Deel 4: Kwaliteitstesten - Infraroodspectroscopie


Video disabled by your privacy settings

Fourier Transformatie Infrarood Spectroscopie (FTIR) is een andere belangrijke test die moet worden uitgevoerd om de werkzaamheid en constante kwaliteit van een partij essentiële olie te garanderen. Deze testmethode onderzoekt de structurele componenten die samenstellingen in een essentiële olie vormen.

In een FTIR-scan wordt infrarood licht van verschillende frequenties door een monster van essentiële olie geschenen en wordt de hoeveelheid licht die door het monster wordt geabsorbeerd gemeten. Wanneer de lichtenergie door een molecuul gaat, zullen de verbindingen tussen de atomen bewegen (draaien, trillen, rekken, rekken, krimpen, buigen, etc.) in verschillende hoeveelheden op basis van de frequentie van het licht. De frequentie waar het molecuul het snelst beweegt is naar verluidt de frequentie van het licht dat een bepaald molecuul absorbeert. Bijvoorbeeld, kleinere moleculen met een lager molecuulgewicht absorberen licht bij hogere frequenties, terwijl moleculen met een hoger molecuulgewicht licht bij een lagere frequentie absorberen. Moleculen met dubbele of drievoudige bindingen absorberen meestal licht bij hogere frequenties dan moleculen met slechts enkele bindingen. Specifieke functionele groepen zullen frequenties binnen een bepaald bereik absorberen. Als je naar de FTIR-aflezing kijkt, kun je bepalen of bepaalde gewenste structurele componenten, en dus verbindingen, aanwezig zijn in een essentiële olie. De kwaliteit van het monster wordt bepaald door de resultaten van een FTIR-aflezing te vergelijken met een historische database met absorptiepatronen van vele andere hoogwaardige monsters.

Selecteer uw continent

Selecteer uw regio

Selecteer uw locatie

Selecteer uw taal