Deel 5: Verpakking en Opslag - Overzicht


Essentiële oliën zijn afkomstig van over de hele wereld. Eenmaal gedistilleerd worden ze in grote vaten vanuit het land van herkomst verzonden naar de verpakkingsfabriek waar de kwaliteitstesten (zie hierboven) worden uitgevoerd en de producten worden verpakt. Een goede verpakking is een cruciaal onderdeel van het behoud van de algehele doeltreffendheid van de essentiële oliën. Eerst wordt de olie in glazen flessen met goed sluitende doppen gegoten. Meestal zijn deze glazen flessen amberkleurig of een andere donkere tint om de essentiële olie te beschermen tegen zonlicht en andere bronnen van UV-straling, maar elke glazen container zal effectief werken als de oliën goed worden opgeslagen. Alle plastic onderdelen die gebruikt worden met essentiële oliën (openingen, deksels, enz.) moeten gemaakt zijn van hoogwaardige kunststoffen die nummer 1 (PETE) of nummer 2 zijn. Dit helpt erosie van de kunststof te voorkomen die bij essentiële oliën kan optreden.

Vervolgens wordt het etiket aangebracht en wordt de fles gestempeld met een lotnummer en een vervaldatum. Elke essentiële olie gemarkeerd voor intern gebruik moet ook worden gemarkeerd met een vervaldatum om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Echter, de aard en structuur van essentiële oliën maakt ze zeer stabiel. Testen op houdbaarheid van essentiële oliën hebben aangetoond dat essentiële oliën ook na 5-10 jaar of langer hun werkzaamheid behouden. Het op de juiste wijze bewaren van essentiële oliën speelt ook een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat essentiële oliën hun werkzaamheid en heilzame eigenschappen in de loop der tijd behouden. Hieronder staan enkele richtlijnen die moeten worden toegepast bij de opslag van essentiële oliën:
 
  • Bewaar de essentiële olie op kamertemperatuur en vermijd blootstelling aan extreme temperaturen (oliën achterin de auto in de zomer, op vensterbanken, etc.).
  • Vermijd blootstelling van de oliën aan direct zonlicht of andere bronnen van UV-straling.
  • Voorkom langdurige blootstelling aan zuurstof die na verloop van tijd oxidatie van de olie kan veroorzaken (de dop losdraaien, enz.).
  • Draai de doppen na elk gebruik stevig vast (voorkomt dat de olie verdampt en vermindert de blootstelling aan zuurstof).

Selecteer uw continent

Selecteer uw regio

Selecteer uw locatie

Selecteer uw taal