Deel 4: Kwaliteitstesten - Testen op Zware Metalen


Wanneer de essentiële oliën op de juiste wijze gedistilleerd zijn, mogen er geen sporen van zware metalen (d.w.z. kwik, arseen, lood, enz.) aanwezig zijn, omdat dit soort moleculen te zwaar en te groot zijn om onder normale distillatieomstandigheden te kunnen vervluchtigen. Als er echter een vermoeden van verontreiniging met zware metalen bestaat, kan Inductieve Gekoppelde Plasmamassaspectroscopie (ICP-MS) worden toegepast om een partij olie te controleren en de afwezigheid van verontreiniging met zware metalen te controleren.

ICP-MS is geaccepteerd als een effectieve methode voor het uitvoeren van analyses van zware metalen op essentiële oliën vanwege de uitzonderlijk gevoelige detectiemogelijkheden. Deze testmethode wordt gebruikt om het type en de hoeveelheid elementaire bestanddelen in een essentiële olie, met name zware metalen, te bepalen. ICP-MS testen maken gebruik van een hoogenergetisch medium dat inductief gekoppeld plasma (ICP) wordt genoemd om eerst de steekproef te ioniseren. De steekproef wordt dan in werking gesteld door een machine van de massaspectroscoop die de steekproef in zijn elementaire delen scheidt en een lezing verstrekt over welke elementen aanwezig zijn en bij welke hoeveelheden. Bij een ICP-MS aflezing verschijnt elk element altijd als een piek op zijn eigen karakteristieke locatie, waardoor identificatie van eventueel aanwezige zware metalen mogelijk is.

Selecteer uw continent

Selecteer uw regio

Selecteer uw locatie

Selecteer uw taal