Direct Deposit FAQ – Čeština


Od. Přejděte na formulář Oprávnění k přímému vkladu pro váš jazyk na adrese https://www.doterra.com/ME/cs_ME/marketing-materials. Formulář vyplňte a zašlete e-mailem na adresu: eudeposits@doterra.com.
Od. Přímý vklad je k dispozici v mnoha evropských zemích už posledních 14 měsíců. Vzhledem k neustále rostoucímu počtu žádostí o platbu a ke snaze podpořit výplatu provizí členům co nejlepším způsobem se nyní od 15. dubna 2020 stává podmínkou pro příjem provizí.
Od. Přímé vklady jsou nejsnazším způsobem příjmu pravidelných plateb, jako je Fast Start a měsíční bonusy. Abychom snížili objem administrativy potřebné k vyžádání plateb provizí, umožňují přímé vklady bezproblémový a efektivní způsob příjmu zůstatků na účtech A/R převyšujících 20 EUR.
Tyto země budou do programu přímých vkladů přidány v příštích měsících.
  • Od. Provize nad 20 EUR budou od 15. dubna 2020 vypláceny standardně jednou týdně prostřednictvím přímých vkladů. Je-li to pro vás problém, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Upozorňujeme, že žádostem o manuální zpracování plateb nebude vyhověno.
Od. Ne. Od 15. dubna 2020 bude jediným způsobem vyplácení provizí přímý vklad. Jestliže se rozhodnete nevyplňovat formulář Oprávnění k přímému vkladu, provize splatné po 15. dubnu 2020 se vám budou kumulovat na zůstatku vašeho účtu A/R.
Od. „Odhlásit se“ není možné. Pokud si i po 15. dubnu 2020 přejete dostávat provize, pak musíte vyplnit a odeslat Formulář přímého vkladu. Jestliže formulář nevyplníte, provize se vám budou kumulovat na zůstatku vašeho účtu A/R.
Od. Jestliže nevyplníte formulář Oprávnění k přímému vkladu, provize se vám budou kumulovat na vašem účtu A/R. Účast na přímých vkladech nicméně znamená, že se můžete těšit z každotýdenních výplat provizí hrazených přímo vám.
Od. Zůstatek na vašem účtu A/R se bude kumulovat do té doby, než nám poskytnete své údaje týkající se přímých vkladů. Své vydělané provize budete dostávat i nadále, ale veškeré výplaty provizí musí probíhat prostřednictvím přímých vkladů.
Od. Ano. Pokud nám NEvrátíte vyplněný formulář, vaše provize se budou kumulovat na zůstatku vašeho účtu A/R a vy je budete moci i nadále používat k nákupu produktů jako dříve.
Od. Ne, k zůstatku svého účtu A/R budete mít přístup, abyste mohli realizovat nákupy, ať už jste vyplnili Formulář přímého vkladu, či nikoli.
Od. Ne, i nadále můžete provize přijímat jako fyzická osoba. Jste-li přihlášeni pod názvem společnosti, pak v druhém kroku Formuláře přímého vkladu musíte poskytnout údaje o svém DIČ.
Od. Ne. Provize budou vypláceny pouze v měně, kterou používáte při úhradě objednávek produktů (tj. GBP nebo EUR).
Od. Ano. Jakmile autorizujete přímé vklady, všechny příjmy a bonusy převyšující 20 EUR budou na váš bankovní účet vypláceny automaticky jednou týdně.
Od. Ano. Veškeré platby nižší než 20 EUR budou připisovány na váš účet A/R.
Od. Ne. Za používání přímého vkladu se neplatí žádný poplatek.
Od. Jakmile předložíte svůj formulář Oprávnění k přímému vkladu, budou všechny vaše příjmy vypláceny formou přímého vkladu. K vyplacení jakékoli částky, která má být připsána na váš účet A/R dříve, než předložíte svůj formulář, bude muset být zaslána žádost e-mailem na adresu eufinanceteam@doterra.com
Od. Jméno uvedené u bankovního účtu musí odpovídat jménu u vašeho účtu dōTERRA, který musí mít IBAN odpovídající zemi, v níž je váš účet dōTERRA registrován.
Od. Ano, pokud je jméno vašeho partnera na vašem účtu dōTERRA, můžeme vaše provize připisovat na jeho/její bankovní účet.
Od. Ne, provize budeme připisovat pouze na bankovní účet uvedený na Formuláři přímého vkladu.
Od. Proces schvalování vašeho Formuláře přímého vkladu může zabrat dva až čtyři týdny. Provize se sice vyplácejí týdně, avšak konkrétní datum, kdy produktoví poradci platby obdrží, se liší z důvodu svátků, bankovního zpracování, technických aktualizací či problémů anebo dalších faktorů, které mohou ovlivňovat zpracování úhrady provizí.
Od. Ti, kdo už každý týden dostávají automatické výplaty provizí, nemusí tento nový Formulář přímého vkladu znovu předkládat.

Zvolte svůj kontinent

Zvolte svůj region

Zvolte svou lokalitu

Zvolte svůj jazyk