Premier Club: Изисквания


Изисквания

Месечни:

 • Всеки месец участникът трябва да направи една поръчка за лоялност (LRP) от минимум 100 PV.
 • След приключване на всеки месец от сезона участникът трябва също така да попълни оценка на Premier Club в рамките на 3 работни дни. Моля, имайте предвид, че ако оценката на Premier Club не бъде попълнена, участникът ще бъде отстранен от програмата на Premier Club.

В рамките на три месеца:

 • През трите месеца от сезона участникът трябва да направи 9 лични регистрации, всяка с една поръчка при регистриране от поне 100 PV.
 • През трите месеца от сезона участникът трябва да е събрал поне 20 присъстващи в класовете. Класовете трябва да бъдат провеждани самостоятелно или съвместно, могат да се провеждат със или без лидер от възходяща линия, онлайн или лично, а отделните класове могат също така да се комбинират, за да се достигне изискването от 20 присъстващи.

След приключването на всеки месец от сезона ние ще изпращаме оценката на Premier Club до всеки участник в Premier Club, за да попълни следната информация:

 • Пълно име
 • ID номер
 • Имейл адрес
 • Потвърждение на месечна поръчка за лоялност (LRP)
 • Брой лични регистрации
 • Общ брой гости в класовете и техните имена
 • Всеки нов постигнат ранг

Ако не сте получили имейл, за да попълните Вашата оценка на Premier Club, можете да използвате връзката по-долу.
Оценка на Premier Club
Моля, имайте предвид, че оценките за пролетния сезон трябва да бъдат попълнени до петък, 5 април 2024 г. Оценки, подадени след тази дата, няма да се приемат. Ако изпитвате затруднения при подаването на Вашата оценка, свържете се с нас на europepremierclub@doterra.com.

Premier Club и Diamond Club

Premier Club и Diamond Club се провеждат паралелно, с един и същ срок за кандидатстване и дати на сезона. Член, участващ в Premier Club, може, но не е задължително, да има лидер от възходяща линия, който участва в Diamond Club.

Изберете Вашия континент

Изберете Вашия регион

Изберете Вашето местоположение

Изберете език