Direct Deposit FAQ – Latviešu


A. Atveriet tiešā depozīta atļaujas veidlapu savas valsts valodā vietnē https://www.doterra.com/ME/lv_ME/marketing-materials, un pēc aizpildīšanas nosūtiet uz e-pastu: eudeposits@doterra.com.
A. Tiešais depozīts pēdējos 14 mēnešos ir bijis pieejams vairākās Eiropas valstīs. Ņemot vērā arvien pieaugošo maksājumu pieprasījumu skaitu un lai iespējami labākā veidā atbalstītu komisijas maksu samaksu dalībniekiem, no 2020. gada 15. aprīļa nosakām to par obligātu prasību komisijas maksu saņemšanai.
A. Tiešā depozīta sistēma ir vienkāršākais veids, kā saņemt regulāros maksājumus, piemēram, „Fast Start” (Ātrs sākums) un mēneša prēmijas. Lai samazinātu administrēšanas darba apjomu, kas nepieciešams, lai pieprasītu komisijas maksas maksājumus, tiešā depozīta sistēma nodrošina vienotu un efektīvu metodi par 20 eiro lielāka A/R atlikuma saņemšanai.
Šīs valstis tiks pievienotas tiešā depozīta sistēmai nākamajos mēnešos.
  • A. Pēc 2020. gada 15. aprīļa visas komisijas maksas, kas pārsniedz 20 eiro, tiks maksātas katru nedēļu, tikai izmantojot tiešo depozītu. Ja jums tas rada kādas problēmas, lūdzu, sazinieties ar klientu atbalstu. Ņemiet vērā, ka manuāli maksājuma pieprasījumi nebūs atļauti.
A. Nē. Pēc 2020. gada 15. aprīļa vienīgais veids, kā jums tiks maksātas komisijas maksas, ir tiešais depozīts. Ja neaizpildīsit tiešā depozīta veidlapu, komisijas maksas, kas samaksātas pēc 2020. gada 15. aprīļa, tiks uzkrātas A/R atlikumā.
A. Nē, nav iespējas atteikties. Ja vēlaties pēc 2020. gada 15. aprīļa saņemt savas komisijas maksas, jums būs jāaizpilda un jānosūta atpakaļ tiešā depozīta veidlapa. Ja neaizpildīsit un nenosūtīsit atpakaļ tiešā depozīta veidlapu, jūsu komisijas maksas tiks uzkrātas jūsu A/R atlikumā.
A. Ja neaizpildīsit tiešā depozīta veidlapu, komisijas maksas tiks uzkrātas A/R kontā. Tomēr tiešā depozīta izmantošana nozīmē, ka varat katru nedēļu saņemt komisijas maksas tiešo maksājumu savā kontā.
A. Jūsu A/R atlikums turpinās uzkrāties līdz tam laikam, kad sniegsit savu tiešā depozīta informāciju. Jūs turpināsit saņemt nopelnītās komisijas maksas, bet visiem komisijas maksas maksājumiem jābūt veiktiem caur tiešo depozītu.
A. Jā. Ja jūs NEESAT nosūtījis mums atpakaļ veidlapu, jūsu komisijas maksas turpinās uzkrāties jūsu A/R atlikumā, un jūs varat turpināt to izmantot produktu pirkšanai tāpat kā agrāk.
A. Nē, jūs varēsit piekļūt savam A/R atlikumam, lai veiktu pirkumus, neatkarīgi no tā, vai esat aizpildījis tiešā depozīta veidlapu vai nē.
A. Nē, jūs varat turpināt saņemt komisijas maksas kā fiziska persona. Ja jūs esat reģistrēts ar uzņēmuma nosaukumu, tad jums ir jāsniedz PVN maksātāja informācija tiešā depozīta veidlapas 2. solī.
A. Nē. Komisijas maksa tiks maksāta tikai tajā valūtā, kura bija izmantota, norēķinoties par produktu pasūtījumiem (t. i., GBP vai EUR).
A. Jā. Tiklīdz jūs atļaujat izmantot tiešo depozītu, visus ienākumus un prēmijas, kas pārsniedz 20 eiro, reizi nedēļā automātiski pārskaitīs uz jūsu bankas kontu.
A. Jā. Visi maksājumi, kas mazāki par 20 eiro, tiks ieskaitīti jūsu A/R kontā.
A. Nē. Par tiešā depozīta izmantošanu nav jāmaksā.
A. Pēc tiešā depozīta veidlapas iesniegšanas, visi turpmākie ienākumi tiks izmaksāti, izmantojot tiešo depozītu. Summu, kas uzkrāta A/R atlikumā pirms veidlapas iesniegšanas, pieprasiet samaksāt, sazinoties pa e-pastu eufinanceteam@doterra.com
A. Bankas konta īpašnieka vārdam ir jābūt tādam pašam kā dōTERRA konta īpašnieka vārdam, un tam jābūt IBAN, kas atbilst valstij, kurā ir reģistrēts jūsu dōTERRA konts.
A. Jā, ja jūsu partnera vārds ir norādīts dōTERRA kontā, jūsu komisijas maksas iespējams ieskaitīt viņa/-s bankas kontā.
A. Nē, mēs pārskaitīsim komisijas maksas tikai uz to bankas kontu, kas norādīts tiešā depozīta veidlapā.
A. Tiešā depozīta veidlapas apstiprināšanas process var ilgt 2–4 nedēļas. Pēc tam komisijas maksas tiek maksātas katru nedēļu, bet faktiskais datums, kurā labsajūtas advokāts saņem maksājumu, ir atkarīgs no brīvdienām, banku veiktās apstrādes, IT atjauninājumiem vai problēmām, vai citiem faktoriem, kas var ietekmēt komisijas maksu apstrādi.
A. Tiem, kuri katru nedēļu jau saņem automātiskus komisijas maksu maksājumus, jauna tiešā depozīta veidlapa nav jāiesniedz.

Izvēlēties kontinentu

Izvēlēties reģionu

Izvēlēties atrašanās vietu

Atlasiet savu valodu