Deel 3: Groei, Reproductie en Evolutie


2x3-taxonomy-de-en-web.gif

Taxonomie

Taxonomie is een door de mens gemaakt classificatiesysteem dat gebruikt wordt om organismen te groeperen in een geordend systeem om natuurlijke relaties en vooral evolutionaire relaties aan te duiden. Deze classificaties zijn gebaseerd op waarnemingen en morfologische verdelingen en een interpretatieve benadering gebaseerd op evolutie of voorouderlijke gelijkenis afgeleid uit ontwikkeling en geografische invloed die de natuurlijke relaties tussen soorten en families aan het licht brengt. Het doel van een taxonomisch classificatiesysteem is het opstellen van een universeel aanvaarde, bruikbare inventaris die zowel een eenduidige identificatie als differentiatie van planten over de hele wereld mogelijk maakt.

Elke plant is aangeduid met een wetenschappelijke nomenclatuur (naam) op basis van zijn plaats in de fylogenetische stamboom. Bij het onderzoek naar planten zijn er twee namen om goed in de gaten te houden: het geslacht en de soort. Het geslacht is een generieke naam voor een groep nauw verwante planten, terwijl de soort een meer specifieke naam is. Het kan bijna worden opgevat als iemands achternaam en voornaam. Het geslacht (achternaam) identificeert een familie van nauw verwante ‘broers en zussen’, terwijl een soort (voornaam) specifiek en persoonlijk is. Wanneer we naar de wetenschappelijke naam van een plant kijken, wordt het geslacht altijd eerst geschreven, gevolgd door de soort en meestal cursief gedrukt. Soorten kunnen ook worden onderverdeeld in subsoorten waar de differentiatie niet sterk genoeg is om een nieuwe soort aan te duiden. Op basis van bovenstaande informatie is de taxonomische naam voor lavendel Lavandula angustifolia Mill. (Lavandula=geslacht, angustifolia=soort and Mill.=de afkorting voor de botanicus Philip Miller die de plant z'n naam heeft gegeven).
 
Wanneer er meerdere planten van hetzelfde geslacht op de lijst staan, kan de auteur het geslacht ook afkorten door slechts één keer de eerste letter te gebruiken na het schrijven ervan. Laten we verschillende lavendelsoorten als voorbeeld nemen.Lavandula angustifolia Mill (Lavendel), L. x intermedia Emeric ex Loisel (Lavandin), L. Latilfolia Medik (Spijklavendel), L. stoechas L. subp. stoechas (Stoechas) en L. pedunculata (Mill.) Cav. (soms ten onrechte Franse Lavendel genoemd), zijn alle soorten en de hybride lavandin zijn opgenomen in het geslacht Lavandula . Zoals te zien is, is de taxonomische benaming voor lavandin L. x intermedia  Emeric ex Loisel, de ‘x’ geeft aan dat de plant geen echte soort is maar een hybride.
 
Gebruikelijke namen voor planten kunnen zeer misleidend zijn. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 50 planten die bekend staan als oregano of origanum. Dus wanneer oregano wordt gegeven als de bron van de plant is de werkelijke botanische oorsprong de geslachtnaam met de eerste letter in een hoofdletter, de soortnaam in kleine letters en de naam van de botanicus die de plant heeft genoemd. De taxonomische oorsprong van oregano die wordt gedistilleerd om oregano-olie te produceren is Origanum (geslacht) vulgare (soort) L.(Linnaeus, de botanicus die de naam gaf) subsp. hirtum (het subsoort van vulgare) (Link) Ietswaart (Link de botanicus die de plant onderscheidde van de normale vulgare soort, en Ietswaart die de gedifferentieerde plant recentelijk als subsoort hirtum noemde.Een andere, soms verwarrende benaming is de cultivar. Een cultivar is een selectie van een bepaalde soort die klonaal wordt gereproduceerd. De benaming wordt vaak gebruikt voor tuin- en gewasplanten. Enkele cultivars van lavendel zijn bijvoorbeeld 'Munstead', 'Ashdown Forest' en 'Hidcote', die allemaal afkomstig zijn van de Lavandula angustifolia Mill.
 
Taxonomie maakt een correcte identificatie van planten die worden gebruikt om essentiële oliën te isoleren mogelijk. Het is altijd belangrijk om goed te letten op de botanische naam van de plant en er zeker van te zijn dat je krijgt wat je wilde krijgen.

Selecteer uw continent

Selecteer uw regio

Selecteer uw locatie

Selecteer uw taal