Direct Deposit FAQ – български


O. Можете да намерите Формуляра за оторизация на директен депозит на вашия език на адрес https://www.doterra.com/ME/bg_ME/marketing-materials, който трябва да се попълни и изпрати по имейл до: eudeposits@doterra.com.
O. Директният депозит е наличен в много страни в Европа през последните 14 месеца. Поради нарастващия брой молби за плащания и за да помогнем на плащането на комисиони на членовете по възможно най-добрия начин, го правим задължителен за получаване на комисиони от 15 април 2020 г.
O. Програмата за директен депозит е най-лесният начин да получавате редовни плащания като Fast Start и месечни бонуси. За да се намалят необходимите административни действия при искане за плащане на комисиона, директният депозит позволява лесен и ефикасен метод на получаване на A/R баланси над 20€.
Тези страни ще бъдат добавени към програмата за директен депозит през следващите месеци.
  • O. Комисионни над 20€ ще бъдат стандартно изплащани веднъж седмично чрез директен депозит след 15 април 2020 г. Ако това Ви създава трудности, свържете се с отдел Обслужване на клиенти. Моля, имайте предвид, че няма да се разрешават молби за касови плащания.
O. Не. След 15 април 2020 г. единственият начин за изплащане на комисиони към вас ще е чрез директен депозит. Ако изберете да не попълните Формуляр за директен депозит, платените след 15 април 2020 г. комисиони ще се натрупат по вашия A/R баланс.
О: Няма възможност да го „откажете“. Ако желаете да получавате комисионите си след 15 април 2020 г., трябва да попълните и изпратите Формуляр за директен депозит. Ако не попълните и върнете Формуляра, комисионите ще продължат да се натрупват по вашия A/R баланс.
O. Ако не попълните Формуляр за директен депозит, комисионите ще продължат да се натрупват по вашия A/R профил. Обаче използването на директен депозит означава, че можете да се възползвате всяка седмица от комисионни плащания директно към вас.
O. Вашият A/R баланс ще продължи да се натрупва докато предоставите информация за директен депозит. Винаги ще получавате спечелените комисиони, но всички изплащания на комисионни трябва да бъдат направени чрез директен депозит.
O. Да. Ако НЕ ни изпратите формуляра, вашите комисиони ще продължат да се натрупват във вашия A/R баланс и можете да продължите да го използвате за закупване на продукти както преди.
O. Не, ще имате достъп до вашия A/R баланс, за да закупувате продукт, независимо дали сте попълнили Формуляр за директен депозит или не.
О: Не, можете да продължите да получавате комисиони като физическо лице. Ако сте записан/а с име на дружество, трябва да предоставите вашите детайли за ДДС на Стъпка 2 от Формуляра за директен депозит.
O. Не. Комисионите ще се плащат само във валутата, която сте използвали при плащане на поръчките си за продукти (т.е. GBP или евро).
O. Да. След като упълномощите директен депозит от dōTERRA, всички печалби и бонуси на стойност над 20€ ще се плащат по банковата ви сметка всяка седмица.
O. Не. Няма такса за използване на директен депозит.
О. Щом подадете Вашия формуляр за директен депозит, всички бъдещи приходи ще бъдат изплатени чрез директен депозит. Всяка натрупана сума във Вашия A/R баланс преди подаването на формуляра ще изисква искане за изплащане, изпратено на eufinanceteam@doterra.com
O. Името на банковата сметка трябва да отговаря на името във вашия профил в dōTERRA, а IBAN трябва да съответства на страната, в която е регистриран вашият профил в dōTERRA.
O. Да, при условие че името на партньора ви е посочено в профила ви в dōTERRA, можем да депозираме вашите комисиони в неговата/нейната сметка.
O. Не, ще депозираме комисионите само по банковата сметка, посочена във формуляра за директен депозит.
O. Завършването на процеса по оторизация на вашия Формуляр за директен депозит може да отнеме 2 – 4 седмици. След това комисионите се плащат всяка седмица, но точната дата, на която Уелнес консултантите получават плащания, варира поради национални празници, банкови обработки, ИТ актуализации или проблеми, или други фактори, които могат да се отразят на обработката на плащанията на комисиони.
O. За тези, които вече получават автоматични комисионни плащания всяка седмица, няма нужда да подават новия Формуляр за директен депозит.

Изберете Вашия континент

Изберете Вашия регион

Изберете Вашето местоположение

Изберете език