Als ik een Onafhankelijk Product Consulent zonder downline ben, word ik dan automatisch omgezet naar groothandelklant?


Ja - zoals hierboven vermeld worden Onafhankelijk Product Consulenten zonder downline tijdens hun jaarlijkse hernieuwingsmaand omgezet naar groothandelklant, tenzij zij aangeven Onafhankelijk Product Consulent te willen blijven.

Selecteer uw continent

Selecteer uw regio

Selecteer uw locatie

Selecteer uw taal