Direct Deposit FAQ – Slovenčina


Odpoveď: Otvorte formulár na autorizáciu priameho vkladu príslušný pre váš jazyk na stránke https://www.doterra.com/ME/sk_ME/marketing-materials. Vyplňte ho a odošlite na: eudeposits@doterra.com.
Odpoveď: Priamy vklad bol k dispozícii vo viacerých krajinách v Európe v priebehu posledných 14 mesiacov. S neustále rastúcim počtom žiadostí o platbu a s cieľom podporiť vyplácanie provízií členom tým najlepším možným spôsobom sa teraz od 15. apríla 2020 stáva táto forma úhrady požiadavku pri vyplácaní provízií.
Odpoveď: Priamy vklad je najjednoduchší spôsob, ako dostávať pravidelné platby, ako napríklad bonus Fast Start a mesačné bonusy. Aby sme znížili množstvo potrebných administratívnych úkonov, čo sa týka žiadostí o vyplácanie provízií, priamy vklad umožňuje bezproblémový a účinný spôsob, ako dostávať zostatok A/R prevyšujúci 20 EUR.
Tieto krajiny budú pridané do systému priamych vkladov v nadchádzajúcich mesiacoch.
  • Odpoveď: Všetky provízie nad 20 EUR budú po 15. apríli 2020 vyplácané štandardne týždenne formou priameho vkladu. Ak to pre vás predstavuje problém, obráťte na zákaznícky servis. Upozorňujeme, že manuálne žiadosti o platbu nebudú povolené.
Odpoveď: Nie. Od 15. apríla 2020 bude jediný spôsob, ako sa vám budú vyplácať provízie, cez priamy vklad. Ak sa rozhodnete nevyplniť formulár na priamy vklad, provízie vyplácané po 15. apríli 2020 sa vám budú akumulovať ako váš zostatok A/R.
Odpoveď: Neexistuje možnosť „rozhodnúť sa pre neúčasť“. Ak si želáte dostávať vaše provízie po 15. apríli 2020, potom budete musieť vyplniť a odoslať späť formulár pre priamy vklad. Ak formulár nevyplníte a neodošlete, vaše provízie sa vám budú naďalej akumulovať ako váš zostatok A/R.
Odpoveď: Ak nedokončíte formulár na priamy vklad, provízie sa vám budú naďalej akumulovať na vašom účte A/R. Účasť na priamom vklade však znamená, že si môžete užívať výhody z výplaty týždenných provízií poukázaných priamo vám.
Odpoveď: Váš zostatok A/R sa bude akumulovať, až kým poskytnete informácie v súvislosti s priamym vkladom. Aj naďalej budete dostávať zarobené provízie, ale všetky úhrady provízií sa musia realizovať prostredníctvom priameho vkladu.
Odpoveď: Áno. Ak nám NEPOŠLETE formulár, vaše provízie sa budú naďalej akumulovať ako váš zostatok A/R a vy ho môžete stále, rovnako ako predtým, použiť na nákup produktov.
Odpoveď: Nie. Aj naďalej budete mať prístup k vášmu zostatku A/R, aby ste mohli nakupovať bez toho, či ste vyplnili alebo nevyplnili formulár pre priamy vklad.
Odpoveď: Nie. Môžete pokračovať a naďalej dostávať provízie ako fyzická osoba. Ak ste registrovaný pod názvom spoločnosti, musíte nám poskytnúť vaše údaje DPH v rámci kroku 2 na formulári pre priamy vklad.
Odpoveď: Nie. Provízie sa budú vyplácať len v takej mene, ktorú ste použili na úhradu vašich objednávok produktov (t. j. GBP alebo EUR).
Odpoveď: Áno. Keď povolíte priamy vklad, všetky príjmy a bonusy nad 20 EUR budú automaticky každý týždeň vkladané na váš bankový účet.
Odpoveď: Áno. Všetky úhrady s hodnotou nižšou ako 20 EUR sa budú pripisovať na váš účet A/R.
Odpoveď: Nie. Za využívanie priameho vkladu sa neplatí žiaden poplatok.
Odpoveď: Keď podáte formulár na priamy vklad, všetky budúce príjmy sa budú vyplácať formou priameho vkladu. O vyplatenie všetkých súm, ktoré sa nachádzali na vašom zostatku A/R pred podaním vášho formulára, musíte požiadať zaslaním e-mailu na adresu eufinanceteam@doterra.com
Odpoveď: Meno na bankovom účte sa musí zhodovať s menom na vašom účte dōTERRA. Účet musí mať IBAN kód uvádzajúci krajinu, v ktorej je registrovaný váš dōTERRA účet.
Odpoveď: Áno. V prípade, že sa na vašom dōTERRA účte nachádza meno vášho partnera, bude možnoyť prevodu provízií na jej/jeho bankový účet.
Odpoveď: Nie. Provízie budeme poukazovať len na bankový účet uvedený na formulári pre priamy vklad .
Odpoveď: Dokončenie procesu autorizácie vášho formulára na priamy vklad môže trvať 2 až 4 týždne. Provízie sa potom vyplácajú týždenne, ale aktuálny deň, keď wellness konzultant dostane platbu závisí od dní pracovného pokoja, dĺžky spracovania bankou, aktualizácií IT alebo určitých problémov, alebo od iných faktorov, ktoré môžu mať vplyv na spracovanie úhrad provízií.
Odpoveď: V prípade konzultantov, ktorí už každý týždeň dostávajú provízie formou automatických úhrad nebude potrebné, aby podali nový formulár na priamy vklad.

Potrebujete pomôcť?

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Kontakt

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk