dōTERRA Najczęściej zadawane pytania na temat klientów hurtowych


O: Tak. Klienci hurtowi mogą przystępować do programu lojalnościowego.
O: Tak. Zamówienia klientów hurtowych wliczają się do premii Szybki Start.
O: Konsultanci Wellness Advocate bez struktury wielopoziomowej mogą skontaktować się z obsługą klienta, by poprosić o zmianę statusu konta z Wellness Advocate na klienta hurtowego.
O: Nie. Każdy klient hurtowy może skorzystać z opcji przeniesienia na konto konsultanta Wellness Advocate tylko raz i tylko wtedy, gdy osobiście zapisze nowego członka z zamówieniem o wartości 100 PV.
O: W wybranych przypadkach klient hurtowy może otrzymać pozwolenie na przejście do roli konsultanta Wellness Advocate. Jeżeli rola, do której chce przejść, podlega temu samemu rejestrującemu, może otrzymać pozwolenie na przejście do roli konsultanta Wellness Advocate po zatwierdzeniu przydziałów.
O: Tak, otrzymasz wiadomość e-mail za każdym razem, gdy osoba nowo zarejestrowana zmieni status swojego konta z klienta hurtowego na konsultanta Wellness Advocate.
O: Tak, jeżeli konsultant Wellness Advocate postanowi nie rejestrować żadnych nowych członków, ostatecznie zostanie przekształcony z powrotem w klienta hurtowego w swoim kolejnym miesiącu odnowieniowym, jak opisano powyżej. Konsultant Wellness Advocate zawsze może jednak nie wyrazić zgody na to przekształcenie i zadecydować, że chce pozostać konsultantem Wellness Advocate.
O: Tak, klienci hurtowi mają dostęp do Centrum wiadomości, by mogli odbierać wiadomości od osób na wyższym szczeblu w hierarchii i odpowiadać na nie.
O: Klient hurtowy otrzymuje taką samą zniżkę, jak konsultant Wellness Advocate, i może korzystać z bardziej przyjaznej dla klientów platformy zakupowej po zalogowaniu na doTERRA.com.
O: Tak. Po zmianie statusu konta członek zachowa wszystkie swoje dane konta, w tym numer identyfikacyjny członka doTERRA, status LPR oraz wszystkie punkty lojalnościowe.
O: Nie. Klienci hurtowi nie mogą rekrutować nowych osób, nie mają więc dostępu do repliki strony internetowej mydoterra.com.
O: Nie, każda osoba lub para małżeńska (partnerzy w świetle prawa) może posiadać tylko jedno konto konsultanta Wellness Advocate LUB jedno konto klienta hurtowego.
O: Klienci hurtowi są oznaczeni w mydoterra.com zieloną ikoną. Kształt ikony odzwierciedla ponadto ustawienia szablonu LRP, podobnie jak obecnie dla kont konsultantów Wellness Advocate.
O: Klienci hurtowi wnoszą do zespołu pod wieloma względami taki sam wkład, jak konsultanci Wellness Advocate, a nawet pewne dodatkowe korzyści:
  • klienci hurtowi mogą pomóc Ci zakwalifikować się do rang i bonusów tak samo, jak konsultanci Wellness Advocate, w tym do premii Power of 3 (Moc Trzech) i Szybki Start.
  • Rejestrując członków ze swojej struktury wielopoziomowej jako klientów hurtowych, możesz łatwiej rozróżnić użytkowników i budowniczych w swoim zespole i zapewnić im odpowiednie wsparcie.
  • Klienci hurtowi, którzy zmienią status swojego konta na status konsultanta Wellness Advocate i zarejestrują nowego członka dokonującego zamówienia na 100 PV, będą kwalifikować się do uzyskania statusu Sponsora.
O: Tak, klient hurtowy może być sponsorowany przez dowolnego konsultanta Wellness Advocate w organizacji rejestrującego (w tym przez samego rejestrującego).
O: Nie, premia Szybki Start jest wypłacana po pierwszych 60 dniach członkostwa za każdego nowego klienta hurtowego lub konsultanta Wellness Advocate, niezależnie od typu konta.
O: Jeżeli jesteś konsultantem Wellness Advocate bez struktury wielopoziomowej, kwalifikujesz się do zmiany statusu konta na konto klienta hurtowego. W kolejnym pytaniu omówiono szczegóły i ramy czasowe przekształcenia konta.
O: Klient hurtowy może dokonać zmiany statusu swojego konta na stronie shop.doterra.com, wybierając odpowiednią opcję w menu rozwijanym dla konta. Klienci hurtowi mogą również skontaktować się z obsługą klienta, by uzyskać pomoc w zakresie przekształcenia konta.*Organizator promocji ani uczestnik programu handlowego nie mogą nakłaniać innych do dokonywania płatności, obiecując im korzyści z pozyskiwania kolejnych członków planu. Prosimy nie dać się zwieść twierdzeniom o rzekomo łatwym osiąganiu wysokich zarobków. >

Wybierz swój kontynent

Wybierz swój region

Wybierz swoją lokalizację

Wybierz swó język