Premier Club: Často kladené otázky


Find the answers to additional queries with our Premier Club Frequently Asked Questions (FAQs):

Klubu Premier Club sa môžete zúčastniť toľkokrát, koľko len chcete, až kým nedosiahnete pozíciu Premier.
Povzbudzujeme tých, na pozícii Premiér, aby sa zamerali na ďalšiu úroveň a tešili sa z výhod účasti v klube Diamond Club. Ak ste však líder na pozícii Premiér a želáte si pridať sa do klubu Premier Club, obráťte sa na tím klubu Europe Premier Club na adrese europepremierclub@doterra.com.
Nie. Klub Premier Club od dōTERRA Europe je európsky program, preto sa registrácie mimo európskeho trhu nebudú počítať ako kvalifikačné objednávky.
Nie, všetky registrácie musia byť osobné registrácie.
Áno, ak túto registráciu spracoval účastník klubu Diamond Club s použitím vášho ID ako ID registrátora.
Áno, získate propagačné darčeky v podobe olejov klubu Diamond Club, pokiaľ vašu registráciu zadá váš nadriadený, ktorý sa zúčastňuje klubu Diamond Club a on zadá vaše ID ako registrátora pre danú registráciu.
Nie. Povzbudzujeme všetkých wellness konzultantov, aby sa zúčastnili klubu Premier Club a mali výhody zo zrýchleného rastu, ktorý vám môže klub pomôcť dosiahnuť.
Nie. Máte k dispozícii celé tri mesiace danej sezóny, aby ste zhromaždiť aspoň 20 účastníkov kurzu. Neexistuje žiadna požiadavka, aby ste mesačne organizovali kurzy. Tieto kurzy sa musia usporiadať samostatne alebo spoločne s inou osobou, môžu sa konať s nadriadeným alebo bez neho, online alebo osobne a samostatné kurzy sa tiež môžu kombinovať na dosiahnutie požiadavky 20 účastníkov.
Ak si chcete skontrolovať váš stav v rámci klubu Premier Club alebo registračné požiadavky/požiadavky na účastníkov kurzu, obráťte sa na tím klubu Europe Premier Club na adrese europepremierclub@doterra.com.
Ak ste presvedčený/-á, že ste urobili chybu pri vypĺňaní vašej prihlášky alebo hodnotenia klubu Premier Club, pošlite e-mail tímu klubu Europe Premier Club na adresu europepremierclub@doterra.com.
Ak ste nedostali prihlášku do klubu Premier Club, možno chýbali nejaké informácie. Pošlite e-mail klubu Europe Premier Club na adresu europepremierclub@doterra.com
Ak ste dostali e-mail, aby ste potvrdili vaše miesto v klube Premier Club, ale nedostali ste hodnotenie klubu Premier Club, obráťte sa na tím klubu Europe Premier Club na adresu europepremierclub@doterra.com.
Darčekový balík bude zaslaný s vernostnou objednávkou (LRP) účastníka v mesiaci nasledujúcom po období provízie po sezóne klubu Premier Club. Ak napríklad účastník splnil požiadavky a absolvoval klub Premier Club v sezón končiacej v máji, darčekový balík sa pridá k jeho vernostnej objednávke (LRP) v júli.
Ak ste splnili všetky požiadavky danej sezóny a nedostali ste darčekový balík s vašou vernostnou objednávkou (LRP) v mesiaci nasledujúcom po období provízie po sezóne klubu Premier Club, obráťte sa na tím klubu Europe Premier Club na adrese europepremierclub@doterra.com.
Áno, sú však lepšie možnosti. Môžete vytvoriť odkaz pre vašu novo registrovanú osobu pomocou nástroja generátor odkazov spracovať registráciu sám/sama, alebo ak sa váš nadriadený zúčastňuje klubu Diamond Club, môže spracovať registračnú objednávku vo vašom mene.
Vaša východzia pozícia je maximálna pozícia, ktorú ste dosiahli pred zapojením sa do klubu Premier Club. Body klubu Premier Club za postup v pozícii získate podľa pozície, na ktorú postúpite. Manažér: 5 bodov | Riaditeľ: 10 bodov | Exekutív: 20 bodov | Elita: 30 bodov | Premiér+: 50 bodov | Body sa budú kumulovať. Body budú udelené len za pozície, ktoré ste dosiahli po prvýkrát.
Body klubu Premier Club sú určené, aby vám pomohli uľahčiť iniciatívy alebo súťaže v rámci vašich tímov. Čím viac bodov získate, tým viac môžete spolupracovať s vašou organizáciou! Body sa tiež používajú na online ocenenie. Body klubu Premier Club nie sú produktové body.
Áno, povzbudzujeme vás, aby ste pokračovali v účasti a splnili všetky požiadavky a absolvovali klub Premier Club.
Blahoželáme vám k úspešnému absolvovaniu klubu Premier Club! Teraz ste pripravený/-á vydať sa na svoju cestu v klube Diamond Club! Pre viac informácií sledujte tento odkaz: :
Diamond Club
V prípade potreby sa budú všetky kritériá kvalifikácie klubu Premier Club vrátane vernostných objednávok, hodnotiacich formulárov, osobných registrácií a účastníkov kurzov priebežne a po každej sezóne klubu Premier Club kontrolovať. Zabezpečí sa tak, aby boli splnené všetky požiadavky na pokračovanie účasti v klube Premier Club. Upozorňujeme, že doTERRA Europe môže na hodnotiacom formulári klubu Premier Club požadovať meno a priezvisko účastníkov kurzov na potvrdenie splnenia kvalifikácie a že sú členovia oprávnení získať body. Je dôležité, aby ste získali písomný súhlas od účastníkov kurzu na zdieľanie ich osobných údajov. Ak písomný súhlas nemáte, nesmiete zdieľať údaje o vašom účastníkovi, dokonca ani s dōTERRA. Pri získavaní písomného súhlasu môžete v prípade potreby účastníkov kurzu ubezpečiť, že osobné údaje sa nebudú zdieľať mimo klubu Premier Club a ani na marketingové účely. Ak je účastník už prihlásený alebo samostatne prihlásený do dōTERRA, potom bude toto prihlásenie pokračovať na základe samostatných podmienok v dōTERRA.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek dotazov o klube Premier Club pošlite e-mail tímu klubu Europe Premier Club na adresu europepremierclub@doterra.com.

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk