Direct Deposit FAQ – Norsk


Svar. Åpne godkjenningsskjemaet for direkte innbetalinger på ditt språk på https://www.doterra.com/ME/no_ME/marketing-materials. Fyll ut skjemaet og send det på e-post til: eudeposits@doterra.com.
Svar. Direkte innbetalinger har vært tilgjengelig i en rekke land i Europa de siste 14 månedene. Siden antall betalingsforespørsler stadig øker – og for å betale ut provisjon til medlemmene våre på best mulig måte – gjør vi dette til et krav med virkning fra og med 15. april 2020.
Svar. Direkte innbetalinger er den enkleste måten å motta regelmessige betalinger som Fast Start og månedlige bonuser på. Mens provisjonsutbetalinger er svært administrasjonskrevende, representerer direkte innbetalinger en sømløs og effektiv måte å motta A/R-saldoer over EUR 20 på.
Direkte innbetalinger vil bli innført i disse landene i løpet av de neste månedene.
  • Svar. Etter 15. april 2020 vil all provisjon over EUR 20 som standard bli betalt ut ukentlig gjennom direkte innbetalinger. Hvis dette er et problem for deg, kan du kontakte Kundesupport. Merk at manuelle betalingsforespørsler ikke vil være tillatt.
Svar. Nei. Etter onsdag 15. april 2020 vil du bare få utbetalt provisjon gjennom direkte innbetalinger. Hvis du velger å ikke fylle ut skjemaet for direkte innbetalinger, vil provisjon som utbetales etter 15. april 2020, akkumuleres på A/R-saldoen din.
Svar: Det er ikke et alternativ å velge det bort. Hvis du ønsker å motta provisjon etter 15. april 2020, må du fylle ut og returnere skjemaet for direkte innbetalinger. Hvis du ikke fyller ut og returnerer skjemaet for direkte innbetalinger, vil provisjonen akkumuleres på A/R-saldoen din.
Svar. Hvis du ikke fyller ut skjemaet for direkte innbetalinger, vil provisjonen fortsette å akkumuleres på A/R-kontoen din. Med direkte innbetalinger kan du derimot dra fordel av ukentlige provisjonsutbetalinger.
Svar. A/R-saldoen din vil fortsette å akkumulere til du har sendt inn skjemaet for direkte innbetalinger. Du vil alltid fortsette å motta opptjent provisjon, men alle provisjonsutbetalinger må gjøres gjennom direkte innbetalinger.
Svar. Ja. Hvis du IKKE sender tilbake skjemaet, vil provisjonen din fortsatt akkumuleres på A/R-saldoen din, og du kan fortsette å bruke den til å kjøpe produkter som før.
Svar. Nei, du vil ha tilgang til A/R-saldoen for å gjøre kjøp, enten du har fylt ut skjemaet for direkte innbetalinger eller ikke.
Svar: Nei, du kan fortsette å motta provisjon som en enkeltperson. Hvis du er registrert under et foretaksnavn, må du oppgi MVA-opplysninger i trinn 2 på skjemaet for direkte innbetalinger.
Svar. Nei. Provisjon vil bare bli utbetalt i den valutaen du bruker når du betaler for produktbestillinger (dvs. GBP eller EUR).
Svar. Ja. Så snart du har godkjent direkte innbetalinger, vil all inntjening og alle bonuser på over EUR 20,00 bli satt automatisk inn på bankkontoen din hver uke.
Svar. Ja. Alle midler på under EUR 20,00 vil bli kreditert til A/R-kontoen din.
Svar. Nei. Det er ikke gebyr for å bruke direkte innbetaling.
Svar. Når du sender inn skjemaet for direkte innbetalinger, vil all fremtidig inntjening bli betalt gjennom direkte innbetalinger. Dersom det har samlet seg beløp på A/R-saldoen din før du sender inn skjemaet, må du be om å få disse utbetalt ved å sende e-post til eufinanceteam@doterra.com
Svar. Navnet på innehaveren av bankkontoen må samsvare med navnet på dōTERRA-kontoen din og ha et IBAN-nummer for landet der dōTERRA-kontoen din er registrert.
Svar. Ja, så lenge navnet til ektefellen/partneren din er oppgitt i dōTERRA-kontoen din, kan vi overføre fortjeneste i hans/ hennes bankkonto.
Svar. Nei, vi setter bare inn provisjon på bankkontoen som oppgis i dette skjemaet.
Svar. Det kan ta 2–4 uker å godkjenne skjemaet for direkte innbetalinger. Provisjon vil deretter bli utbetalt hver uke, men den faktiske datoen da selvstendige produktkonsulenter mottar betalingene, varierer på grunn av offentlige fridager, bankbehandling, IT-oppdateringer eller problemer eller andre faktorer som kan påvirke provisjonsbehandlingen.
Svar. Medlemmer som allerede mottar provisjon automatisk hver uke, trenger ikke å sende inn et nytt skjema.

Hva kan vi hjelpe deg med?

OFTE STILTE SPØRSMÅL Kontakt

Velg kontinent

Velg region

Velg sted

Velg språk