Premier Club: Prečo sa pridať?


Prečo by som sa mal/mala zúčastniť?

  • Získate darčekový balík a body klubu Premier Club (viac informácií nižšie)
  • Urýchlite váš podnikateľský rast
  • Budete cítiť podporu zdieľať
  • Budete odmenený za svoju usilovnú prácu!

Body klubu Premier Club

Budete odmenený bodmi klubu Premier Club za usporiadanie kurzu, osobné registrácie a postup v pozícii.

Dosiahnutý úspech Získané body klubu Premier Club
Usporiadanie kurzu 5 (na kurz)
3 osobné registrácie (100 PV a viac) mesačne 2
4 – 5 osobných registrácií (100 PV a viac) mesačne 5
viac ako 6 osobných registrácií (100 PV a viac) mesačne 10
Postup na vyššiu pozíciu 5, 10, 20, 30, 50*

*Manažér: 5 | Riaditeľ: 10 | Exekutív: 20 | Elita: 30 | Premiér+: 50

Body klubu Premier Club sú určené, aby vám pomohli uľahčiť iniciatívy alebo súťaže v rámci vašich tímov. Čím viac bodov získate, tým viac môžete spolupracovať s vašou organizáciou a inšpirovať ostatných! Body sa tiež používajú na online ocenenie. Body klubu Premier Club nie sú produktové body.

Absolvovanie a darčekový balík

Účastníci, ktorí splnia všetky požiadavky do konca sezóny, sa stanú absolventmi klubu Premier Club a získajú darčekový balík obsahujúci vzrušujúce položky dōTERRA!

Darčekový balík bude zaslaný s vernostnou objednávkou (LRP) účastníka v mesiaci nasledujúcom po období provízie po sezóne klubu Premier Club. Ak napríklad účastník splnil požiadavky a absolvoval klub Premier Club v sezón končiacej v máji, darčekový balík sa pridá k jeho vernostnej objednávke (LRP) v júli.

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk