvalificeringsrank JUL 23 AUG 23 SEP 23 OCT 23 NOV 23 DEC 23 Totalt
Rank Silver Silver Silver Gold Gold Gold Gold 4* Gold
Enrollningar   2   1   1   4 eller fler enrollningar

*Enrollning står för personlig enrollning med en beställning på minst 100 PV inom Europa.m

 

Välj din kontinent

Välj din region

Välj din plats

Välj ditt språk