Wymagania

Co miesiąc:

 • W każdym miesiącu uczestnik musi złożyć pojedyncze zamówienie lojalnościowe (LRP) o wartości co najmniej 100 PV.
 • W ciągu 3 dni roboczych od zakończenia każdego miesiąca sezonu uczestnik musi również wypełnić ocenę w programie Premier Club. Należy pamiętać, że jeżeli ocena w programie Premier Club nie zostanie wypełniona, uczestnik zostanie usunięty z programu Premier Club.

W ciągu trzech miesięcy:

 • Podczas trzymiesięcznego sezonu uczestnik musi dokonać 9 osobistych rejestracji, każdej z pojedynczym zamówieniem wpisowym o wartości co najmniej 100 PV.
 • Podczas trzymiesięcznego sezonu uczestnik musi również zebrać co najmniej 20 uczestników zajęć. Te zajęcia muszą być prowadzone indywidualnie lub współprowadzone, mogą być prowadzone z udziałem osoby na wyższym szczeblu w hierarchii lub bez, online lub osobiście, a ponadto można łączyć osobne zajęcia, by zrealizować wymóg 20 uczestników.

Po zakończeniu każdego miesiąca sezonu będziemy rozsyłać formularz oceny w programie Premier Club do każdego uczestnika programu Premier Club. Należy uzupełnić w nim poniższe informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Numer ID
 • Adres e-mail
 • Potwierdzenie comiesięcznego zamówienia lojalnościowego (LRP)
 • Liczba dokonanych osobiście rejestracji
 • Łączna liczba uczestników zajęć oraz ich imiona i nazwiska
 • Ewentualna nowo osiągnięta ranga

Jeżeli nie otrzymałeś(-aś) wiadomości e-mail z informacją o wypełnieniu oceny w programie Premier Club, możesz skorzystać z poniższego linku.
Ocena w programie Premier Club
Należy uwzględnić, że oceny dla sezonu wiosennego muszą zostać wypełnione do piątku, 5 kwietnia 2024 r. Oceny nadsyłane po tym terminie nie będą przyjmowane. Jeżeli podczas wysyłania oceny wystąpią jakiekolwiek trudności, skontaktuj się z europepremierclub@doterra.com.

Premier Club i Diamond Club

Programy Premier Club i Diamond Club prowadzone są równolegle, z tymi samymi okresami zgłoszeniowymi i datami sezonów. Uczestnik programu Premier Club może – choć nie jest to wymagane – podlegać osobie na wyższym szczeblu w hierarchii, która uczestniczy w programie Diamond Club.

Wybierz swój kontynent

Wybierz swój region

Wybierz swoją lokalizację

Wybierz swó język