Premier Club: Защо да се присъединя?


Защо да участвам?

  • Получете подаръчен пакет и съберете точки от Premier Club (повече подробности по-долу)
  • Ускорете растежа на бизнеса си
  • Чувствайте се подкрепени да споделяте
  • Бъдете възнаградени за усиления си труд!

Точки от Premier Club

Ще бъдете награждавани с точки от Premier Club за провеждането на клас, лични регистрации и напредване в ранг.

Постижение Спечелени точки от Premier Club
Провеждане на клас 5 (на клас)
3 лични регистрации (100PV+) на месец 2
4 – 5 лични регистрации (100PV+) на месец 5
6+ лични регистрации (100PV+) на месец 10
Напредвания в ранга 5, 10, 20, 30, 50*

*Manager (Мениджър): 5 | Director (Директор): 10 | Executive (Екзекютив): 20 | Elite (Елит): 30 | Premier+ (Премиер+): 50 

Целта на точките от Premier Club е подпомагане на инициативите или конкурсите във Вашите отбори. Колкото повече точки печелите, толкова повече можете да си сътрудничите с Вашата организация и да вдъхновявате другите! Точките се използват и за онлайн признание. Точките от Premier Club не са продуктови точки.

Завършване и подаръчен пакет

Участниците, които изпълнят всички изисквания до края на сезона, ще завършат Premier Club и ще получат подаръчен пакет, включващ чудесни артикули на dōTERRA!

Подаръчният пакет ще бъде изпратен с поръчката за лоялност (LRP) на участника в месеца, следващ комисионния период след сезона на Premier Club. Например, ако участникът е изпълнил изискванията и е завършил Premier Club за сезон, завършващ през май, подаръчният пакет ще бъде добавен към неговата поръчка за лоялност (LRP) през юли.

Изберете Вашия континент

Изберете Вашия регион

Изберете Вашето местоположение

Изберете език