Premier Club: Najczęściej zadawane pytania


Znajdź odpowiedzi dotyczące dodatkowych kwestii, przeglądając najczęściej zadawane pytania na temat programu Premier Club:

Możesz brać udział w programie Premier Club tyle razy, ile chcesz, aż do osiągnięcia rangi Premier.
Zachęcamy posiadaczy rangi Premier do dążenia do kolejnego poziomu i skorzystania z zalet udziału w programie Diamond Club. Jeżeli jednak jesteś liderem posiadającym rangę Premier i chcesz wziąć udział w programie Premier Club, skontaktuj się z europejskim zespołem Premier Club, wysyłając wiadomość e-mail na adres: europepremierclub@doterra.com.
Nie, Premier Club dōTERRA Europe to europejski program, dlatego rejestracje dokonane poza europejskimi rynkami nie będą kwalifikować się jako rejestracje wymagane w programie.
Nie, wszystkie rejestracje muszą być rejestracjami osobistymi.
Tak, jeżeli taka rejestracja została wprowadzona przez uczestnika programu Diamond Club przy wskazaniu Twojego numeru ID jako osoby rejestrującej.
Tak, otrzymasz w upominku olejki promocyjne Diamond Club, o ile Twoje rejestracje zostaną wprowadzone przez Twojego lidera wyższego szczebla, który uczestniczy w programie Diamond Club, przy podaniu Twojego numeru ID jako osoby rejestrującej.
Nie. Zachęcamy wszystkich konsultantów Wellness Advocate do udziału w programie Premier Club, dzięki czemu mogą odnieść korzyści z przyspieszenia rozwoju biznesowego.
Nie. Masz trzymiesięczny sezon na to, by zebrać co najmniej 20 uczestników zajęć. Nie obowiązuje wymóg organizowania comiesięcznych zajęć. Te zajęcia muszą być prowadzone indywidualnie lub współprowadzone, mogą być prowadzone z udziałem osoby na wyższym szczeblu w hierarchii lub bez, online lub osobiście, a ponadto można łączyć osobne zajęcia, by zrealizować wymóg 20 uczestników.
Aby sprawdzić swój status Premier Club lub wymagania dotyczące rejestracji/uczestników zajęć, skontaktuj się z europejskim zespołem Premier Club, wysyłając wiadomość e-mail na adres: europepremierclub@doterra.com.
Jeżeli sądzisz, że pomyliłeś(-aś) się, wypełniając zgłoszenie lub ocenę w programie Premier Club, skontaktuj się z europejskim zespołem Premier Club, wysyłając wiadomość e-mail na adres:  europepremierclub@doterra.com.
Jeżeli nie dostałeś(-aś) formularza zgłoszenia do programu Premier Club, może to oznaczać, że brakuje nam pewnych danych. Skontaktuj się z europejskim zespołem Premier Club, wysyłając wiadomość e-mail na adres:  europepremierclub@doterra.com
Jeżeli otrzymałeś(-aś) wiadomość e-mail potwierdzającą Twój udział w programie Premier Club, ale nie otrzymałeś(-aś) formularza oceny w programie Premier Club, skontaktuj się z europejskim zespołem Premier Club, wysyłając wiadomość e-mail na adres: europepremierclub@doterra.com.
Pakiet upominkowy zostanie wysłany z zamówieniem lojalnościowym (LRP) uczestnika w miesiącu następującym po okresie naliczania prowizji po zakończeniu sezonu programu Premier Club. Przykładowo, jeżeli uczestnik spełnił wymagania i został absolwentem programu Premier Club w sezonie kończącym się w maju, pakiet upominkowy zostanie dodany do jego zamówienia lojalnościowego (LRP) w lipcu.
Jeżeli pomimo spełnienia wszystkich wymagań sezonu nie otrzymałeś(-aś) pakietu upominkowego ze swoim zamówieniem lojalnościowym (LRP) w miesiącu następującym po okresie naliczania prowizji po zakończeniu sezonu programu Premier Club, skontaktuj się z europejskim zespołem Premier Club, wysyłając wiadomość e-mail na adres: europepremierclub@doterra.com.
Tak, ale są lepsze opcje. Możesz utworzyć link dla tej nowo zarejestrowanej osoby za pomocą generatora linków, samodzielnie dokonać rejestracji lub jeżeli Twój lider wyższego szczebla uczestniczy w programie Diamond Club, może on zarejestrować zamówienie wpisowe w Twoim imieniu.
Twoją rangą wyjściową jest najwyższa ranga, jaką udało Ci się osiągnąć przed rozpoczęciem udziału w programie Premier Club. Punkty za przejście na wyższą pozycję w programie Premier Club będą przydzielane w zależności od rangi, do której awansujesz. Manager: 5 punktów | Director: 10 punktów | Executive: 20 punktów | Elite: 30 punktów | Premier+: 50 punktów. Punkty będą się kumulować. Punkty będą przyznawane wyłącznie za osiągnięcie nowej rangi po raz pierwszy.
Punkty w programie Premier Club służą temu, by pomóc Ci realizować różne inicjatywy w Twoich zespołach i motywować ich członków do współzawodnictwa. Im więcej punktów zdobędziesz, tym intensywniej możesz współpracować ze swoją organizacją! Punkty są również wykorzystywane na potrzeby wyróżnień w wersji online. Punkty w programie Premier Club nie są punktami produktowymi.
Tak, zachęcamy do dalszego udziału, by spełnić wszystkie wymagania i zostać absolwentem programu Premier Club.
Gratulujemy pomyślnego zakończenia udziału w programie Premier Club! Możesz teraz rozpocząć swoją podróż w ramach programu Diamond Club. Kliknij ten link, by uzyskać więcej informacji:
Diamond Club
Wszystkie kryteria kwalifikacyjne w programie Premier Club, w tym zamówienia lojalnościowe, formularze oceny, osobiste rejestracje i liczba uczestników zajęć, będą w razie konieczności sprawdzane w trakcie i po zakończeniu każdego sezonu programu Premier Club. Pozwala to na zapewnienie, że spełnione zostały wszystkie wymogi dalszego udziału w programie Premier Club. Należy uwzględnić, że może być konieczne podanie imion i nazwisk uczestników zajęć w formularzach oceny programu Premier Club na potrzeby potwierdzenia przez doTERRA Europe, że spełnione zostały wymagania i członkowie kwalifikują się do uzyskania punktów. Ważne jest uzyskanie pisemnej zgody uczestników zajęć na ujawnienie ich danych osobowych. W razie braku pisemnej zgody niedozwolone jest udostępnianie danych uczestników, nawet firmie doTERRA. Podczas uzyskiwania pisemnej zgody w razie konieczności można zapewnić uczestników zajęć, że ich dane osobowe nie będą udostępniane poza programem Premier Club ani do celów marketingowych. Jeżeli uczestnik jest już członkiem doTERRA lub zdecyduje się na subskrypcję, rejestracja w doTERRA zostanie zrealizowana na odrębnych warunkach.

Skontaktuj się z nami

W przypadku pytań dotyczących programu Premier Club skontaktuj się z europejskim zespołem Premier Club, wysyłając wiadomość e-mail na adres: europepremierclub@doterra.com.

Wybierz swój kontynent

Wybierz swój region

Wybierz swoją lokalizację

Wybierz swó język